Ciklus dušika u prirodi

Tanja Folnovic

Čineći 78 posto zraka, dušik je važan element za život na Zemlji. Sastavni je dio svih proteina, a može se naći u svim živim sustavima. Dušični spojevi također su prisutni u organskim materijalima, hrani, gnojivima, eksplozivima, pa čak i u otrovima. Kako u zraku, dušik se prirodno javlja u organskom obliku i u tlu, stalno kružeći između tla i zraka. 'Dušični ciklus' je važan zbog pretvorbe nedostupnog atmosferskog dušika u biljkama dostupne amonijske i nitratne ione. Mikrobi i bakterije u tlu (fiksatori dušika) vežu atmosferski dušik i pretvaraju ga u amonijak i nitrate, spojeve dostupne biljci za korištenje. Biljke i alge koriste zatim te spojeve za izgradnju DNA, RNA i baza ostalih aminokiselina, potrebnih za pravilno funkcioniranje metabolizma životinja koje ih dobiju konzumirajući te biljke.

nitrogen-cycle

Ciklus dušika

Težeći za većim prinosima, poljoprivrednici dodaju razna kemijska i biološka gnojiva u tlo. Štoviše, kako bi se postigli prinosi očekivani u današnjoj modernoj poljoprivrednoj proizvodnji, mnogi usjevi zahtijevaju dodatnu gnojidbu dušikom, čineći tako dušik hranjivom o kojem ovisi cijela biljna proizvodnja. Otkada su znanstvenici uspjeli pretvoriti dušični plin u probavljiv oblik amonijaka, započela je era široke primjene gnojiva u poljoprivredi. Dušik ima mnoge pozitivne učinke na poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju, prehranu te sigurnost hrane. Bez njega, biljke su slabije i nižeg rasta. Iako je dušik ključan za rast biljaka, poljoprivrednici moraju biti vrlo oprezni pri gnojidbi tla dušikom. Lako je mobilan u tlu i može nestati uslijed isparavanja, denitrifikacije, ispiranja zbog jake kiše i otjecanju u dublje slojeve tla. Gubici utječu na ekosustav, svojstva tla, plodored, tehnike primjene gnojiva, te na cjelokupno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom.

utf

Mjestimični nedostatak dušika uslijed ispiranja

Lako ispiranje i gubici dušika iz tla odgovorni su za velike troškove proizvodnje i onečišćenje okoliša, stoga bi poljoprivrednici trebali poboljšati učinkovitost korištenja dušika. Da bi to postigli, moraju slijediti prakse upravljanja i očuvanja na svojem poljoprivrednom gospodarstvu, poput;
  • Ispitivanje tla i biljnog materijala, koje daje poljoprivredniku uvid u dostupnu količinu dušika u tlu nastalog mineralizacijom organskog dušika u tlu, mahunarki, organskog gnojiva i otpada, kako bi mogao odrediti koliko dušika dodati
  • Odgovarajuća opskrba dušikom u skladu sa zahtjevima usjeva - najučinkovitija praksa upravljanja za bolje upijanje biljnih hranjiva i smanjivanje gubitaka dušika. Tijekom vegetacije, dušična gnojiva se primjenjuju nekoliko puta, u malim količinama, kako bi bila učinkovitija
  • Unos dušičnih gnojiva ispod površine tla smanjuje hlapljenje amonijaka i povećava djelovanje dušičnih gnojiva i do 30%
  • Primjena gnojiva sukladno stanju tla smanjuje gubitak dušika, npr na tlima na kojima je gubitak amonijaka hlapljenjem glavni uzrok gubitka, koriste se amonij-nitrat gnojiva, a ne Urea
  • Folijarna primjena dušičnih gnojiva kao alternativa primjene dušika, u vrijeme kada biljke pokazuju znakove nedostatka dušika
  • Uravnotežena prihrana utječe na učinkovitost dušika i prinos usjeva. Nedostatak bilo kojeg makro hranjiva utječe na apsorpciju i funkciju dušika
  • Stanje vode u tlu - primjena vode putem navodnjavanja u optimalnim količinama povećava primanje dušika i smanjuje njegovo ispiranje

Mnogo je načina kako poljoprivrednik može poboljšati učinkovitost korištenja dušika. Poznavanje svojstava tla i zahtjeve usjeva neophodni su za pravilno upravljanje dušikom u tlu. Osim primjene praksi učinkovitosti korištenja dušika, poljoprivrednici također žele znati isplativost primijenjenih gnojiva. Agrivi softver za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom omogućuje im pratiti utrošene količine gnojiva po svim poljima i usjevima, uz povezane troškove. Također im daje uvid u utrošenoj količini svakog nutrijenta, po gnojivimaa, poljima i usjevima. Uz samo jedan klik mogu vidjeti koje polje je dobilo veće ili manje količine gnojivima i nutrijenata.

Upravljajte pravilno svojim poljoprivrednim gospodarstvom, prateći njegovu profitabilnost uz Agrivi sustav.