Kontrolirajte maslininu muhu u maslinicima slijedeći propisane prakse zaštite

Tanja Folnovic

Maslinina muha (Bactrocera oleae) je biljni štetnik čije se ličinke hrane na plodovima maslina. Smatra se najznačajnijim štetnikom maslina u Južnoj Europi, Sjevernoj Africi, Bliskom Istoku i Sjevernoj Americi. Maslinina muha primarno se hrani na ukrasnom drveću maslina u urbanim i krajobraznim mjestima koji se obično ne tretiraju protiv štetnika, te tako postaju glavni su izvor invazije komercijalnim uzgajivačima maslina. Razvojni ciklus maslinine muhe povezan je s okolišnim uvjetima, poput visokih temperatura, vlažne klime, prerana kultivacija te uzgoja uz sustav za navodnjavanje. Populacija štetnika varira kroz godinu, a najviše se pojavljuju sredinom proljeća kada se razvijaju odrasle jedinke zimske generacije i tijekom rane jeseni kada su temperature umjerene uz povećanu vlažnost zraka, a masline u punom razvoju. Da bi se provele učinkovite mjere kontrole štetnika potrebno je poznavati nabrojene parametre, uz odgovarajuće praćenje populacije maslinine muhe.

slikatekst001

Maslinina muha – odrasla jedinka i Znak napada maslinine muhe

Kontrola maslinine muha zahtjeva opreznost, redovitost i sistematičnost. Za provedbu najboljih praksi u zaštiti i prevenciji šteta, prije svega je potrebno znati uvjete koji pogoduju pojavi štetnika i prepoznati prisutnost maslinine muhe u masliniku, budući da znakovi napada muhe nisu toliko poznati poljoprivrednicima. U nastavku možete vidjeti popis kulturalnih, fizičkih, bioloških i kemijskih mjera za uspješnu kontrolu maslinine muhe:
  • Praćenje okolišnih uvjeta – kako je razvojni ciklus maslinine muhe ovisan o klimatskim uvjetima, praćenje vremenske prognoze je ključno u sprečavanju nastanka ozbiljne štete na maslinama
  • Prepoznavanje prisutnosti štetnika – uvijek treba biti na oprezu, jer bez redovitog pregleda maslinika nije moguće uočiti prisutnost ovog štetnika. Potrebno je detaljno pregledati plodove (na tlu i na stablu). Ličinke i izgrizeni hodnici u plodovima su očiti znakovi da je maslinina muha prisutna, kao i ubodi na površini ploda nastali polaganjem jaja, te truljenje ploda
  • Praćenje populacije – odrasle jedinke maslinine muhe prate se ljepljivim trakama, prema kojima se može odrediti brojnost populacije
  • Sanitetske mjere – vrlo je važno ukloniti ostatke plodova prijašnje sezone i uništiti ih. Ovim postupkom se može značajno smanjiti brojnost maslinove muhe
  • Kontrola crnih uši – crne uši izlučuju ljepljivu mednu rosu kojom se hrane maslinine muhe, stoga njihovim suzbijanjem se uskraćuje i hrana potrebna maslininoj muhi
  • Kaolin glina – primjenjena na stabla, sušenjem se pretvara u bijeli prah koji odbija maslininu muhu, ali nije otrovna za ostale kukce.
  • Druge prakse – za sve tipove proizvodnje, bilo konvencionalnu, integriranu ili organsku, kontrola štetnika se može obaviti i drugim pripravcima; mogu se koristiti proteinski mamci, repelenti na bazi bakra i parazitoidi.
Kako Agrivi može pomoći u kontroli maslinine muhe?
Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom pruža detaljnu vremensku prognozu za sljedećih 7 dana za svako polje i obavjaštava poljoprivrednike o mogućem napadu štetnika na pojedinom polju, ako su vremenski uvjeti pogodni za napad. Uz alarm za bolesti i štetnike, sustav nudi i popis aktivnih tvari i komercijalni naziv proizvoda koji sadrže te tvari za suzbijanje određenih bolesti ili štetnika. Osim toga, Agrivi sustav omogućuje poljoprivrednicima praćenje svih aktivnosti na poljima. Kroz zadatke tako mogu registrirati potrošnju materijala i radne sate utrošene u biljnoj proizvodnji, kao na primjer količinu utrošenih pesticida.

Stoga, smanjite broj posjeta masliniku i ne razmišljajte o kakvi će biti vremenski uvjeti. Koristite Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom i osigurajte zdravu berbu!