Principi organske poljoprivrede

Tanja Folnovic

Organska poljoprivreda je oblik poljoprivrede koji se oslanja na tehnike kao što su plodored, upotreba zelenog gnoja, komposta, te biološka kontrola štetočina. U organskom uzgoju koriste se gnojiva i pesticidi prirodnog porijekla, ali je strogo zabranjena upotreba raznih metoda kao npr. sintetička petrokemijska gnojiva i pesticidi, regulatori rasta biljaka, antibiotici u stočarstvu, genetski modificirani organizmi i nanomaterijali, iz razloga očuvanja održivosti, otvorenosti, nezavisnosti, zdravlja i sigurnosti.

slika tekst 1

Razlozi zašto je organska hrana zdravija

Organska poljoprivreda je ekološki sustav upravljanja proizvodnjom koji promiče i potiče biološku raznolikost, biološke cikluse i biološku aktivnosti tla. Temelji se na minimalnoj upotrebi izvan poljoprivrednih inputa i praksi upravljanja koje obnavljaju, održavaju i unaprjeđuju ekološki sklad. Organski uzgoj - činjenice:
  • umjetna kemijska gnojiva su zabranjena - umjesto toga poljoprivrednici stvaraju zdravo, plodno tlo uzgojem i rotacijom mješavine kultura, dodajući organske tvari kao što je kompost ili stajski gnoj, te korištenjem djeteline koja upija dušik iz atmosfere
  • pesticidi su strogo zabranjeni – umjesto toga poljoprivrednici stvaraju tlo bogato nutrijentima, za rast jakih, zdravih usjeva i potiču divlje životinje za prirodnu kontrolu štetnika i bolesti
  • dobrobit životinja je u središtu sustava i slobodni uzgoj domaćih životinja je zajamčen
  • veća raznolikost usjeva i životinja na poljoprivrednom gospodarstvu i izmjenjuju se tijekom nekoliko sezona, uključujući i razdoblja bez obrade. Ovaj mješoviti uzgoj pomaže razbiti ciklus štetnika i bolesti i gradi plodnost tla
  • rutinska uporaba lijekova i antibiotika je zabranjena - umjesto toga poljoprivrednici koriste preventivne metode, poput izvođenja životinja na svježu ispašu, te držanje manjeg krda ili stada
  • genetski modificirani (GM) usjevi i sastojci su zabranjeni

Hrana proizvodena organskim uzgojem je organska hrana. Proizvedena je na način koji je u skladu s organskim standardima postavljenim od strane nacionalnih vlada i međunarodnih organizacija. Organska hrana je čista hrana - sigurnija, hranjivija i bez kemijskih dodataka.

slika tekst 2

USDA oznaka organskog podrijetla

Organska hrana proizvodi se u skladu s prehrambenim standardima postavljenim od strane Pokreta međunarodne federacije ekološke poljoprivrede (IFOAM). Sve s oznakom "organski" što je za prehranu ljudi mora kao minimum zadovoljiti ove standarde. Standardi pokrivaju sve aspekte proizvodnje hrane, od dobrobiti životinja i očuvanja divljih životinja, do prerade hrane i pakiranja. Organski standardi omogućuju da budete sigurni kako kupujete izvorni organski proizvod koji je proizveden u skladu s načelima.

slika tekst 3

Prilagođavanje zemlje za organsku proizvodnju

Principi organske poljoprivrede:
  • načelo zdravlja - organska poljoprivreda namijenjena je za proizvodnju visoko kvalitetne hrane bogate nutrijentima koja doprinosi preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i dobrobiti. S obzirom na to, treba izbjegavati uporabu gnojiva, pesticida, lijekova životinja i prehrambenih dodataka, koji mogu imati negativne posljedice na zdravlje
  • načelo ekologije - organska poljoprivreda treba postići ekološku ravnotežu kroz formu sustava poljoprivredne proizvodnje, uspostavljanja staništa, te održavanje genetske i poljoprivredne raznolikosti
  • načelo pravednosti - prirodnim i ekološkim resursima koji se koriste za proizvodnju i potrošnju treba se upravljati na društveni i ekološki način, te ih održavati za buduće generacije
  • načelo zaštite - oprez i odgovornost ključni su problemi u upravljanju, razvoju i izboru tehnologije u organskoj poljoprivredi