Budućnost softvera za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

Tanja Folnovic

Poljoprivreda je jedno od najvažnijih područja ljudskog djelovanja u svijetu. Kao populacija raste, javlja se potreba za povećanjem poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredna modernizacija je zbog komercijalizacije, uštete zemljišta i intenzivne proizvodnje između 1870. i 1920. udvostručila poljoprivrednu proizvodnju po jedinici površine. Tijekom proteklih 15 godina poljoprivrednici su počeli koristiti računala i softverske sustave kako bi organizirali svoje financijske podatke, pratili transakcije s drugim osobama, te učinkovitije nadzirali svoje usjeve. U eri Interneta, gdje informacija igra ključnu ulogu u životima ljudi, poljoprivreda je brzo postala industrija s mnoštvom podataka, gdje poljoprivrednici, kako bi postali učinkovitiji u proizvodnji i komunicirali odgovarajućim informacijama, trebaju prikupiti i procijeniti veliku količinu informacija iz različitih broja uređaja (senzori, poljoprivredni strojevi, meteorološki senzori). Danas je razvijen velik broj softvera za pomoć poljoprivrednicima u upravljanju poljoprivrednom proizvodnjom na učinkovit način. No, većina sustava za upravljanje poljoprivredom usredotočeno je na određene zadatke i koriste vlastite specifikacije za provedbu pružene funkcionalnosti. Trenutno ovakvi sustavi polako napreduju u eri Interneta i zato počinju koristiti neke od dobro utvrđenih mrežnih rješenja kako bi poboljšali ono što nude krajnjim korisnicima. Poljoprivredni sustavi počeli su se tako spajati s raznom poljoprivrednom opremom (aktuatori) kako bi se, po želji poljoprivrednika, omogućila automatska provedba neke odluke. Trenutno softveri za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom pružaju značajne usluge, ali njihove mogućnosti mogu biti uvelike poboljšane. Cilj je da sustavi u budućnosti osiguraju univerzalno tržište za objavu, procjenu i pretplatu poljoprivrednih usluga povezanih na ''uključi i radi'' način. Zašto trebamo promjenu u softverima za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom?
  • Mnogo različitih, malih poljoprivrednih aplikacija nisu u mogućnosti međusobno komunicirati i dijeliti podatke
  • Prepreke u podržavanju veće baze korisnika
  • Poteškoće u sustavu za praćenje poljoprivrednih pravilnike i planiranje proizvodnje
  • Mnogo napora u korištenju, što dovodi do gubitaka, te nesposobnost za integracije drugih rješenja

Širok raspon tehnologija, poput mobitela i uređaja poput radija, videa i televizije, računala, GPS i senzora, može se koristiti za poboljšanje poljoprivrede u područjima kao što su: upravljanje lancem opskrbe, financijske usluge, prikupljanje podataka i analize, poljoprivredni sadržaj i upravljanje znanjem. Promjena vizije softvera za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom omogućiti će poljoprivrednicima povećanje poljoprivredne produktivnosti, donoseći više informirane odluke, kao rezultat boljeg pristupa točnim i potpunim informacijama o najboljim praksama, kontroli štetočina i bolesti, te praksama za upravljanjem abnormalnih vremenskih uvjeta. Olakšavanje pristupa tržištu poboljšati će prihode poljoprivrednika smanjenjem troškova transakcija, pristupom pravovremenom skladištenju proizvoda i olakšanom transportu, te mogućnošću za izvoz. To će također pridonijeti općem blagostanju poljoprivrednika, štedeći njihovo vrijeme i nudeći im učinkovite i brze usluge.
Usluga Trenutna situacija Nakon 2015.g. i promjena u poljoprivrednim sustavima
Pristup informacijama i uslugama Nisu dostupni svima, posebno u udaljenim područjima Dostupno svima
Pravovremenost usluga Pravovremene usluge nisu zajamčene Pravovremene usluge dostupne su poljoprivrednim zajednicama
Usluge proizvodnog sustava Nepotpune i općenite Cjelovite i specifične, što rezultira većom efikasnošću korištenja sredstava i smanjenim troškovima
Napadi bolesti i štetnika Nepotpune i nepravodobne informacije i neučinkovit način upravljanja krizom, što je rezultiralo ogromnim ekonomskim gubitkom Bolje suzbijanje štetočina i bolesti, uz potpuno i pravodobno informiranje, što rezultira u smanjenju nastanka šteta
Informacije o vremenu Nepotpune i opće informacije rezultiraju slabim doprinosima Cjelovite i konkretne informacije rezultiraju boljim doprinosima
Pristup tržištu Uglavnom ograničeni na podatke o cijenama roba Cjelovite informacije o tržištu, cijenama, transportu, skladištenju. Trgovanje s manje ili bez sudjelovanja posrednika ili zastupnika
Plaćanje i prijenos novca Uglavnom se obavlja ručno s gotovinom - spor, dosadan, neučinkovit posao koji uključuje znatan trošak i rizik Brze, transparentne i pouzdane novčane transakcije po povoljnim troškovima sa smanjenim rizikom
Interakcija sa stručnjacima Ograničena Značajno poboljšana razina izravne interakcije sa stručnjacima