Plodoredom do veće iskoristivosti tla

Tanja Folnovic

Prvotno rješenje u smanjenju nedostataka hrane bilo je povećanje površina pod poljoprivrednom obradom. Produktivnost usjeva povećavala se raznim inovacijamau poljoprivredi, dolaskom novih vrsta i tehnologija obrade zemlje, što je uvelike smanjilo prosjek iskoristivosti zemlje. Iako tla imaju neka svojstva koja se ne mogu promijeniti, kao što je tekstura, kvaliteta tla se pak može znatno poboljšati uz primjenu dobrih praksa gospodarenja tlom, tj. primjenom plodoreda. Svojstva tla poboljšavaju se prvenstveno radi boljeg kapaciteta za vodu, drenaže, strukture, te lakšeg prodiranja biljnog korijenja kroz tlo. Plodored je zapravo izmjena usjeva na istoj poljoprivrednoj površini kroz jednu ili više godina. Izmjenjuju se kulture koje ne narušavaju zdravlje tla, npr. soja-kukuruz ili šećerna repa-krumpir. Također plodored znači i uzgoj nekoliko kultura u stalnoj rotaciji kroz neko određeno vrijeme, kako bi se dobio maksimalni profit, bez narušavanja zdravlja tla. Plodored je u poljoprivredi prisutan još od vremena Rimljana, Egipćana, prije Srednjeg Vijeka. Njime se povećava nutritivna vrijednost hrane i održava razina dušika u tlu dovoljno visokom, da se smanji učestalo korištenje kemijskih gnojiva.

plodored

Plodored se može primenjivati na mnogo načina, ali svaki način ima više ili manje isti cilj; smanjiti pojavu bolesti, prekinuti razvojni ciklus štetnika i izbjeći nepotrebno trošenje hranjiva. I vi možete gospodariti vašim tlom uz dobru praksu rotacije usjeva, uz pomoć Agrivi sustava. Agrivi vam omogućuje da uz bolji pregled vidite koje polje je prazno, te što sljedeće sijati obzirom na prethodne usjeve. Tako na jednom polju možete uzgajati 2 ili čak 3 kulture, ovisno o duljini vegetacije pojedine kulture. Devetogodišnjom studijom na principu organskog uzgoja se pokazalo da se uz prakticiranje plodreda, upotreba herbicida i kemiskijh gnojiva može smanjiti za 80%. Osim toga, uz takav način uzgoja, razina zagađenosti svježe vode smanjuje se do 200 puta, a produktivnost ostaje na visokoj razini. Koristite plodred u poljoprivrednoj proizvodnji i pratite iskoristvost tla uz Agrivi!