Poljoprivreda s naglaskom na očuvanje okoliša

Tanja Folnovic

Uslijed promjene vremena zbog klimatskih promjena i povećane potražnje za hranom cilj poljoprivrede s naglaskom na očuvanje okoliša jest učiniti poljoprivredu održivom i profitabilnom, te poboljšati živote poljoprivrednika. U nastavku slijedi nekoliko značajki ovakve poljoprivrede. Tri su glavna principa poljoprivrede s naglaskom na očuvanje okoliša:
  1. Direktna sjetva znači uzgoj kultura bez mehaničke pripreme tla i uz minimalno narušavanje stanja tla od žetve prethodnog usjeva.
  2. Trajni pokrovni usjev štiti tlo od štetnih utjecaja kiše i sunca, osigurava aktivnost makro i mikro organizama, a zbog promjene mikorklime tla utječe na optimalan rast i razvoj organizama u tlu, uključujući i biljno korijenje.
  3. Plodored je važan ne samo zbog osiguranja raznovrsne ''prehrane'' mikroorganizama tla, već i zbog toga što korijenje biljka prodire na različite dubljine tla i tako mu osigurava hranjiva na svim dubinama.

slika u tekstu

Poljoprivreda s naglaskom na očuvanje okoliša pomaže u borbi protiv klimatskih promjena Iako se utjecaj klimatskih promjena osjeća sve više i više, ne znači da se trebamo prestati zalagti za smanjenje stakleničkih plinova. Povećanjem organske tvari u tlu, tla koja su pod principom poljoprivrede s naglaskom na očuvanje okoliša mogu zadržati ugljik iz ugljikovog dioksida i sigurno ga skladištiti na duže vrijeme. Poljoprivreda s naglaskom na očuvanje okoliša značajno smanjuje upotrebu fosilnih goriva, a spaljivanje biljnih ostataka je potpuno izostavljeno, što također pridonosi smanjenju stvaranja stakleničkih plinova. Mali poljoprivrednici imaju mogućnost preinaka proizvodnje Zbog smanjene potrebe za obradom tla, pripremom zemljišta i plijevljenjem, poljoprivreda s naglaskom na očuvanje okoliša, mijenjajući potrebu za dnevnim i godišnjim aktivnostima poljoprivrednika, izravno utječe na način njihova života i života njihovih obitelji. Više slobodnog vremena daje im mogućnost da unesu promjene u dosadašnji način poljoprivrede, npr. da počnu uzgajati perad, da prodaju svoje proizvode na poljoprivrednom gospodarstvu ili da pokrenu neko malo poduzeće izvan gospodarstva. Smanjenje radne snage na poljoprivrednom gospodarstvu Jedna od najznačajnijih promjena kod poljoprivrednika koji rade na principu Poljoprivreda s naglaskom na očuvanje okoliša je smanjena potreba za radnom snagom, čak 60% manje nego kod konvencionalne poljoprivrede. To je zbog činjenice da radnje koje zahtjevaju najviše radne snage, kao što je obrada tla, su izostavljene. Samim time, smanjeno je i ulaganje u opremu, količinu i veličinu traktora. Svatko ima svoju ulogu Održavanje dinamike rasta poljoprivredne produktivnosti u narednim će desetljećima postati značajno, zbog potrebe za povećanjem proizvodnje osnovne hrane za 60%. Hrana je naša najvažnija potreba, te smanjenje gubitaka i propadanja hrane, konzumiranje hrane čija proizvodnja nema štetan utjecaj na okoliš ili ulaganje u održivu poljoprivredu, u zemlje, tvrtke, potrošače, sve to može dovesti do promjena.

Infographika: http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/216752/

Pročitaj sljedeće: