Održavanje vegetativnog pokrova u voćnjaku uz Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrendom proizvodnjom

Tanja Folnovic

Upravljanje vegetativnim pokrovom predstavlja gospodarenje vegetacijom voćnjaka s ciljem povećanja prednosti vegetativnog pokorva i smanjenja njegovih nedostataka. Mnogo je prednosti koje se mogu postići upravljanjem pokrova u voćnjacima, uključujući brži rast stabla, ranije plodonošenje, bolje upijanje hranjiva, smanjen stres stabala tijekom sušnog razdoblja, veći plodovi i prinos, smanjen napad miševa, smanjena erozija tla i bolja izolacija korijena stabla od izmrzavanja. Potpuno uklanjanje vegetacije u voćnjaku ima svojih predonosti, npr. nema konkurencije stabala i biljaka za vodu i hranjive tvari. No, međutim, ono ima i svoje nedostatke, obzirom na eroziju, prašinu, lakše smrzavanje korijena stabala te smanjena mobilnost opreme na jako vlažnom tlu. Vegetacijom u voćnjaku može se upravljati na nekoliko načina, ovisno radi li se o obradi unutar ili između reda:
  • Upravljanje međurednim razmakom - tlo između redova može se obrađivati i koristiti za uzgoj pod-usjeva, npr. raznog povrća, mahunarki, te voćnih vrsta kratke vegetacije i patuljastog rasta. Tlo se također može posijati travom za zelenu gnojidbu (trava zaorana u tlo) ili trajno zatravniti. Način na koji će se koristiti prostor između redova ovisi o klimatskim uvjetima, razmaku sadnje, nagibu terena, vrsti tla i količina padalina.
  • Upravljanje razmakom između biljaka – može se obrađivati mehaničkim (ako je odabrana trajna obrada tla), biološkim (redovita košnja trave) ili kemijskim putem (herbicidi za uskolisne i širokolisne korove). U voćnjacima u kojima se korovi suzbijaju herbicidima, tretiranje se treba provesti preventivno, prije nego izrastu.
Svaka metoda upravljanja vegetacijom ili način obrade tla ima neke prednosti i nedostatke, kao što možete vidjeti u tablici u nastavku.
Način obrade vegetativnog pokrova Prednosti Nedostaci
Obrada tla/okopavanje - učinkovito, posebice na malim korovima - neselektivno kontrolira rast svih biljaka - lako dostupna oprema - može oštetiti strukturu tla - može proširiti višegodišnje korove - može oštetiti korijenje stabala - kratkoročno djelovanje
Malčiranje - učinkovita mjera ako se pravilno upravlja - neselektivno kontrolira rast svih biljaka - zadržava vlagu tla - osigurava dugoročnu zaštitu od korova - dostupnost malča - troškovi malča - privlače glodavce - može utjecati na ishranu stabla - mora biti bez sjemena korova
Košnja - preventivna mjera - brzo potiskivanje korova - dostupna oprema - sprječava širenje sjemena korova - korov i dalje mogu natjecati za prostor - brz ponovni porast - zahtjeva nekoliko košnja u sezoni - mogu se oštetiti mlada stabala
Herbicidi - učinkovito - jednostavna primjena - postoje selektivni herbicidi - osigurana pravovremena primjena - tlo mora imati 2% organkse tvari - oprema za prskanje sa zaštitom za stabla - cijena
Praćenje održavanja voćnjaka u Agrivi sustavu Održavanje vegetativnog pokrova zahtijeva određen rad ljudi i strojeva, koji možete pratiti u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom.

Screenshot_1

Unutar plantaže određene voćne vrste, možete unijeti sve utroške radnih sati radnika i strojeva koji su se koristili u toj aktivnosti. Svaki put kada netko kosi travu ili prska herbicidima u voćnjaku, njegov rad može se upisati u taj zadatak, kao i potrošnja herbicida.

Screenshot_4

Sve radne sate i pesticide utrošene na toj aktivnosti uz samo jedan klik možete analizirati u Agrivi nadzornim pločama i isprintati u obliku izvješća. Korovi u vegetativnom pokrovu izravno se nadmeću sa stablima za vodu i hranjive tvari potrebne tijekom vegetacije. Velika zakorovljenost može čak zaustaviti rast stabla i značajno smanjiti veličinu ploda i prinos po stablu.

Upravljanje korovima stoga je od iznimne važnosti za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju, kao i praćenje svih vaših aktivnosti, te produktivnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje uz Agrivi sustav.