Mjerenje produktivnosti poljoprivrednog gospodarstva

Tanja Folnovic

Glavni cilj svakog poljoprivrednika, bilo da ima malo obiteljsko gospodarstvo ili veliku kooperaciju, je biti produktivan. S ciljem da budu produktivniji, poljoprivrednici su suočeni s mnogim čimbenicima koji ograničavaju produktivnost poljoprivrednog gospodarstva, kao što su raspoloživa obradiva površina, poljoprivredni proizvodi, vremenski uvjeti, kulture, pristup tržištu, znanje poljoprivrednika, nedostatak novih tehnologija i drugi. Produktivnost poljoprivrednog gospodarstva je važna iz više razloga; od osiguranja većih količina hrane, bolje konkurentnosti na poljoprivrednim tržištu, do osobne koristi za samog poljoprivrednika, kao što je prihod, zdravlje i dobrobit. Prema ekonomskoj definiciji, produktivnost poljoprivrednog gospodarstva je odnos između poljoprivrednih izlaznih i poljoprivrednih ulaznih sredstava. Drugim riječima, što su veća izlazna sredstva, gospodarstvo će biti produktivnije.

Produktivnost po prinosu

Zemljište je ključni resurs svakog poljoprivrednika, koji definira maksimalnu produktivnost usjeva i sorte koja se na njemu uzgaja. Stoga, jedan od ključnih pokazatelja produktivnosti je produktivnost po prinosu, koja nam pokazuje prinos određene sorte po jednom hektaru zemljišta. Znati koja je sorta pojedinog usjeva produktivnija, je ključno za budući izbor sorte usjeva kao i za optimiziranje svoje proizvodnje.

slika1

Slika 1. Analiza produktivnosti po prinosu za kulturu, sortu i jedinicu površine

U proizvodnji voća, osim uvida u ostvareni prinos po površini polja, također je važno znati i prinos svake sorte po jednoj stabljici. Dobra poljoprivredna praksa preporuča izradu plana sezone, koja definira očekivanu količinu prinosa i očekivanu prodajnu cijenu, kako bi imali u uvid mogući prihod po usjeva i raznolikosti. Ako imate kreiran plan sezone, možete kontinuirano mjeriti vašu produktivnost - da li ste iznad ili ispod očekivanog plana proizvodnje

slika2

Slika 2. Planirani naspram ostvarenih prinosa i prihoda po plantažama u Agrivi sustavu

Nakon što ste vidjeli mogućnost analiziranja produktivnosti prinosa po usjevima i sortama, u nastavku ćete vidjeti mogućnost analiziranja prinoisa i po poljima. Raspodjela prinosa po poljima za svaku kulturu i sortu omogućuje vam da lako odredite koja polja su produktivnija, a koja polja uopće ne prinose. Uspoređujući sve aktivnosti, unose prinosa i parametare proizvodnih polja u odnosu na ne-proizvodna polja, pruža vam se uvid u stvarne pokretače produktivnosti po prinosu za sve vaše kulture i sorte. Zvuči jednostavno, zar ne?

slika4

Slika 3. Analiza prinosa po poljima i kulturama u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

Ekonomska isplativost po polju

Nakon analiziranja produktivnosti po prinosu, koja je odgovorna za mjerenje zdravlja "prihodovne" strane poljoprivrednog gospodarstva, također možete analizirati i koliko ste učinkoviti sa strane troškova. Isto kao i produktivnost, analizu troškova možete vršiti za sve kulture, sorte i polja. Koji su preduvjeti za dobru analizu troškova:
  1. Postavljanje cijene rada po satu za ljude i mehanizaciju
  2. Registracija troškova svih stavki koje se koriste u proizvodnji
  3. Dodjela račune troškova i prodaje na određene plantaže, kako bi se troškovi pripisali samo tim plantažama/kulturama

Ako ste postavili sve gore navedeno, kada registrirate dnevne aktivnosti na svojim poljima, naša analitika automatski će povući sve potrebne informacije o troškovima i pripremiti vam detaljan uvid u ekonomske isplativosti po kulturama, sortama i poljima.

slika4

Slika 4. Prikaz ekonomske učinkovitosti po poljima za pojedinu kulturu

Naša analiza po poljima omogućava vam detaljan pregled i analizu strukture troškova za svako polje - koji je trošak rada ljudi, mehanizacije, te utrošenih pesticida i gnojiva.

slika5

Slika 5. Prikaz strukture troškova po plantažama

Razumijevanje ekonomske isplativosti pomoći će vam da uvidite postoji li mogućnost za rezanje pojedinih troškova. Također će vam olakšati pripremu proračuna za sljedeću sezonu.

Povrat investicije (ROI)

Detaljan uvid u produktivnost po prinosu i ekonomske isplativosti plantaža su ključ za razumijevanje ključnih pokazatelja performansi - povrat investicije po kulturama. Kombinirajući financijski ulaz (ukupni troškovi) i financijski izlaz (ukupna prodaja) pojedine plantaže, sustav vam daje uvid u ravnotežu pojedine plantaže – da li ste zaradili više nego što ste uložili ili još uvijek čekate da dođe do početne točke (100%).

slika6

Slika 6. Mjerenje povrata investicije po plantažama uz Agrivi nadzorne ploče

Razumijevanje povrata investicije po plantaži daje vam na uvid koje su kulture profitabilne na uzgoj. Profitabilna proizvodnja je ključ održivog poljoprivrednog poslovanja. Vođenje gospodarstva bez znanja i uvida u sve aspekate produktivnosti vašeg gospodarstva je kao vožnja automobilom zavezanih očiju.

Uz Agrivi softver za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, samo jednim klikom na našu nadzornu ploču i izvješća, imate uvid u sve detalje produktivnosti vaše proizvodnje. Zainteresirani? Započnite 30-dnevni besplatni period odmah!