Održite polje u dobroj formi sjetvom djetelinsko travnih smjesa

Tanja Folnovic

Pojavom prvih vijesnika proljeća, vrijeme je da se počnu planirati radovi na poljoprivrednim gospodarstvima, od pripreme tla pa sve do sjetve željene kulture. Proljeće je najpovoljniji period za sjetvu djetelinsko-travnih smjesa, pogotovo u hladnijim područjima, na većim nadmorskim visinama te lokalitetima s oskudnim jesenskim oborinama. Vlaga olakšava obradu tla i omogućava dobivanje fine mrvičaste strukture koja će omogućiti nesmetano i ujednačeno nicanje. Ovisno o podneblju, sjetva se može odvijati tijekom ožujka, a u planinskom dijelu i kasnije.

rthg

Djetelinsko-travna smjesa

Kombinacije djetelinsko travnih smjesa variraju ovisno o namjeni zasijane površine. Ukoliko je osnovna namjena djetelinsko travne smjese ishrana stoke, najčešće je to kombinacija bijele djeteline, smiljkite i nekoliko vrsta višegodišnjih niskih trava, kao što su livadna vlasnjača, crvena vlasulja i engleski ljulj, te srednje visokih trava (talijanski ljulj). Odabir vrsta trava ovisi o tipu tla i lokalitetu uzgoja. Od djetelinskih vrsta koje se siju zajedno s travama na sušnim terenima je lucerna, dok na vlažnijim tlima crvena djetelina.

DTS_2

02hrblog

Djetelinsko travna smjesa zasijava se i u svrhu zelene gnojidbe kao siderat, što predstavlja planirano unošenje nadzemne mase u tlo. Kako bi smjesa brže rasla i stvorila što veću količinu zelene mase te brzo prekrila tlo, prije sjetve je potrebno obaviti temeljnu gnojidbu kompostom ili nekim drugim organskim gnojivom. Većina biljaka za zelenu gnojidbu zaorava se tijekom cvatnje jer tada imaju najviše nakupljenih hranjiva i to tako da se usitni nadzemna masa i unese u tlo 2-3 tjedna prije sjetve glavnog usjeva.

ffff

Zaoravanje DTS-a

Unošenjem zelene mase u tlo, povećava se sadržaj organske tvari, što pak smanjuje potrebu za dodavanjem gnojiva, poboljšava se biološka aktivnost tla, te sprečava širenje nematoda i drugih bolesti i štetnika u monokulturi. Također, sjetva DTS-a pozitivno utječe na korištenje teže pristupačnih hranjiva, smanjuje njihovo ispiranje, te isparavanje vode iz tla. Kao pokrovni usjev DTS zasjenjuje tlo i time zadržavaju vlagu u tlu, a svojom gustoćom sprečava rast korova i štiti od erozije. Kod težih tala, korijenov sustav rahli tlo i time poboljšava vodozračni odnos u tlu. Djetelinsko travne smjese su odličan predusjev, pogotovo žitaricama, te se preporučuje uvrštavanje u plodored. Isto tako, uzgoj tijekom nekoliko godina, osim što poboljšava karakteristike tla, predstavlja rentabilan način proizvodnje stočne hrane. Nakon sjetve, poljoprivrednici nemaju mnogo brige i ulaganja, što znači uštedu vremena i novca. Sve aktivnosti na vašem poljoprivrednom gospodarstvu, od unosa svih utrošaka gnojiva, sjemena, radnih sati radnika i mehanizacije, troškova za obavljene aktivnosti, te u konačnici prinosa, možete voditi u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Samo jedan klik dovoljan je za kompletnu analizu produktivnosti, potrošnje i financija po kulturi, sorti i polju.

Stoga, osigurajte si bolji uvid u aktivnosti i produktivnost poljoprivrednog gospodarstva, koristite Agrivi sustav.