Održiva poljoprivreda i intenzivne poljoprivredne prakse

Tanja Folnovic

Rastuća svjetska populacija, a time i udvostručenje globalne potražnje za hranom u narednih 50 godina predstavlja veliki izazov za poljoprivrednike i samu održivost proizvodnje hrane i ekosustava, te usluga koje pružaju društvu. Poljoprivrednici su upravitelji globalno iskoristivih površina, koji proizvodnjom hrane oblikuju površinu Zemlje, a koje će se nastaviti i u narednim desetljećima. Da bi proizveli dovoljne količine hrane, a time smanjili glad i poboljšali prehranu, poljoprivrednici moraju koristiti moderne poljoprivredne tehnike, poput suvremene mehanizacije, povećanog unosa gnojiva, vode i pesticida, novih sojeva usjeva, te razne druge tehnologije. Slijedeći suvremene poljoprivredne prakse i tehnologije, poljoprivrednici moraju voditi računa i o održivim poljoprivrednim praksama i načelima. Održiva poljoprivreda znači proizvodnju hrane, vlakana ili drugih biljnih i životinjskih proizvoda, koristeći poljoprivredne tehnike koje štite okoliš, javno zdravstvo, ljudske zajednice i dobrobit životinja. Cilj održivog uzgoja je povećanje neto koristi koje društvo dobiva od same poljoprivredne proizvodnje hrane i vlakana, te od drugih djelatnosti ekosustava. Ono zahtijeva veći prinos usjeva, bolju učinkovitost hranjivih tvari i korištenje vode, ekološke temelje upravljanja, razumno korištenje pesticida i antibiotika, te velike promjene u praksama stočarske proizvodnje.

sustainability_diagram

Principi održive poljoprivredne proizvodnje


Glavni problem s kojim se suočava održiva poljoprivredna proizvodnja jest razlog poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivrednici se uglavnom bave poljoprivrednom proizvodnjom kako bi uzgojili usjeve ili stoku za prehranu obitelji ili za prodaju i zaradu za život u sveprisutnoj tržišnoj ekonomiji koja postaje globalna i konkurentna.
Stoga, kako poljoprivrednici mogu ostvariti veće prinose i stabilnost hrane u jednom? Naravno, uz pomoć odgovarajućih poticaja. Pored poljoprivrednih praksi, poljoprivrednici se također moraju osloniti na biološka i agronomska znanja o uzgojnim praksama, koje mogu pronaći u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, i to u obliku zadataka. Za više od 100 različitih biljnih vrsta, sustav zadacima usmjerava poljoprivrednike što učiniti tijekom određene vegetacijske sezone. Korištenje tehnologija na bazi znanja, poput Agrivi sustava za praćenje uzgoja usjeva, pomaže poljoprivrednicima u donošenju pravih odluka na razini poljoprivrednog gospodarstva.
Poljoprivrednici su upravitelji najproduktivnijih površina na Zemlji. Održiva poljoprivreda zahtijeva da društvo na odgovarajući način nagrađuje poljoprivrednike i sve one uključene u proizvodnju hrane i ostalih djelatnosti ekosustava, koji će biti presudni ukoliko želimo ispuniti zahtjeve za povećanje prinosa bez ugrožavanja integriteta okoliša ili javnog zdravlja.

Slijedite održive prakse u poljoprivrednoj proizvodnji i koristite Agrivi sustav.