Još jednostavnije upravljanje proizvodnjom uz Agrivi

Tanja Folnovic

Agrivi je online sustav koji poljoprivrednicima omogućuje cjelokupno praćenje njihove proizvodnje na jednom mjestu, lakšu organizaciju, manje papirologije i povećanje profitabilnosti. Kako bi korisncima omogućili što lakše korištenje, uz što veću iskoristivost sustava, napravili smo male ali značajne preinake. Novi redizajn sustava donosi najviše izmjena na početnom ekranu te na alatnoj traci. Na početnom ekranu sada možete vidjeti jedan mali dio analitike - prikaz potrošnje u zadnjih 30 dana za radne sate radnika i mehanizacije te potrošnju goriva, pesticida, gnojiva, te vode. S desne strane navigacijske trake nalaze se prečaci do kalendara, alarma, poruka i postavki računa. Lijevo u navigacijskoj traci nalaze se osnovni Agrivi moduli:
  • Proizvodnja - uključuje sve zadatke na svim plantažama i popis svih plantaža
  • Financije - prodaja, troškovi, kapitalna ulaganja, krediti i transakcije
  • Resursi - zaposlenici, mehanizacija, polja, zalihe, upravljanje aktiklima i dokumenti
  • Analiza - nadzorne ploče i izvješća

1

Nova početna stranica

U izbornik 'Resursi' dodana je nova stavka 'Upravljanje artiklima'. Sada imate mogućnost pregledati sve artikle iz Agrivi baze, iz kategorija kultura, gnojivo, pesticid i gorivo, ali i one koje ste vi dodali. Možete dodati nove artikle kojih nema u Agrivi bazi. Klikom na 'Dodaj stavku' odaberite željenu kategoriju i upišite tražene podatke o tom artiklu. Nakon toga možete registrirati početno stanje tog artikla na zalihama, dodati je kroz troškove i/ili kroz berbu. Isto tako možete dodati i nove kategorije, uz već četiri osnovne (gnojivo, pesticid, gorivo, kultura).

4

5

Baza podataka o artiklima

Alarmi za bolesti i štetnike, financijski i ostali alarmi nalaze se na desnoj strani alatne trake pod 'Alarmi' i svaki možete pregledati po kategorijama, te dodavati nove alarme za osobe, mehanizaciju ili polja, te postavljati svoje meteorološke alarme.

2

3

Pametni Agrivi alarmi

Posljednja, ali ne i manje bitna izmjena je pregled kultura po poljima i godinama, tj. plodored. Za svako polje možete vidjeti što je na njemu posijano/posađeno i u kojem periodu. Tako imate bolji pregled iskorištenosti vaših polja i možete si lakše planirati što sljedeću izmjenu kultura.

6

Pregled plodoreda

Krenite još danas s korištenjem sustava Agrivi i unaprijedite svoju poljoprivrednu proizvodnju.