Poljoprivrednici - očuvatelji zemlje

Tanja Folnovic

Biti očuvatelj nečega znači upravljati time i imati odgovornost zaštite. Takvi očuvatelji su i poljoprivrednici, koji se nazivaju očuvatelji zemlje, jer su u uskoj vezi sa zemljom. Njihov život i sam način života ovisi o njihovoj sposobnosti korištenja zemlje. Stoga je u interesu poljoprivrednika zaštiti zemlju, jer se oslanjaju na nju. Biti dobar očuvatelj zemlje također znači i poboljšati okoliš, uz primjenu mnogih poljoprivrednih praksi. Poljoprivrednici se trude da budu što je moguće bolji očuvatelji zemlje kroz konzervaciju, očuvanje i umjerenost korištenja resursa.
  • Konzervacija resursa
Poljoprivrednici sudjeluju u mnogim poljoprivrednim praksama zaštite koji pomažu u očuvanju okoliša. To znači, manje korištenje resursa i smanjen utjecaj na zemlju, kao npr. uzgoj bez obrade tla, stavljanje ograde oko potoka, sadnja pokrovnih usjeva, sakupljanje otekle vode, integracija rotacije usjeva s pašnjacima i dr.

slika_

  • Očuvanje resursa
Očuvanje pomaže držati stvari onakvima kakve jesu, da bi opstale za buduće generacije i da bi im se poboljšala kvaliteta. Poljoprivrednici prakticiraju očuvanje zemlje tako da je na neko vrijeme izuzmu iz poljoprivredne proizvodnje, odnosno ostavi se prazna. Svrha toga je omogućiti ponovnu izgradnju tla, te povećati produktivnost i smanjiti eroziju tla. Štiteći takva područja, biljni i životinjski svijet poput ptica ih naseljavaju i povećavaju raznolikost. U takvim se područjima, i autohtone vrste biljaka počinju obnavljati.

slika3

  • Umjerenost korištenja resursa
Korištenje manje resursa i razvoj novih ideja kako upravljati resursima na poljoprivrednom gospodarstvu postao je jedan od načina poljoprivrednika kako zaštiti zemlju. Poljoprivrednici također koriste umjerenost kada je riječ o unosu hranjivih tvari u zemlju. Korištenje previše pesticida, insekticida i gnojiva na polju ne pomaže usjevima, štoviše odmaže, a i znatno šteti okolišu. Razvijene su nove metode primjene za poljoprivrednike, s ciljem smanjenja njihovog utjecaja na samu zemlju. Dobro upravljanje važno je za svakog poljoprivrednika, uključujući i male obiteljske poljoprivrednike. Koristeći najbolje prakse upravljanja možete zaštiti okoliš, poboljšati zdravlje i dobrobit životinja i biljaka ali i povećati profit svog poljoprivrednog gospodarstva. Usvajanjem praksi upravljanja, možete zaštititi vaše investicije, kao i okoliš. Dobro očuvanje okoliša znači korištenje zemljišta, biljaka i životinja na način koji štiti i poboljšava okoliš. Očuvanje okoliša započinje vrednovanjem vašeg poljoprivrednog gospodarstva s ciljem identifikacije izvora onečišćenja i njihovog mogućeg utjecaja na okoliš.

Izvor: Animal Smart