Što je permakultura?

Tanja Folnovic

Permakultura je drugi naziv za intencionalni sustav poljoprivrede i naselja koji odražava međuodnose i održivost prirodnih ekosustava. Permakultura je u suprotnosti s intenzivnom poljoprivredom, koja zemlju ostavlja iscrpljenu za daljnji uzgoj, postupno smanjujući količinu zemlje pogodne za suživot. Permakultura je pokušaj najboljeg načina korištenja zemlje, tako da je buduće generacije mogu nastaviti koristiti na produktivne načine, za osobne potrebe. Ona ujedinjuje nekoliko disciplina, uključujući organski uzgoj, šumarstvo, integrirani uzgoj, održivi razvoj i primijenjenu ekologiju. Permakulturu su kao pojam počeli upotrebljavati dva Australaca posvećena održivom korištenju zemljišta, David Holmren i Bill Mollison 1970 god. Iako su bili prvi koji su koristili tu riječ, ideali permakulture u modernom smislu koriste se od početka 20. stoljeća, a prakse koje čine bit permakulture datiraju još od prije tisuća godina. Permakultura je oblik poljoprivrede koji se može trajno prakticirati. Kao što znamo, tehnike industrijske poljoprivrede same po sebi su ograničene. Uzgoj kultura gustog sklopa i uzgoj jedne kulture uz veliku upotrebu hranjiva kroz generacije, na kraju ostavljaju zemlju neplodnom. U isto vrijeme, umjetna gnojiva mogu tijekom vremena nakupiti velike količine soli u tlu, te ono postaje negostoljubivo za biljke. Permakultura pak na komadić zemlje gleda na cjelovit način, integrirajući svaki životinjski i biljni život na njemu, te ih ga kombinira s društvenim strukturama kreiranim za poticanje dugotrajne poljoprivrede. Svaki element hranidbenog ciklusa razlaže se na ono što zahtijeva i ono što doprinosi, a zatim se sastavi u dinamički samoodrživu cjelinu. Permakultura se oslanja na tri načela: briga za zemlju, briga za ljude i ravnopravnu podjelu. Oni čine temelj permakulture i može ih se naći u većini tradicionalnih društava. U isto vrijeme, permakulturu čini mehanički skup načela za upravljanje svim kulturama koje se mogu koristiti u stvaranju održivog sustava. Sijedi nekoliko načela permakulture koje je opisao David Holmgren:
  • promatraj i sudjeluj - odvajanjem vremena da se udružimo s prirodom možemo stvoriti rješenja koja odgovaraju našoj određenoj situaciji
  • sakupi i sačuvaj energiju - razvojem sustava koji prikupljaju sredstva kada ih ima u izobilju, možemo ih koristiti u vrijeme potrebe
  • ostvari prinos
  • primijeni samoregulaciju i prihvati povratnu spregu - trebamo obeshrabriti neprikladne aktivnosti kako bi osigurali dobro funkcioniranje sustava
  • koristi i cijeni obnovljive izvore energije - najbolje korištenje obilja prirode da smanjimo naše potrošno ponašanje i ovisnost o neobnovljivim resursima
  • ne proizvodi otpad - vrednujući i koristeći sve resurse koji su nam dostupni, ništa ne ostaje za otpad
  • radije spajati nego razdvajati - stavljanjem prave stvari u pravo mjesto, između tih stvari se razvijaju odnosi i oni rade zajedno međusobno se podržavajući
  • koristi i cijeni raznolikost - raznolikost smanjuje osjetljivost pojedine vrste na razne prijetnje i ima prednosti prirode okruženja u kojem se nalazi

načela-permakulture

Osnovna načela dizajna permakulture

Izvor: Permakultura

Kako su industrijski sustavi hrane počeli ugrožavati brojni čimbenici, od štetnika koji napadaju monokulture, do povećanih cijena i nestajanja zaliha fosilnih goriva potrebnih za stvaranje industrijske hrane i prevoženje iste, permakultura dobiva sve više i više podrške. Mnoge zajednice su u potrazi za permakulturom kao načinom uzgoja, ne samo zbog osiguranja zdravog zemljišta za buduće generacije, već da opskrba hranom bude održiva i tijekom potencijalne globalne krize.

Izvor: Wisegeeek