Revolucija u poljoprivrednoj proizvodnji - uzgoj bez obrade tla

Tanja Folnovic

Oranje je konvencionalan način mehaničke pripreme sjetvenog sloja tla, pritom ga usitnjavajući i poboljšavajući mu strukturu. Ovim postupkom se zaoravaju i organske tvari čime se ubrzava razlaganja i uništavaju korovi. Obrađena tla brže se zagrijavaju što poljoprivrednicima omogućuje raniju sjetvu. Iako obrada tla ima mnogo prednosti, ona isto tako poljoprivrednicima donosi i brojne izazove i troškove. Glavni problem kod obrade tla je potencijalna erozija tla nastala djelovanjem vjetra i vode. U poljoprivrednoj proizvodnji bez obrade tla, prošlogodišnji biljni ostaci ostaju na površini tla, a sjeme kulture postavlja se direktno u tlo bez prethodnog oranja ili klasične predsjetvene pripreme tla. Biljni ostaci prošlogodišnjih kultura sprečavaju nastanak erozije tla. Obrada tla između ostalog ometa razvojni ciklus korova i mikroorganizama u tlu, što utječe na cjelokupno zdravlje tla. Na poljoprivrednicima je da odluče i procijene hoće li obrađivati tlo prije sjetve i koliko bi takav postupak negativno utjecao na mikroorganizme tla.

compaction_Page_42

Prodor korijena biljke u tlo kod intenzivne obrade tla i tehnike bez obrade tla

Poljoprivredna proizvodnja bez obrade tla zahtjeva razne vještine za održanje visokih prinosa; kombinacija raznih poljoprivrednih tehnika, poljoprivredna oprema, plodored, međuusjevi, gnojidba i upotreba pesticida u svrhu postizanja boljih svojstava tla. Plodoredom se eliminiraju korovi, štetnici i bolesti – u višegodišnjem ciklusu rotacije kultura, mogućnost pojave bolesti i štetnika se smanjuje jer im se tako uskraćuje izvor hrane, odnosno biljke domaćini. Međuusjevi pomažu u kontroli korova, povećavaju količinu hranjiva u tlu, a uzgoj biljaka koje imaju duboki korijen pomaže u povlačenju hranjiva iz dubljih slojeva tla u površinski sloj.

b-cover-crops

Međuusjev djeteline u polju kukuruza

Prednosti uzgoja bez obrade tla

Cijena poljoprivredne proizvodnje – poljoprivrednici uzgojem bez obrade tla smanjuju radnu snagu, gorivo, navodnjavanje i cijenu same mehanizacije, dok se svojstva tla poboljšavaju. Biljni ostaci – najveća dobrobit kod tehnike bez obrade tla su biljni ostaci koji ostaju netaknuti na površini polja. Biljni ostaci sprječavaju pregrijavanje tla i evaporaciju te tako čuvaju neophodnu vlagu u tlu. Također, štite tlo od štetnog utjecaja kišnih kapi i vjetra. Biljni ostaci odličan su izvor ugljika koji je neophodan izvor energije za korisne organizme u tlu. Mehanizacija – sijačice za sjetvu bez obrade tla trebaju proći samo nekoliko puta da bi postavile sjeme u tlo što rezultira manjim zbijanjem tla i boljim uvjetima za nicanje biljaka i razvoj dubokog korijena. U usporedbi s konvencionalnom obradom tla, prohod sijačice namijenjene za ovu tehniku ne stvara mnogo prašine i ne remeti strukturu tla niti negativno utječe na organizme u tlu.

IMG_2411

Sijačica prilagođena sjetvi bez obrade tla

Zdravo tlo – poljoprivredna proizvodnja bez obrade tla poboljšava kvalitetu (funkciju) tla, povećava količinu organske tvari, sprječava gubitak vode iz tla te štiti tlo od erozije i narušavanja strukture. Očuvanjem prirodnog okruženja, polja bez intenzivne obrade tla često su bogatija korisnim insektima i glistama, te imaju bolju mikrobiološku ravnotežu tla i ono se može bolje oduprijeti ozbiljnim napadima bolesti. Ti organizmi povećavaju sadržaj organske tvari u tlu i grade strukturu tla. U takvom okruženju, biljke razvijaju duboki korijen što im omogućuje preživljavanje u razdobljima suše.

Agrivi podržava sve tehnike poljoprivredne proizvodnje

Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom pomaže poljoprivrednicima organizirati kompletno poljoprivredno gospodarstvo, raspodijeliti resurse i odrediti sve aktivnosti na gospodarstvu. Uz brojne strategije i metode, sustav pomaže u održavanju produktivnosti, profitabilnosti i održivosti poljoprivrednog gospodarstva. Poljoprivrednici danas traže sustav koji se jednostavno koristi, a koji im pak omogućuje upravljanje svim aktivnostima na poljoprivrednom gospodarstvu, planiranju i optimizaciji radova, te praćenje svih poljoprivrednih troškova i prihoda kroz cijelu proizvodnju. Uz Agrivi sustav, poljoprivrednici dobivaju alat s kojim su sve njihove aktivnosti i papirologija na jednom mjestu i koji im omogućuje jednostavno vođenje poljoprivredne proizvodnje i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom. Bez obzira koju proizvodnu praksu poljoprivrednici provode na svom poljoprivrednom gospodarstvu, Agrivi sustav im pruža apsolutnu podršku u praćenju svih radova. Svako je polje drugačije i poljoprivrednici stoga sami odlučuju što je najbolje za njihovu poljoprivrednu proizvodnju; najčešće je to konvencionalna proizvodnja s reduciranom obradom tla ili obradom koja minimalno remeti okolinu uz ostavljanje velikih količina biljnih ostataka na površini tla u svrhu smanjenja erozije.

Upravljajte lako i jednostavno svim poljoprivrednim tehnikama – koristite Agrivi.Izvori teksta: Iowa Agriculture Literacy Foundation || No Till Farmer

Izvori slika: Inter Seeder Technologies || Extension || No Till Farmer