Prirodni način kontrole štetnika u organskoj proizvodnji

Tanja Folnovic

Cilj organskog uzgoja je proizvesti zdravu hranu bez kemikalija. Poljoprivredna proizvodnja zasniva se na kombinaciji znanja o ekologiji i modernoj tehnologiji uz primjenu tradicionalnih poljoprivrednih praksi baziranim na prirodnim biološkim procesima. Kako bi se minimizirala upotreba sintetičkih pesticida, organska poljoprivredna proizvodnja koristi te biološke procese u svrhu kontrole štetnika. To je metoda korištenja drugih organizama za suzbijanje insekata, grinja, korova i biljnih bolesti, a oslanja se na predatorstvu, parazitizmu ili nekom drugom prirodnom mehanizmu, uz prisutnu kontrolu poljoprivrednika. Biološko suzbijanje štetnika ne šteti podzemnim vodama niti zagađuje tlo. Cilja uski krug štetnika, ponekad samo jednu vrstu štetnika, tako da ostali korisni kukci ostaju zaštićeni. Na posljetku, uspješno uspostavljena biološka kontrola održava populacije stabilnima tijekom mnogo godina, bez potrebe uplitanja čovjeka. Sredstva biološke kontrole Prirodni neprijatelji biljnih štetnika i bolesti iliti biološka sredstva jesu: predatori, parazitoidi i patogeni. Predatori su organizmi koji jedu druge organizme (životinje, biljke, gljive ili mrtvu organsku tvar) dok su parazitoidi većinu svog života pričvršćeni na ili unutar domaćina s kojim imaju odnos sličan parazitizmu. Za razliku od parazitizma, parazitoidi s vremenom steriliziraju, ubiju i pojedu svoje domaćine. Glavne osobine parazitoida insekata:
  • specijalizirani su za specifične domaćine
  • manji su od svojih domaćina
  • jedino ženke traže domaćina
  • različite vrste parazitoida mogu napasti različite stadije razvoja jednog domaćina
  • jaja ili ličinke mogu se izleći blizu domaćina, na domaćinu ili unutar njega
  • mladi ostaju na ili unutar domaćina, a odrasli su slobodni te mogu biti predatori
  • mladi skoro uvijek ubiju domaćina

blog-hrvPatogeni su mikroorganizmi koji izazivaju infekcije, kao što su virusi, bakterije, prioni ili gljive koje se bore protiv drugih biljnih bolesti. Oni sprečavaju štetnike da koloniziraju usjev. Biološka sredstva za suzbijanje korova su predatori sjemena, biljojedi i biljni patogeni. U organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, kontrola biljnih štetnika često se provodi kombinacijom različitih bioloških sredstava, posebice kod jakih i ozbiljnih napada invazivnih štetnika. Strategije upravljanja štetnicima Tri su osnovne strategije biološke kontrole štetnika: uvoz bioloških sredstava (klasična biološka kontrola), povećanje populacije i očuvanje postojećih bioloških sredstava. Uvoz – klasično upravljanje štetnicima u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji kada poljoprivrednici uvode prirodne neprijatelje štetnika na lokacije gdje se oni prirodno ne pojavljuju. Ova strategija zahtijeva uvoz bioloških sredstava koji imaju sposobnost kolonizacije i trajnog opstanka da bi se populacija održala i brzo uništila ciljanog štetnika. Povećanje – odnosi se na dodavanje prirodnih neprijatelja da bi se povećala postojeća populacija. Povećanje može biti manje ili veće ovisno o potrebama suzbijanja štetnika. Malo povećanje je dovoljno za prevenciju napada štetnika i njegovo održanje na nivou kada ne uzrokuje značajne štete. Više jedinki bioloških sredstava dodaje se u slučaju kada treba brzo uništiti uznapredovalu populaciju štetnika. Povećanje populacije bioloških sredstava može dati dobre rezultate, ali nema garancije da će uspjeti jer ovisi o znanju i shvaćanju situacije na toj lokaciji. Očuvanje – odnosi se na očuvanje postojećih prirodnih neprijatelja koji su prilagođeni određenom staništu i ciljanim biljnim štetnicima. Očuvanje je obično vrlo jednostavna strategija koja ne zahtijeva mnogo ulaganja. Da bi se osiguralo prikladno stanište prirodnih neprijatelja, moguće je izmijeniti načine uzgoja poljoprivrednih kultura. Raznim oblicima vegetacijskih pojaseva i živica može se osigurati životni prostor za korisne insekte i tako poljoprivrednici mogu osigurati njihovo preživljavanje. Biološka kontrola štetnika uz Agrivi sustav za upravljanje poljoprivredom Da bi bili uspješni, poljoprivrednici trebaju mnogo iskustva za zadovoljenje potražnje tržišta i potrošača za poljoprivrednim proizvodima. Agrivi sustav ima bazu znanja s najboljim uzgojnim praksama, informacijama kada i kako napraviti određene aktivnosti u polju, bazu štetnika i proizvoda za njihovo suzbijanje, koje sadrže i popis bioloških sredstava, olakšavajući time poljoprivrednicima donošenje odluka. Osim toga, u Agrivi sustavu poljoprivrednici mogu pratiti potrošnju potrošenih količina organskih materijala po poljima i uzgajanim poljoprivrednim kulturama, financije te samu produktivnost poljoprivrednog gospodarstva.

Dopustite da vam Agrivi sustav pomogne u vođenju zahtjevne i izazovne organske proizvodnje. Registrirajte se već danas!Izvori teksta: Extension || Live Strong || NECSI

Izvori slike: Green My Life||Berkeley University of California