Poljoprivredne prakse za očuvanje kvalitete plodova nakon berbe

Tanja Folnovic

Nakon mnogo uloženog napora u poljoprivrednoj proizvodnji, konačan uspjeh u velikoj mjeri ovisi o zadnjoj fazi proizvodnje, često praćenoj gubicima nakon bebre, koji mogu doseći i do 50%. Smanjenje ovih gubitaka, makar i u maloj mjeri, moglo bi unaprijediti svjetsku proizvodnju hrane i povećati dobit poljoprivrednika. Aktivnosti koje se provode neposredno prije berbe imaju velik utjecaj na konačnu proizvodnju. Upravljanje dobrim praksama nakon berbe započinje aktivnostima na polju i traje sve dok proizvod ne dođe do potrošača. Korištenjem dobrih praksi prije berbe, poljoprivrednik može smanjiti gubitke i povećati kvalitetu plodova. U upravljanju gubicima poslije berbe, ključne su 3 faze:

1. Upravljanje aktivnostima prije berbe

Prakse prije berbe koje uvelike utječu na kvalitetu plodova jesu sljedeće:
  • odabir odgovarajućih kultivara koji imaju dulji rok trajanja nakon berbe vrlo je bitan za poljoprivrednika jer znatno utječe na ubranu količinu
  • gnojidba; manjak gnojiva negativno djeluje na kvalitetu ubranih plodova; s druge strane, previše gnojiva može štetiti razvoju i stanju plodova nakon berbe (npr. velike količine dušika negativano djeluju na kvalitetu plodova)
  • navodnjavanje je također jako važan čimbenik upravljanja aktivnostima prije berbe, jer manjak vode značajno smanjuje prinose
  • rezidba pruža povoljne uvjete za rast plodova; pravilna rezidba smanjuje konkurenciju među plodovima, pruža biljkama više svjetla, sprječava razvoj bolesti i tako smanjuje gubitke

2. Berba

Da bi se osigurala odgovarajuća berba, vrlo je bitno odrediti optimalno vrijeme dozrijevanja plodova. Međutim, vrijeme dozrijevanja ne odnosi se samo na vrijeme kada su plodovi spremni za berbu, već podrazumijeva i vrijeme potrebno da pojedini plodovi stignu na tržište. S obzirom na to, poljoprivrednici bi trebali započeti s berbom još u tehnološkoj fazi plodova. Kvaliteta plodova ovisi i o načinu berbe. Berba uz pomoć strojeva brža je i prikladnija za veće plantaže, dok je ručna berba mnogo bolja za očuvanje kvalitete plodova, ali je sporija i skuplja.

blog

Ručna i strojna berba plodova

3. Upravljanje aktivnostima nakon berbe

Nakon što se plodovi uberu, njihova kvaliteta ne može se povećati, ali se zato korištenjem dobrih praksi može zadržati postojeća kvaliteta ubranih plodova. Prijevoz i skladištenje, dvije su kritične faze koje proizvod prolazi prije nego stigne do krajnjeg potrošača. Nakon berbe, slijedi sortiranje, klasiranje, pakiranje i prijevoz plodova do skladišta ili prodajnog mjesta. Sve te aktivnosti utječu na kvalitetu plodova. Na kvalitetu ubranih plodova utječe i vrijeme čekanja na polju; ukoliko se ubrani proizvodi odmah prevoze i skladište, gubici su manji. Zadnja faza upravljanja plodovima nakon berbe je skladištenje. Svaki usjev ima svoje zahtjeve za skladištenjem, koji bi se trebali slijediti kako bi se očuvala kvaliteta plodova. Temperatura, relativna vlažnost, ventilacija i maksimalno trajanje skladištenja utječe na kvalitetu plodova nakon berbe i sam vijek skladištenja. Kako Agrivi može pomoći u smanjenju gubitaka nakon berbe? Gubici nakon berbe uvijek predstavljaju prijetnju, ali o samom poljoprivredniku ovisi u kojoj će se količini oni pojaviti. Poljoprivrednici ih mogu smanjiti slijedeći dobre poljoprivredne prakse koje mogu pronaći u Agrivi softveru za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Agrivi omogućuje poljoprivrednicima pratiti sve aktivnosti na poljima, kao i utrošene poljoprivredne materijale koje zatim mogu analizirati u okviru modula Analiza po poljima. U tom modulu, poljoprivrednici mogu vidjeti točnu količinu danog gnojiva, pesticida ili vode po poljima, kao i količinu pojedinih nutrijeneta i aktivnih tvari. Sva polja na kojima su registrirani utrošci označena su bojama, dajući poljoprivrednicima informacije na kojima je primijenjeno više gnojiva, pesticida ili vode.

Povećajte proizvodnju usjeva koristeći Agrivi softver!Izvor teksta: Hindawi Publishing Corporation || FAO

Izvor slika: Tienphong || University of Florida