Priprema tla za jesensku sjetvu

Tanja Folnovic

Priprema tla za sjetvu prvi je korak za stvaranje povoljnog tla za uzgoj kulture. Dobro pripremljeno tlo suzbija rast korova, reciklira biljna hranjiva i osigurava rahlo tlo za sadnju presadnica i povoljnu površinu tla za direktnu sjetvu. Priprema uključuje obradu, izvrtanje, miješanje i prekretanje zemlje, zatim drljanje zbog razbijanja većih gruda na manje i za unos biljnih ostataka u tlo, te ravnanje parcele. Priprema tla za jesensku sjetvu započinje već nakon žetve ili berbe pretkulture i nastavlja se sve do sjetve ili sadnje, što je bitno za suzbijanje korova i obogaćivanje tla organskim materijalom. Obrada tla u pravilu se dijeli na osnovnu, te pripremu tla za sjetvu ili dopunsku obradu. Osnovna obrada započinje vrlo plitkim oranjem, ako je pretkultura žitarica, ili plitkim oranjem na dubinu do 20 cm. Cilj osnovne obrade je dovesti tlo u stanje kvalitetne strukture, te stvoriti sjetvenu posteljicu u površinskom sloju do dubine sjetve. Cilj je stvoriti idealne uvjete za klijanje i nicanje malih i osjetljivih biljaka.

slika_za-blog

Zadaća predsjetvene pripreme tla ili stvaranje sjetvene posteljice je u prvom redu stvaranje optimalnih uvjeta za klijanje sjemena i lako nicanje mlade biljke. Nakon toga slijede zahvati za stvaranje sitnomrvičaste strukture tla, pri čemu se sitno grudasti agregati tla ostavljaju na površini, kako se ne bi stvorila pokorica, a oko sjemena se može stisnuti dovoljna količina rahlog tla i uspostaviti kapilarno kretanje vode. Što je sjeme sitnije, to su zahtjevi na strojeve za predsjetvenu pripremu veći. Utjecaj strojeva za izradu sjetvene posteljice na konačne prinose je velik. Vrhunski prinosi se postižu u uvjetima bez stresova, a kvalitetno nicanje i rani porast biljaka rezultiraju stvaranjem jače otpornosti biljke na kasnije poremećaje uzrokovane vremenskim uvjetima.

slika t3

Uz obradu tla, i gnojidba se dijeli na osnovnu i dopunsku. Odmah nakon oranja u tlo se unosi gnojivo NPK formulacije, biljnog, životinjskog ili mineralnog porijekla, ovisno o tipu proizvodnje, s većim količinama fosfora i kalija. Količina gnojiva mora biti dovoljna da nadoknadi količinu gnojiva koju je iz tla iznijela prethodna kultura i da zadovolji potrebe kulture koja će se sijati ili saditi. Kako bi znali odrediti točnu količinu gnojiva, potrebno je napraviti kemijsku analizu tla, da se vidi točno stanje ishranjenosti tla. Pred samu sjetvu ili sadnju unosi se gnojivo NPK formulacije s omjerom hranjiva 1:1:1, koje se može kombinirati s čistim dušičnim gnojivom, pogotovo ako slijedi duže sužno razdoblje. Cijeli proces pripreme tla do sjetve traje svega 3-4 tjedna, ovisno o mogućnostima samog poljoprivrednika i vremenskim uvjetima, i spada u najvažniji dio poljoprivredne proizvodnje. Kako već u samom početku ne biste pogriješili, bitno je imati potrebno znanje o proizvodnim procesima, koje vam pruža Agrivi sustav. Za preko 100 različitih kultura sustav vam za sve tipove proizvodnje nudi pomoć kako najbolje pripremiti tlo za sjetvu ili sadnju i koje sve radove morate obaviti, čak iako tlo nikada nije bilo obrađivano. Uza sve to, sustav vam omogućuje upravljanje cijelom poljoprivrednom proizovodnjom, od praćenja aktivnosti, potrošenih materijala, zaliha, financija i izvještaja do analize produktivnosti i profitabilnosti cijele proizvodnje. Saznajte kako dobro pripremiti tlo uz Agrivi, jer dobra priprema sjetvene posteljice je temelj za postizanje maksimalne produktivnosti uzgajane kulture.