Pravilno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom uz Agrivi sustav

Tanja Folnovic

Poljoprivreda je jedno od najvažnijih područja ljudskog djelovanja u svijetu. Kako stanovništvo raste, sve je veća potreba za povećanjem poljoprivredne proizvodnje. Suvremene poljoprivredne aktivnosti sve više postaju poslovno orijentirane. Poljoprivreda je postala više od same proizvodnje usjeva, ona zahtijeva od poljoprivrednika i zemljoposjednika da obrate veću pozornost na profitabilnost, plodnost, zaštitu, te poreze. Da bi ostao u tom poslu, nije više dovoljno samo biti dobar proizvođač. Ključ kako postati uspješan poljoprivrednik, jest biti dobar proizvođač, ali i dobar upravitelj poljoprivrednog gospodarstva. Tijekom proteklih godina, sofisticirani sustavi za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom zamijenili su zastarjele složene i monolitne poljoprivredne sustave i softverske alate. Najnoviji trend je rad takvih sustava putem interneta, tzv. sustavi u ''oblaku''. Da biste imali potpuno upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom, Agrivi sustav u ''oblaku'' za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom pomaže poljoprivrednicima organizirati sve aktivnosti na gospodarstvu, pratiti potrošnju sredstava i drugih resursa, te financija. Sustav se bavi raznim strategijama i metodama kako bi poljoprivredno gospodarstvo bilo produktivno, održivo i u konačnici isplativo. Glavne odrednice Agrivi sustava za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom su: 1. Baza znanja o najboljim proizvodnim procesima Da bi bili uspješni, poljoprivrednici moraju biti vješti u proizvodnji onog što tržište želi i onoga što zadovoljava potrošače. Baza znanja o najboljim proizvodnim procesima s informacijama o tome kada i kako obaviti određene poslove u polju, tretiranju štetnika i odabiru najboljih proizvoda i gnojiva omogućuju poljoprivrednicima donositi prave odluke na temelju danih informacija.

tekst1

Poljoprivrednik u polju soje

2. Realni podaci s gospodarstva Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom omogućuje prikupljanje, obradu i pohranu podataka u obliku informacija potrebnih za obavljanje određenih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu (podaci o korištenju zemljišta, o korištenim proizvodima, cijeni proizvoda, te količini i ukupnoj cijeni).

tekst2

Poljoprivrednik prska voćnjak jabuka

Detaljni osobni podaci, zajedno s financijskim i podacima o proizvodnji, pomažu poljoprivrednicima analizirati podatke i napraviti potrebne prilagodbe da rade još učinkovitije, povećavajući time profitabilnost. 3. Pravovremene informacije U poljoprivredi, poljoprivrednici su suočeni s mnogo rizika, kao što su vremenske neprilike, bolesti, potražnja, ponuda ili tržišna cijena njihovih proizvoda, koji su često daleko izvan izravnog utjecaja poljoprivrednika. Ako se nepoželjni uvjeti i pojave, sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom ih odmah dojavljuje poljoprivredniku, kako bi se spriječili daljnji gubitci i štete. Planirane i pravovremene aktivnosti, te potrošnja resursa moraju se stalno bilježiti, kako bi se za svaki trošak i svaku aktivnost svakodnevno vršili zapisi o potrošnji za svaki sat i dan.

tekst3

Štitaste uši na biljci

Poljoprivrednici koji su u korak s trendovima, trebaju jednostavan za korištenje, a opet opsežan sustav za upravljanje aktivnostima na poljoprivrednom gospodarstvu, operativno planiranje, optimizaciju obavljenog rada na poljima i financije, uz mogućnost praćenja troškova po kulturama i polja te praćenje dobiti cijelog poljoprivrednog gospodarstva.

Korištenjem Agrivi sustava, poljoprivrednik dobiva alat koji stavlja sav njegov rad na polju i papirologiju pod jedinstveni nadzor, uz jednostavno korištenje.