Pravilno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom uz pravilan izbor sustava za navodnjavanje

Tanja Folnovic

Otkada su prije 5000 godina ljudi počeli uzgajati biljke za vlastitu prehranu, navodnjavanje je postala osnovna karakteristika poljoprivrede. Povijesno gledano, to je bila osnova za razvoj gospodarstva i društva diljem svijeta. Navodnjavanje je kontrolirana primjena vode u poljoprivredne svrhe kroz sustave za opskrbu koje je napravio sam čovjek, a s ciljem zadovoljenja potreba biljaka za vodom. Navodnjavanje se koristi u uzgoju poljoprivrednih kultura, održavanju krajolika i obnovi vegetacije na tlima narušene teksture, u sušnim područjima i u razdobljima nedostatne količine oborina. Navodnjavanje se primjenjuje i za neke druge svrhe u biljnoj proizvodnji, npr. kod zaštite biljaka od mraza, obuzdavanje rasta korova u poljima žitarica, te za sprečavanje konsolidacije tla. Navodnjavanje biljaka jednako je važno u cijelom svijetu, kako bi se osigurale dovoljne količine hrane za sve više rastuću populaciju. Diljem svijeta koriste se razni načini navodnjavanja, uključujući:
  • Pivot: automatsko navodnjavanje prskanjem, koje se postiže automatskim zakretanjem cijevi prskalica
  • Kap po kap: planirani sustav za navodnjavanje u kojem se voda primjenjuje izravno na zonu korijena biljaka pomoću aplikatora
  • Kap po kap: planirani sustav za navodnjavanje u kojem se voda primjenjuje izravno na zonu korijena biljaka pomoću aplikatora
  • Voda u brazdama: navodnjavanje djelomičnim potapanjem površine tla, gdje se voda primjenjuje u brazde ili redove dovoljnog kapaciteta
  • Prskanje: planirani sustav navodnjavanja u kojem se voda dovodi perforiranim cijevima i mlaznicama pod kontroliranim tlakom, tako da tvore uzorak raspršivanja

tekst1

Sustav navodnjavanja pivot, kap po kap i plavljenjem

tekst2

Sustav navodnjavanja u brazde i prskanjem

Sustavi za navodnjavanje dizajnirani su kako bi povećali učinkovitost i smanjili rad i kapital. Najučinkovitije prakse upravljanja ovise o vrsti sustava za navodnjavanje i samom dizajnu. Na primjer, upravljanje može biti uvjetovano korištenjem automatizacije, kontrolom i prenamjenom otjecanja, tipom tla i topografskim varijacijama te postojanjem i mjestom mjerenja protoka i strukture za kontrolu vode. Prilikom odabira sustava za navodnjavanje, velik broj parametara mora se uzeti u obzir; lokacija, tip kulture, okolišni uvjeti te želje i mogućnosti poljoprivrednika. Odabrani sustav navodnjavanja za polje ili poljoprivredno gospodarstvo također mora biti kompatibilno s drugim postojećim poljoprivrednim aktivnostima, poput pripreme i obrade tla, uzgoja te žetve/berbe. Navodnjavanje prskanjem i kapanjem, zbog visokog kapitalnog ulaganja po hektaru, uglavnom se koristi za visoko vrijedne kulture, poput raznog povrća i voća. Navodnjavanje kapanjem je također pogodno za navodnjavanje pojedinačnih voćnih i povrtnih sadnica, te sadnica šećerne trske. Ono nikako nije pogodno za navodnjavanje kultura gustog sklopa (npr riža). Navodnjavanje plavljenjem koristi se za uzgoj riže, ali može se koristiti i za kukuruz, sirak, te neke voćne vrste. Navodnjavanje u brazde koristi se pak za navodnjavanje okopavina, poput kukuruza, povrća i nekih voćaka, dok je navodnjavanje u trake pogodno za kulture gustog sklopa, poput lucerne. Ono se također može koristiti za navodnjavanje okopavina i voćnih sadnica.
Sustav navodnjavanja Pogodan tip kultura
U trake Pšenica, lisnato povrće, stočno bilje (lucerna)
U brazde Pamuk, kukuruz, krumpir, suncokret, soja, rajčica
Plavlenje Riža, kukuruz
Kap po kap Povrće, voćne sadnice, šećerna trska
Prskanje Povrće, voćne sadnice
Pivot Biljke gustog sklopa(neko povrće i ratarske kulture)
Iako se za navodnjavanje potroši otprilike 70% slatkovodne vode diljem svijeta, navodnjavanjem se postižu znatno veći prinosi, i do četiri puta, nego u uzgoju bez navodnjavanja. Trenutno se navodnjavanjem samo 20% poljoprivrednog zemljišta u svijetu osigurava oko 40% ukupno proizvedene hrane. Prema istraživanju iz 2010. godine, zemlje s najvećim navodnjavanim poljoprivrednim površinama su Indija (39 milijuna hektara), Kina (19 milijuna), te Sjedinjene Američke Države (17 milijuna). Kod navodnjavanja je također važno redovito praćenje aktivnosti na svim poljima i usjevima. Svaki put kada navodnjavate svoje usjeve, podatke o utrošenoj količini vode po polju i usjevu, s povezanim troškovima, možete unijeti u Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Potrošnju vode po usjevu i polju možete pregledati i analizirati na dnevnoj bazi u Agrivi analitici ili isprintati putem Agrivi izvještaja.

sl 6

Pregled utrošenih količina vode po usjevu i polju uz Agrivi analize

Odaberite sustav za navodnjavanje najprikladniji va_oj biljnoj proizvodnji i koristite Agrivi sustav, kako biste unaprijedili svoju poljoprivrednu proizvodnju.