Integrirani uzgoj: povećanje produktivnosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Tanja Folnovic

Diljem svijeta, poljoprivrednici naporno rade kako bi zaradili za život, ali ne uspijevaju svi poljoprivrednici ostvariti zaradu, pogotovo oni na malim obiteljskim gospodarstvima. Nakon što plate sve troškove (kupnja sjemena, stoke, gnojiva, pesticida, energije, hrane, plaćanje radnika, itd), ostane im vrlo malo ili gotovo ništa. Pojava integriranih sustava poljoprivredne proizvodnje omogućila je poljoprivrednicima stvaranje temelja za alternativni razvoj modela za poboljšanje produktivnosti malih poljoprivrednih gospodarstava, u odnosu na ona veća. U posljednjih nekoliko desetaka godina, naširoko su se počele koristiti ''moderne'' tehnologije, s ciljem poboljšanja produktivnosti po hektaru površine te osiguranja dovoljno hrane za rastuću globalnu populaciju. Zbog bezobzirne i nepravilne uporabe kemijskih pesticida i gnojiva, naša hrana i ekosustavi postali su zatrovani. Riječ ''integrirani sustav'' često je korištena za objašnjenje poljoprivrednih praksi koje se primjenjuju u tom uzgoju u usporedbi s uzgojem u monokulturi. Odnosi se na poljoprivredne sustave koji integriraju stočnu i proizvodnju usjeva ili neku drugu poljoprivrednu proizvodnju,a ponekad se nazivaju i integrirani biosustavi. U takvom sustavu međusobno su povezani svi poljoprivredni sustavi, tako da "otpad" iz jednog sustava postaje ulazna komponenta drugog sustava, čime se smanjuju troškovi i poboljšava sama proizvodnja. Budući da koriste otpad kao izvor, poljoprivrednici ne samo da eliminiraju poljoprivredni otpad, već osiguravaju ukupno povećanje produktivnosti svih sustava uključenih u poljoprivrednoj proizvodnji.

ppoo

Integrirani uzgoj usjeva i stoke - ključni aspekti (integrirani uzgoj uključuje kombinirani uzgoj usjeva, stoke, peradi, ribe, drveća usjeva, nasada usjeva ili drugih sustava)

Integrirani uzgoj je sustav kojem je cilj oponašati princip prirode, gdje su u proizvodnju uključeni ne samo usjevi, već i različite vrste biljaka, životinja, ptica, riba i drugih. Osnovni princip sustava je poboljšati ekološku raznolikost, i to:
  • odabirom odgovarajuće metode uzgoja; mješoviti uzgoj, plodored, kombinacija više usjeva ili među-uzgoj, tako da je manja konkurencije za vodu, hranjiva i prostor uz usvajanje ekološki prihvatljivih praksi
  • ukupna dostupna površina učinkovito je iskorištena te postoji visoki stupanj interakcije između biotičkih i abiotičkih komponenti
  • integracija podsustava u kojima različite komponente međusobno djeluju pozitivno, tako da je povećana ukupna produktivnost poljoprivrednog gospodarstva

Integrirani sustav uzgoja je i održiv sustav, kojem je cilj povećanje produktivnosti poljoprivrednog gospodarstva povećanjem diverzifikacije, integracije resursa i stvaranjem tržišne povezanosti. Tisuće malih obiteljskih poljoprivrednika u resursima siromašnim regijama u Aziji i Africi masovno prelaze na održivi integrirani sustav uzgoja kako bi stvorili raznolikost poljoprivredne proizvodnje, povećali prihod, poboljšali kvalitetu i količinu proizvedene hrane te iskoristili neiskorištene resurse. Integrirani sustavi proizvodnje imaju mnoge prednosti:
  • integrirani sustav uzgoja uvodi promjene u poljoprivredne tehnike za postizanje veće proizvodnje i brine se o optimalnom korištenju svih resursa
  • u integriranom sustavu otpad s poljoprivrednog gospodarstva je bolje recikliran za proizvodne svrhe
  • mješavina poljoprivrednih sustava unutar integriranog sustava (usjevi, perad, svinje i drugi) prilagođena je danim agro-klimatskim uvjetima i socio-ekonomskom statusu samog poljoprivrednika, što donosi prosperitet u poljoprivrednoj proizvodnji
  • Diljem svijeta, mnogi poljoprivrednici, pa čak i cijele zemlje usvajaju prakse integriranog sustava uzgoja, koje su prilagođene sadašnjim i budućim klimatskim uvjetima, uvjetima tla, prehrambenim navikama ljudi, te procjeni o prehrambenim potrebama u budućnosti, obzirom na sve veću ljudsku i životinjsku populaciju. Nove integrirane prakse uključuju korištenje poboljšanih poljoprivrednih tehnologija poput upravljanja integriranim nutrijentima, upravljanja hranjivima, korištenja bio-gnojiva, plodored, smanjena obrada tla, te korištenje sustava za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom kao što je Agrivi, koji pomaže poljoprivrednicima pratiti njihove aktivnosti na poljima, kao i cjelokupnu produktivnost i profitabilnost gospodarstva. Agrivi također podržava poljoprivrednike s integriranom proizvodnjom, dajući im znanja o najboljim proizvodnim praksama u obliku zadataka, kako bi znali što učiniti te mogli planirati cijelu sezonu. Prelazak na integrirani poljoprivredni uzgoj i usvajanje modernih poljoprivrednih praksi, trebali bi se riješiti problem sigurnosti hrane i globalnog zatopljenja.

    Izvori teksta: Agricultures || Youtube Izvor slike: IFAD