Mjere ruralnog razvoja – europski novac za hrvatske poljoprivrednike

Tanja Folnovic

Današnji ćemo članak započeti s nekoliko pitanja:

slika1

Ukoliko ste na neka ili većinu prethodnih pitanja odgovorili potvrdno, vrijeme je da vas upoznamo s EAFRD programom (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) koji se u Hrvatskoj provodi kroz „MRR – Mjere ruralnog razvoja“ za čiju su provedbu odgovorni resorno Ministarstvo poljoprivrede (MPS) i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Kako bi europsku poljoprivrednu strategiju prilagodilo nacionalnim uvjetima i potrebama, resorno Ministarstvo je provelo dubinsku sektorsku analizu poljoprivrednog sektora i utvrdilo sektore i djelatnosti koje je potrebno poticati kroz program mjera ruralnog razvoja. Do 2013. godine su se projekti u poljoprivredi sufinancirali iz IPARD programa, dok se u razdoblju od 2014. do 2020. godine provodi MRR program. Prema trenutno važećim dokumentima, Ministarstvo poljoprivrede je u program uvrstilo 16 mjera koje imaju za cilj jačanje poljoprivredne aktivnosti u Hrvatskoj. Više informacija o samim mjerama možete pronaći na web stranicama resornog ministarstva, dok pregled svih mjera možete pronaći i na sljedećim web stranicama (klikni za pregled). Kada govorimo o IPARD programu, bitno je napomenuti kako se novi MRR program značajno razlikuje od svog prethodnika i to u mnogo elemenata, od samog načina prijave i prihvatljivih sektora do maksimalnog iznosa potpore i dopuštenih aktivnosti. Također, s obzirom da je od srpnja 2013. godine Hrvatska postala punopravnom članicom EU, program mjera ruralnog razvoja je novčano puno izdašniji, odnosno poljopivrednici imaju na raspolaganju čak 12 puta više sredstava. Drugim riječima, novi MRR program omogućava financiranje većeg broja projekata.

slika2

Prihvatljivi sektor? Kada se govori o prihvatljivim sektorima, potrebno je naglasiti kako se gotovo svi sektori smatraju pogodnima. Tako naprimjer MRR potiče uzgoj povrćarskih i voćarskih kultura, uzgoj životinja (npr. svinje za tov, muzne krave, pilići za tov, nesilice, itd.) ekološku proizvodnju, pa čak i šumarski sektor.

slika3

Premda je Ministarstvo pripremilo 16 mjera, većini poljoprivrednika je najzanimljivija MJERA 04, te ćemo stoga upravo ovu mjeru predstaviti i u ovom članku. Mjera 04
MJERA 04 ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
podmjera 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
Prihvatljivi korisnici
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Iznos potpore % povrata sredstava (ovisno o vrsti projekta i prijavitelju)
 • min. 50 % povrata sredstava
 • max. 90 % povrata sredstava


iznos sredstava (ovisno o sredstvu)
 • min. 5.000 €
 • max. 3.000.000 - 5.000.000 €
Prihvatljivi sektori
 • mlijeko i mliječni proizvodi
 • svinjogojski sektor
 • voćarstvo i povrćarstvo (zaštićeni prostor)
 • višegodišnji nasadi
 • obnovljivi izvori energije (bioplinska postrojenja)
 • izgradnja laguna u stočarstvu
Prihvatljivi troškovi Primjer nekih od prihvatljivih troškova:
 • građenje i/ili opremanje objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja
 • oprema za berbu, sortiranje i pakiranje
 • poljoprivredna mehanizacija
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje
 • građenje i/ili opremanje objekata za držanje životinja
 • kupnja zemljišta (do 10 % vrijednosti)
 • izgradnja bioplinskog postrojenja (proizvodnja toplinske i električne energije za vlastite potrebe)


OPĆI TROŠKOVI
 • usluge konzultanata, arhitekata, inženjera
 • izrada projektne dokumentacije
Natječaj 30. siječnja 2015. (trajanje natječaja – 60 dana)
Kako do MRR sredstava? Ranije smo razgovarali o poljoprivrednim sektorima koji su prihvatljivi za financiranje, kao i o visinama potpora koje u novom programu mogu ići od 50 pa do čak 90 %, a sada bismo spomenuli temu pripreme projektne dokumentacije. Naime, kako bi se potpora zaista i ostvarila, potrebno je proći složenu administrativnu proceduru i pripremu poslovnog plana koji je ekonomski i ekološki održiv. U nastavku smo pripremili kratki pregled koraka kroz koje svaki investitor mora proći kako bi došao do odobrenja projekta i isplate novčane potpore.

slika4

Kao što se može vidjeti i iz prethodnog hodograma, postupak prijave projekta i ishođenja sve potrebne dokumentacije je poprilično složen što rezultira vremenski dugotrajnom pripremom. Kada govorimo o pripremi projekta koji uključuje i građevinski dio (npr. izgradnja skladišnih kapaciteta, izgradnja nastambi za životinje i sl.), priprema projektne dokumentacije može trajati od 6 mjeseci pa čak i do godinu i pol dana. Naravno, brzina pripreme dokumentacije uvelike ovisi o tome da li klijent ima riješene imovinsko – pravne odnose i da li kreće s pripremom dokumentacije od početka ili je dio papirologije već pripremljen. Kako bi uspješnost prijavljenih projekata bila što veća, MRR program dozvoljava angažiranje konzultanata koji pomažu u pripremi dokumentacije. Trošak konzultanata je pokriven kroz opće troškove projekta, te na taj način klijent može kvalitetnije i temeljitije pripremiti poslovni plan, odnosno poboljšati svoje izglede za odobravanjem projekta i ostvarivanjem financijske potpore. S ciljem edukacije poljoprivrednika o poticajima koji im stoje na raspolaganju, hrvatsko – belgijska tvrtka IPS Konzalting iz Siska će organizirati individualne sastanke i radionice za zainteresirane poljoprivrednike. Termini održavanja radionica će biti poznati tijekom veljače, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da svoj upit za sudjelovanjem ili želju za primanjem newslettera pošalju na e-mail: info@ips-konzalting.hr. Stoga, ukoliko ste zainteresirani za MRR program, obratite nam se i skupa s Vama ćemo analizirati vaš konkretan slučaj i provjeriti da li je Vaša projektna ideja prihvatljiva.

Članak pripremila: Ana-Marija Špicnagel, IPS Konzalting