Povećajte svoj prinos sa silicijem

Tanja Folnovic

Silicij je sedmi element po zastupljenosti u svemiru i drugi najzastupljeniji element na planetu, nakon kisika, a čini oko 25% Zemljine kore. Silicij slovi kao jedan od najkorisnijih elemenata za čovječanstvo. Koristi se za izradu dinama, motora, alatnih strojeva, silikona, ključna je komponenta u mikroelektronici i kompjuterskim čipovima i pijesku te vitalni element za život biljaka i životinja. Budući da ga ima u Zemljinoj kori, mnoge ga biljke mogu akumulirati u velikim koncentracijama, gotovo u količinama u kojima upijaju makronutrijente. Usprkos značajnim dobrobitima u poljoprivredi, silicij se ne smatra esencijalnim biljnim elementom. U prirodi se pojavjuje kao oksid (silicij dioksid) i silikat, koji se koriste u gnojivima. Biljka silicij asimilira preko korijena, kao silicijevu kiselinu. U biljci se tada translocira do aktivnih točaka rasta, gdje se veže s organskim komponentama u staničnim stijenkama i tako jača biljke.

18022016_1_hr

Pozitivani učinci silicija na biljke dokazani su u mnogim znanstvenim studijama, bilo da su biljke uzgajane u teglama, u vodi (hidroponski uzgoj) ili na polju. Silicij pospješuje rast i prinos svih jednogodišnjih biljaka i povrtnih kultura, potiče usprvan rast (peteljke su snažnije i deblje, internodiji kraći), sprječava polijeganje, potiče bolju izloženost lišća prema svijetlu, jača otpornost na baktrijske i gljivične bolest, te smanjuje utjecaj nekih abiotskih čimbenika poput temperature, saliniteta, toksičnosti teških metala i aluminija.

corn

Prema znanstvenim istraživanjima, silicij povećava otpornost biljaka na mnoge biljne bolesti, kao što su pepelnica, septoria, pjegavost te mnoge štetne insekte. Silicij ima pozitivan učinak na prinos biomase kod nedostatka vode - biljke podvrgnute suši, tretirane silicijevim gnojivima, održavaju veću tkivnu provodljivost, relativnu količinu vode i vodni potencijal i samim time daju veće prinose. Listovi postaju veći i deblji, čime se ograničava gubitak vode isparavanjem i smanjuje potrošnja vode biljke. Silicij također pozitivno utječe na razvoj korijenovog sustava biljaka, čime se postiže bolja otpornost korijena u suhim tlima i brži rast biljaka.

18022016_2_hr

Silicij se biljkama dodaje putem gnojiva, koja mogu biti u tekućem i krutom stanju (Biacsil, Silifert, Nitrosil), u vrijeme sadnje, ali i u drugim fazama rasta biljaka. Silicijeva gnojiva u poljoprivredi još uvijek nisu toliko raširena i smatraju se kao moderna gnojiva, slična mikrobiološkim gnojivima. Budući da je silicij prirodni element, ta gnojiva mogu koristiti svi poljoprivrednici, bez obzira da li imaju integriranu, konvencionalnu ili organsku poljoprivrednu proizvodnju. Bez obzira na tip proizvodnje, korištenje silicijevih gnojiva poljoprivrednici mogu bilježiti u Agrivi sustavu, koji im omogućuje praćenje potrošnje gnojiva na svim usjevima i poljima, te njegov trošak.

Povećajte svoj prinos i održite produktivnost usjeva pravilnim korištenjem silicija - koristite Agrivi sustav.