Izazovi u poljoprivrednoj proizvodnji u Hrvatskoj i svijetu

Tanja Folnovic

Počeci poljoprivredne proizvodnje sežu u daleku povijest. Jedna od najstarijih ljudskih djelatnosti, poljoprivreda, razvila se puno prije prvih pisanih dokumenata, pa je njezino točno vrijeme nastanka nepoznato. Iako pojedini arheološki nalazi potvrđuju kako se poljoprivredna proizvodnja počela razvijati u neolitiku, najnovija istraživanja izraelskih znanstvenika ukazuju na to da se poljoprivreda počela razvijati i ranije, prije čak 23 tisuće godina. Prelazak s lovačkog i sakupljačkog života ljudi na uzgoj biljaka i domestifikaciju životinja, odnosno na proizvodnju hrane, doveo je do razvoja prvih civilizacija Mezopotamije, Egipta, Indije i Kine te daljnjeg širenja poljoprivredne proizvodnje.

large

farm11-300x212

tractor-in-field

Poljoprivredna proizvodnja kroz povijest – poljoprivreda nekad i danas

Poljoprivredna proizvodnja u svijetu

Obradiva površina u svijetu danas iznosi 13.958 milijuna hektara, od čega je 4.992 milijuna hektara klasificirano kao poljoprivredno zemljište, što čini oko 36% ukupne površine. Poljoprivredno zemljište dijeli se na oranice (28%), trajne nasade (3%), te livade i pašnjake (68%). Iako pašnjaci zauzimaju više od polovice ukupno obradivog zemljišta, najčešći oblik poljoprivredne proizvodnje je ratarstvo. Žitarice poput pšenice, riže, ječma i kukuruza su najzastupljenije kulture koje čine većinu svjetske proizvodnje usjeva. U tablici u nastavku možete pogledati količinu proizvodnje glavnih svjetskih kultura, te prosječan prinos.

Screenshot_2

Najzastupljenije kulture u svijetu; svjetska proizvodnja i prosječan prinos (1 hg = 0.1 kg)

Poljoprivredna proizvodnja postavlja brojne izazove poljoprivrednicima diljem svijeta. Proizvodnja hrane zahtijeva prilagođavanje ubrzanom rastu stanovništva, trošenju resursa, degradaciji tla, smanjenoj iskoristivosti zemljišta te sve većem nedostatku vode. Kako bi se zadovoljile sadašnje, a i buduće potrebe za rastuću svjetsku populaciju, potrebno je povećati samu poljoprivrednu proizvodnju, ali na održiv i kvalitetan način kako bi se odgovorilo na ekološke zahtjeve i zahtjeve vezane uz sigurnost hrane. Klimatske promjene još su jedan od izazova današnjih poljoprivrednika, koji su primorani prilagoditi svoju proizvodnju sve većim i učestalijim rizicima od nepovoljnih vremenskih uvjeta (tuča, suša, jake kiše, erozija tla). Klimatske promjene nisu odgovorne samo za nepovoljne vremenske utjecaje, već utječu i na nestabilnost cijena poljoprivrednih proizvoda.

sustainability_a

Posljedice klimatskih promjena na proizvodnju usjeva

Poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj

Za razliku od većine drugih zemalja, Hrvatsku karakterizira bogatstvo prirodnih resurasa. Povoljni agroklimatološki uvjeti pogoduju uzgoju različitih vrsta kultura. Hrvatska je zemlja koja je karakteristična po velikom broju proizvoda s oznakama zemljopisnog podrijetla u odnosu na malu površinu. Raznolik ruralni krajobraz, mnoštvo prirodnih ljepota, te velik broj autohtonih proizvoda pogoduju i razvoju ruralnog turizma. Unatoč navedenim prednostima, hrvatska poljoprivreda suočena je s problemima poput visoke stope uvoza prehrambenih proizvoda u odnosu na izvoz, nedostatne veličine poljoprivrednog gospodarstva, usitnjenosti poljoprivrednog zemljišta, tehnološke zaostalosti, napuštanja sela i starenja seoskog stanovništva. Uz sve navedeno, rastuća društvena nejednakost još je jedan od izazova hrvatske poljoprivrede, što otežava postizanje konkurentnosti malih obiteljskih poljoprivrednika.

Rješenje za poboljšanu poljoprivrednu proizvodnju

Iako je poljoprivredna proizvodnja suočena s ozbiljnim rizicima koji se javljaju na globalnoj razini, rješenja su moguća u okviru praćenja i analize samih rizika, te u okviru primjene održivih poljoprivrednih praksi. Agrivi softver za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom pomaže poljoprivrednicima u praćenju njihove proizvodnje, te olakšava upravljanje potencijalnim rizicima. Softver daje poljoprivrednicima bazu znanja najboljim proizvodnim procesima za oko 100 različitih kultura, te im omogućuje praćenje svih aktivnosti u polju: od potrošnje gnojiva, zaštitnih sredstava, radnih sati radnika i mehanizacije, do praćenja financija i moćne analitike cjelokupne proizvodnje.

Poboljšajte svoju poljoprivrednu proizvodnju, počnite koristiti Agrivi softver već danas!Izvori teksta: FAO || Huron County View || Encyclopedia Britannica

Izvori slike: Centery Farm || Tackk || Bell Banks || Farming First|| Faostat