Intenzivna poljoprivreda protiv humusa u tlu

Tanja Folnovic

Vjerojatno ste čuli da je humus je važan dio tla, ali malo ljudi zna što je to i zašto je tako važan. Najbolji način da se objasni pojam humusa je zapravo objasniti kako on nastaje. Mrtvi biljni i životinjski materijali sastoje od organske tvari (sadrže širok spektar molekula uključujući škrob, proteine, šećere, aminokiseline). Kada se organske tvari počnu raspadati, te molekule mikroorganizami u tlu (uglavnom bakterije i gljivice) razbiju na manje molekule. To je složen proces, koji se naziva humifikacija.

article_definition_of_soil_organic_matter

Komponente organske tvari tla

Kada se sve ono dobro iz organske tvari iskoristi, ostanu samo neke molekule, koje ni mikroorganizami ni same biljke ne mogu iskoristiti. Taj preostali materijal naziva se humus. Sastoji se uglavnom od ugljika i iako je organskog porijekla, mikroorganizmi ge ne mogu dalje razgraditi. Humus je toliko stabilan, da u tlu može opstati stotinama godina. Humifikacija utječe na stvaranje tla određivanjem njegove boje. Tla tamno smeđe do crne boje sadrže velik udio humusa. Tamna boja humusa također pomaže zagrijati hladno tlo u proljeće.

managing-organic-matter-for-soil-health-and-fertility-5-638

Sadržaj organske tvari u tlu

Humus je poput velike spužve koja može primiti vode do 90% svoje težine. Ova sposobnost zadržavanja vode humusa objašnjava zašto tla bogata humusom ostaju vlažna tjednima dulje od tla bez humusa. Humus ima negativan naboj, što znači da se mnoge hranjive tvari koje su biljkama potrebne lijepe za humus, uključujući amonijak (dušik), kalcij, magnezij, fosfor i drugi pozitivno nabijeni elementi. Humus poput spužve drži ta hranjiva i sprječava njihovo ispiranje kišom. Kada korijen biljke dođe u kontakt s humusom, lako može uzeti sve potrebne hranjive tvari. Proces je ipak malo složeniji od ovoga, ali u konačnici, humus možete smatrati kao izvor sporog otpuštanja hranjiva za biljke. Jedan od najvažnijih razloga zašto je dobro imati humus u tlu jest, da je odgovoran za agregaciju tla. Agregacija je ono što tlo čini rahlim i vrlo rastresitim, poboljšavajući mu strukturu. Bolja struktura u tlima bogatim humusom olakšava rast korijena biljke omogućavajući im bolji pristup hranjivim tvarima, vodi i što je najvažnije, kisiku. Važnost humusa za tlo
  • tla s visokim sadržajem humusa imaju mnoštvo žive biološke aktivnosti koja pretvora biljne ostatake, listove, životinjski izmet i raznu biomasu u humus
  • humus omogućuje tlu apsorpciju i zadržavanje vlage, takva tla se ne isušuju i zahtijevaju znatno rjeđe navodnjavanje
  • humus služi kao rezervoar biljnih hranjiva dostupnih u tlu, za uravnotežen rast biljaka
  • humus ima ulogu u podržavanju bakterija tla, kao što je Rhizobacteria, važna za sve mahunarke i drugih dobro poznatih bakterija, kao što su fosfatne bakterije
  • produkt bakterijske aktivnosti su polisaharidi (ljepljiva tvar), koji pomažu vezati male čestice tla u veće čestice veličine oraha, mrvičaste strukture do dubine od 30 cm ili više
  • humus podržava sve važne mikorizne gljive, koje tvore simbiozu s mnogim biljkama i važan su čimbenik u lancu hrane u tlu

Humus nije samo zemlja, već i zajednica živih bića. Organska tvar je poljoprivredno tlo za mnoge vrste mikroba i druge mikroorganizame, koji pomažu biljnom korijenu apsorbirati hranjive tvari. Cilj svakog poljoprivrednika je povećati sadržaj organske tvari u tlu. To može napraviti upotrebom komposta, zelenom gnojidbom, sjetvom jednogodišnjih krmnih kultura, reduciranom ili potpuno izostavljenom obradom, te pošumljavanjem. Nastojeći zadovoljiti potrebe za hranom za sve veći broj stanovništva, sve više poljoprivrednika prelazi na intenzivnu poljoprivredu. Takav način uzgoja biljaka negativno utječe na humus, pojaćavajući proces mineralizacije humusa. Stoga je potrebno stalno dodavati organsku tvar (organska gnojidba) te primjerenim plodoredom i regulacijom reakcije tla održavati optimalan sadržaj humusa u tlu. Ta organska gnojiva mogu biti stočni, pileći, konjski ili neki drugi gnoj. Svaka kultura ima različite zahtjeve za organskim gnojivom, a točan iznos za svaku možete pronaći u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Sustav vas upućuje, za više od 100 različitih usjeva, kada primijeniti gnojivo i u kojem iznosu. Budući da je humus proizvod razgradnje organske tvari, svaki put kada dodate organsku tvar u tlo, količina humusa će se povećati. To je spor proces, ali ako se organska tvar dodaje se svake godine, količina humusa će se polako povećati.