Najbolje prakse za upravljanje štetnicima u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji

Tanja Folnovic

Organska poljoprivredna proizvodnja oslanja se na metode koje kombiniraju znanje o ekologiji i modernim tehnologijama uz tradicionalne uzgojne prakse bazirane na prirodnim biološkim procesima. To je sustav uzgoja koji održava zdravlje tla, ekosustava i ljudi. Osnovne metode organske proizvodnje uključuju plodored, zelenu gnojidbu (sideracija), kompostiranje, mehaničku kultivaciju i biološku kontrolu štetnika. Poljoprivrednici se svakodnevno suočavaju s mnogobrojnim izazovima koje ovakva proizvodnja donosi, pogotovo kada se radi o borbi sa štetnicima (insekti, bolesti, korovi) koji napadaju uzgajane kulture. Stoga, u svrhu upravljanja i kontrole tih štetnika provode niz agrotehničkih, bioloških, mehaničkih, fizičkih i kemijskih mjera.
  • Agrotehničke mjere – cilj je ometanje optimalnih uvjeta štetnika za polaganje jaja (ovipozicije) tako da biljke ili stanište postanu neprihvatljivi za njihov razvoj. Isto tako, uklanjaju se biljni domaćini štetnika, te pogodne lokacije. Neke od agrotehničkih mjera su izolacija usjeva, miješani uzgoj, plodored, te pravilno vrijeme sadnje. Planiranim vremenom sadnje ili sjetve omogućuje se razvoj biljaka do razine kada postaju tolerantne na napad štetnika, a isto tako izbjegavanje perioda mogućeg napada štetnika. U svrhu odvraćanja štetnika od poljoprivrednih kultura, primjenjuje se praksa uzgoja drugih biljnih vrsta koje također privlače štetnike.
  • Mehaničke i fizičke mjere – uključuju obradu tla, košnju, rezanje, malčiranje te pokrove i barijere od organskih materijala. Obradom tla zaoravaju se biljni ostaci, tlo se miješa i nadopunjuje, te uništava korov i ometa razvojni ciklus štetnika.
  • Biološke mjere –metoda zaštite koja koristi druge organizme za suzbijanje poljoprivredno značajnih bolesti i štetnika, oslanjajući se na grabežljivost, parazitizam i biljni način prehrane tih organizama. Biološke mjere zahtijevaju precizno upravljanje i iskustvo poljoprivrednika. Prirodni neprijatelji štetnika, poznati kao biološki agensi, su predatori, parazitoidi i patogeni. Biološki agensi koji se koriste u suzbijanju korova su predatori sjemena, biljojedi i biljni patogeni, a kod suzbijanja bolesti antagonisti. Biološki agensi mogu se uvesti na mjesta gdje se prirodno ne pojavljuju, čime poljoprivrednici samo pojačavaju prirodnu populaciju neprijatelja dodajući nove jedinke.
  • Kemijske mjere – standardi organske proizvodnje dozvoljavaju upotrebu sredstava na bazi prirodnih spojeva, kao što su piretrin i rotenon. Poljoprivrednici izbjegavaju sintetičke pesticide širokog spektra djelovanja koji ozbiljno narušavaju prirodnu ravnotežu i utječu na pojavu sekundarnih štetnika kao su grinje, smeđi skakavac i rizoktonija. Ipak, nekoliko je sintetičkih aktivnih tvari dozvoljeno u organskoj proizvodnji: tvari na bazi bakra (bakrov hidroksid, bakrov oksid, bakrov oksiklorid i bakrov sulfat), hidratizirano vapno, vodikov peroksid, sumporno vapno i kalijev bikarbonat.

slika3

Mjere upravljanja štetnicima u organskoj proizvodnji

Da bi se osmislile i implementirale najbolje prakse za upravljanje štetnicima u organskoj proizvodnji, potrebno je detaljno poznavati uzgajanu kulturu, biologiju štetnika, ekološke parametre, fenologiju i interakciju između štetnika i biljke, a istodobno pratiti stroga pravila organske proizvodnje. Proizvodnju redovito nadzire inspekcija, a proizvodi se certificiraju s ekološkom oznakom. Pored mnogih pravila i zabrana u organskoj proizvodnji, poljoprivrednici trebaju i redovito pratiti aktivnosti u polju. Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom olakšava vođenje evidencije i omogućuje unos podataka na jednom mjestu, od praćenja potrošnje organskih materijala, radnih sati do novčanih sredstava utrošenih na poljoprivrednom gospodarstvu. Agrivi također pomaže poljoprivrednicima u borbi s kompleksnim pravilima i izvještajima potrebnim za organsku proizvodnju. Poljoprivrednicima je dostupno preko 20 različitih izvještaja o radovima na poljoprivrednom gospodarstvu, od sadnje/sjetve, zaštite, održavanja do berbe/žetve i financija, koje mogu u bilo kojem trenutno isprintati. Agrivi sustav daje poljoprivrednicima uvid u produktivnost i profitabilnost cjelokupnog poljoprivrednog gospodarstva.

Olakšajte svoju organsku proizvodnju – koristite Agrivi.Izvor teksta: Ecological Agriculture Projects Izvor slike: Organic Daily Post