Nematode u poljoprivrednoj proizvodnji

Tanja Folnovic

Nematode su organizmi koji nanose štete biljkama, ali postoje i nematode koje štite biljke od drugih štetnih insekata i imaju važnu ulogu u sustavu tla. Obzirom na njihove prehrambene navike, nematode se mogu svrstati u funkcionalne grupe- one koje se hrane bakterijama, gljivama, te biljni paraziti. Nematode su mikroskopski organizmi, nalik na crve, koji žive u vodenom filmu i porama vode u tlu. Najviše su rasprostranjene u gornjim slojevima tla gdje je obilje organske tvari, biljnog korijenja i drugih resurasa. Broj nematoda u tlu varira u rasponu 1-10 milijuna jedinki/m2. Nematode u poljoprivrednim sustavima Nematode imaju nekoliko važnih uloga u tlu. U poljoprivrednim sustavima, nematode mogu povećati mineralizaciju hranjiva i djeluju kao biološki agensi za kontrolu i održavanje adekvatne razine biljci dostupnog dušika, oslanjajući se na organske izvore hranjiva. Uslijed procesa hranjenja, nematode izravno pridonose mineralizaciji hranjiva, dok neizravno ubrzavaju razgradnju i kruženje hranjiva u tlu pomlađivanjem neaktivnih bakterijskih i gljivičnih kolonija, te širenjem bakterija i gljivica na novo dostupan organski otpad. Bez nematoda hranjive bi tvari iz bakterijske i gljivične biomase ostale imobilizirane i nedostupne biljkama. Aktivnost nematoda Unutar nematode nalazi se simbiotska bakterija, koja kada uđe unutar insekta, ubije ga u roku 24-48 sati. Nematoda prodire u tijelo insekta i pušta bakteriju u njegove tjelesne šupljine. Bakterija se množ i preuzima imunološki sustav domaćina, pritom ga ubijajući. Tkivo domaćina tako postaje hrana nematodama, koje se nakon hranjenja unutar mrtvog insekta množe. Kako ponestaje hranjiva unutar mrtvog insekta, nematode izlaze i odmah počinju tražiti novog domaćina. Zajednice nematoda u tlu Tlo sadrži nematode različitih grupa hranjenja, čije zajednice variraju ovisno o sustavima obrade tla i sezonama, a koje su pod utjecajem raznih čimbenika, poput vrste usjeva i praksama upravljanja tlom, te prisutnosti i obilja prirodnih neprijatelja. Prakse upravljanja tlom poput obrade tla, plodoreda i korištenja organskih materijala utječu na fizičke i biološke karakteristike tla, koje zatim utječu na brojnost nematoda. Iako su nematode već prisutne u tlu, poljoprivrednici ih često trebaju naknadno dodavati (u obliku praha), kako bi ih bilo u dovoljnim količinama za suzbijanje određenog štetnika.

shutterstock_70434394

Nematode tla pod mikroskopom

Kako primjeniti nematode? Otopina s nematodama može se primijeniti zalijevanjem, rasprskivačima, ručnim prskalicama ili putem navodnjavanja, s tim da se izbjegava primjena po suncu, jer nematode ne vole direktnu svjetlost. U trenutku primjene nematoda na tlo, ono treba biti vlažno, a odmah nakon primjene potrebno ga je dodatno zaliti. Djelovanje na sustave poljoprivredne proizvodnje Poljoprivredna proizvodnja povećava brojnost nematoda u tlu, prvenstveno obrada tla i unos organskog gnoja, na način da poveća brojnost nematoda koje se hrane bakterijama. Karakteristike tla u poljoprivrednim proizvodnim sustavima mogu se poboljšati povećanjem dostupnosti hranjivih tvari i pružanjem staništa za korisne organizme tla.

Korištenje nematoda u tlu povećava produktivnost tla, dok korištenje Agrivi sustava za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom poboljšava produktivnost gospodarstva. Sustav omogućuje praćenje svih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, upravljanje inputima, te analizu produktivnosti i profitabilnosti gospodarstva.