Inovacijama u poljoprivredi do većeg prinosa

Tanja Folnovic

Do 2050. godine, svjetska populacija će premašiti 9 milijardi ljudi – predviđa se rast za preko 30%, što znači dodatnih 2,3 milijarde ljudi više za nahraniti. Poljoprivrednici će stoga morati u naredna četiri desetljeća proizvesti istu količinu hrane koju su proizveli u posljednjih 8.000 godina. Prema tome, poljoprivrednici trebaju pristup boljim alatima i poljoprivrednim praksama, koje će im omogućiti povećanje proizvodnje, uz korištenje manje resurasa. Hranidbeni sustav u budućnosti znatno će se razlikovati od ovog danas. Ljudi se sve više udaljavaju od mjesta proizvodnje hrane (odlaze sa sela u grad) i imaju manje znanja i svjesti kako je hrana proizvedena. Procjenjuje se da će do 2050. godine oko 70% ljudi živjeti u urbanim područjima, stvarajući potrebu za novim tehnologijama prerade i skladištenja, učinkovitim kanalima distribucije i otvorenim trgovinskim politikama. Nejednaka raspodjela obradivih površina diljem svijeta znači da će poljoprivrednici morati sami donositi hranu do tržišta kako bi bili učinkoviti i uspješni. Klimatske promjene i povećanje vremenskih neprilika dovode do stvaranja novih tehnologija proizvodnje sjemena, prilagođenog za oštrije vremenske uvjete i iscrpljeno tlo. Kao rezultat toga, nikada nije bila veća potreba za uvođenjem inovativnih rješenja, koja će dovesti do značajnih poboljšanja u proizvodnji hrane i prehrambenoj sigurnosti, uključujući i veće ulaganje u znanost i tehnologiju. Ususret globalnim potrebama za hranom, dolazi nova era prihvaćanja inovativnih rješenja, temeljena na znanosti. Osim poboljšanog sjemena i alata za zaštitu usjeva, i druge tehnologije omogućuju poljoprivrednicima povećanje produktivnosti, poput modernih praksi upravljanja navodnjavanjem i uzgojem kultura, mobilna tehnologija, prakse upravljanja gnojivima i mehanizacijom, te softveri, poput Agrivi sustava za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom.

t11

t12

Moderne tehnologije

Upravljanje navodnjavanjem

t21

t22

t23

Upravljanje gnojidbom

Senzori

Precizna poljoprivreda

S napretkom tehnologije, poljoprivrednici mogu učinkovitije proizvoditi više uz manje radne snage, s ciljem povećanja prinosa uz istovremeno manje korištenje inputa. Međutim, napretci u poljoprivrednoj tehnologiji važan su doprinos održivom poljoprivredom sustavu koji promiče kontinuirano poboljšanje i manje korištenje resurasa. Tehnološki napretci u proizvodnji hrane i poljoprivredi omogućuju poboljšanje zdravlja i dobrobiti milijuna ljudi diljem svijeta. Prijeko je potrebno stoga omogućiti poljoprivrednicima diljem svijeta da proizvode više hrane uz manje resurasa i manje zemlje.

Izvor: DuPont