Program za svijet bez gladi (Zero Hunger Challenge)

Tanja Folnovic

Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon 2012. godine pokrenuo je Program za svijet bez gladi (Zero Hunger Challenge) koji je njegova osobna vizija za svijet bez gladi - globalni poziv na akciju. Glad se može iskorijeniti još za našeg života, a kako bi se omogućilo da svaki muškarac, žena i dijete uživaju svoje pravo na pristup hrani, potrebno je uložiti velike napore - dati više ovlasti ženama, dati prioritet obiteljskoj poljoprivredi, te održivosti i opstojnosti hranidbenog sustava.

world-map

World hunger map 2014

Smanjenje gladi uključuje mnoga ulaganja u poljoprivredu, ruralni razvoj, ljudski rad, socijalnu zaštitu, te jednake mogućnosti za sve. Ta ulaganja najviše će doprinijeti miru, stabilnosti i smanjenju siromaštva, te boljoj prehrani za sve - osobito za žene na početku trudnoće i djece mlađe od dvije godine. Svijet bez gladi znači:

  1. 100% pristup odgovarajućoj hrani tijekom cijele godine
  2. Bez djece mlađe od 2 godine zaostale u razvoju
  3. Svi hranidbeni sustavi su održivi
  4. 100% povećanje produktivnosti i prihoda malih poljoprivrednih gospodarstava
  5. Bez gubitaka ili otpada hrane

slika u tekstu

Ciljevi programa za svijet bez gladi (Zero hunger challenge)

100% pristup odgovarajućoj hrani tijekom cijele godine Omogućavanje svim ljudima pristup hrani koja im je stalno potrebna kroz poljoprivredu i prehrambene sustave, marketing, jačanje opskrbe hranom od domaćih proizvođača, kroz otvoreno i funkcionalno tržište i trgovinsku politiku na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, sprječavajući pretjerano variranje cijena hrane. Bez djece mlađe od 2 godine zaostale u razvoju Osiguravanje pristupa nutritivno bogatoj hrani tijekom 1000 dana, u periodu od početka trudnoće do djetetovog drugog rođendana, koju podržava zdravstvo za prehranu, vodu, sanitarije, obrazovanje i specifične prehrambene intervencije, zajedno s inicijativama koje omogućuju jačanje žena. Svi hranidbeni sustavi su održivi Osiguravanje da svi poljoprivrednici, zadruge, vlade, sindikati i civilno društvo uspostave standarde za održivost, da provjere svoje poštovanje i budu odgovorni za njega, da budu potaknuti i nagrađivani za usvajanja održivih i klimatski prilagođenih poljoprivrednih praksi, provođenje politike koherentnosti koja obuhvaća energiju, korištenje zemljišta, vodu i klimu, te za provođenje odgovornog upravljanja zemljištem, ribarstvom i šumama. 100% povećanje produktivnosti i prihoda malih poljoprivrednih gospodarstava Smanjenje ruralnog siromaštva i poboljšanje dobrobiti kroz poticanje rada, te povećanje prihoda malih poljoprivrednih gospodarstava- jačanje uloge žena, malih poljoprivrednika, ribara, stočara, mladih ljudi, poljoprivrednih organizacija, autohtonih ljudi i njihovih zajednica; podržavanje poljoprivrednog istraživanja i inovacija, poboljšanje zakupa zemljišta, pristup sredstvima i prirodnim resursima, pazeći pritom da su sve investicije u poljoprivredi odgovorne i isplative. Bez gubitaka ili otpada hrane Smanjenje gubitaka hrane tijekom skladištenja i prijevoza i otpada hrane do trgovaca i potrošača, bolji izbor za potrošača putem odgovarajućeg označavanja hrane, obveze od strane proizvođača, trgovaca i potrošača u okviru svih naroda, postizanje napretka kroz financijske poticaje, lokalno relevantne tehnologije i promjene ponašanja. Od Afrike i Azije do Latinske Amerike i Bliskog istoka, u svijetu postoji 805 milijuna ljudi koji nemaju dovoljno hrane, da vode normalan i aktivan život.

Agrivi supports the ZHC

Agrivi podržava the Zero Hunger Challenge

Pridruži se i ti u Zero Hunger Challenge: priključi se izazovu!