Pamukova pipa ugrožava proizvodnju pamuka

Tanja Folnovic

Danas se pamuk uzgaja na 30 – 35 milijuna hektara (2.5%) od ukupno obradivih poljoprivrednih površina u svijetu, a ukupna proizvodnja prelazi 20 milijuna tona. Poljoprivredna proizvodnja pamuka suočava se s mnogim izazovima, prvenstveno jer biljke napadaju brojni štetnici (lisne uši i razne gusjenice, posebice one koje se hrane na tobolcima i cvjetovima). Od svih poljoprivrednih kultura, na uzgoj pamuka se troši najviše pesticida (više od 25% insekticida i 12% svih pesticida u svijetu). Najznačajniji štetnik pamuka koji može uništiti cijeli usjev je pamukova pipa.

imgfile2941

Proizvodnja pamuka u svijetu; Indija je vodeća zemlja po proizvodnji pamuka

Štete pamukove pipe na usjevu pamuka Pamukova pipa (Anthonomus grandis) hrani se pamukovim cvjetnim pupovima i tobolcima. Na tobolce zatim polaže jaja iz kojih se legu ličinke i koje hraneći se unište tobolac. Razvoj od jajeta do odrasle jedinke može trajati i manje od 3 tjedna, što znači da godišnje mogu razviti 6-7 generacija i tako se hraniti na biljkama tijekom cijele sezone. Ako se ne tretira, pipa može uništiti cijeli usjev pamuka. Zbog ovih je osobina pamukova pipa najopasniji štetnik pamuka.

Template_slike23Prakse za upravljanje suzbijanjem pamukove pipe Početkom 1900. godine pamukova pipa gotovo je uništila poljoprivrednu proizvodnju pamuka u Americi, na područjima intenzivnog uzgoja. Od tada je uloženo mnogo truda za pronalazak učinkovitog rješenja suzbijanja pamukove pipe, a samim time i obnove proizvodnje pamuka na tim područjima. Proizvođači pamuka mogu koristiti razne biološke, agrotehničke i kemijske mjere (ovisno o tipu proizvodnje) koje mogu znatno smanjiti napad štetnika na poljoprivrednom gospodarstvu:
  • rana sjetva
  • primjerena prihrana i kontrola korova za stimulaciju bržeg razvoja biljke
  • sjetva ranih sorti
  • plodored
  • uništavanje ostataka nakon berbe (time se eliminira domaćin za razmnožavanje štetnika)
  • zamke i feromoni
  • insekticidi s aktivnom tvari bakterijom Bacillus thuringiensis (organska proizvodnja)
  • insekticidi s raznim aktivnim tvarima

Alternativni način zaštite pamuka na poljoprivrednom gospodarstvu, u svrhu smanjenja upotrebe sintetičkih pesticida je i sjetva genetički modificiranih sorti, koje proizvode specifičan toksin koji ubija larve i gusjenice koje se hrane na biljkama. Gen za proizvodnju toksina uzet je iz bakterije Bacillus thuringiensis koja se i inače koristi u organskoj zaštiti. Genetički modificirane sorte pamuka nazivaju se i Bt sorte. Uvođenjem Bt sorti pamuka značajno se smanjila upotreba sintetičkih pesticida, ali gubici u proizvodnji pamuka i dalje ostaju veliki, oko 30%. Za uspješan uzgoj pamuka i razumnu upotrebu pesticida, Agrivi sustav pomaže poljoprivrednicima u postizanju većih prinosa. Agrivi alarmira poljoprivrednike o mogućem napadu štetnika u obliku alarma, kada se vremenski uvjeti na polju poklope s vremenskim uvjetima pojave pojedinog štetnika (pamukove pipe). Uz pametne alarme o mogućem napadu štetnika, sustav poljoprivrednicima također daje i popis aktivnih tvari kojima mogu tretirati određenog štetnika. Sve aktivnosti vezane uz zaštitu usjeva, ali i drugih radova na poljoprivrednom gospodarstvu, poljoprivrednici mogu voditi u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom.

Ne čekajte na druge da biste odredili početak zaštite usjeva pamuka, koristite Agrivi sustav i olakšajte si donošenje vlastitih pravovremenih odluka.Izvori teksta: Research Gate || Pets || Queensland Government Izvori slika: Textile Future||UT Crops||IPM