Slijedite dobre poljoprivredne prakse uz Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

Tanja Folnovic

Težnjom za postizanjem viših prinosa usjeva i/ili nižih troškova proizvodnje, te boljim upravljanjem utrošenim vremenom, poljoprivrednici moraju slijediti određene poljoprivredne prakse. To su postupci koje poljoprivrednik mora primijeniti kako bi osigurao zdrav i kvalitetan urod. Drugim riječima, bez slijeđenja poljoprivrednih praksi, poljoprivrednici mogu neadekvatno pristupiti uzgoju i održavanju usjeva. Za svaki korak u poljoprivrednom uzgoju, od odabira same kulture pa do berbe, poljoprivrednici trebaju pomoć i savjete da ih vode kroz cijelu sezonu uzgoja. U poljoprivrednoj proizvodnji, tri su glavna koraka u kojima se poljoprivrednici trebaju pridržavati uputa za što uspješniju proizvodnju; postupci prije tijekom i nakon uzgoja kulture.

Postupci prije uzgoja kulture

Aktivnosti u polju prije uzgoja kulture uključuju odabir sorte koja imaju visok potencijal prinosa i dobru tržišnu cijenu, zatim planiranje svih aktivnosti na polju, te priprema polja za sadnju. U svim koracima poljoprivrednog procesa, poljoprivrednici mogu koristiti Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom koji im pomaže planirati sve aktivnosti na poljima, kako bi točno znali što i kada učiniti, te kako bi imali dovoljno vremena za pripremu svih poljoprivrednih materijala (pesticida, gnojiva, gorivo, sjeme, radnike, strojeve i sl.) i planiranje troškova proizvodnje. Izvršavanje pojedine aktivnosti pripreme zemljišta (oranje, tanjuranje, valjanje) poljoprivrednici također mogu pratiti u sustavu: u zadacima mogu upisivati radno vrijeme radnika i strojeva utrošeno za obavljanje određene aktivnosti, uz pripadajuće troškove rada.

Screenshot_1

Registracija radnog vremena radnika i mehanizacije, utrošenog za aktivnost obrade tla, u Agrivi sustavu

Bez obzira koji način obrade tla koristili, bez obrade tla, minimalna obrada koja ne narušava znatno strukturu tla ili obična (konvencionalna) obrada tla koja prekomjernom primjenom može čak uništiti strukturu tla, priprema zemljišta je važna zbog osiguranja prikladnog terena za sadnju. Dobro pripremljena zemlja uspješno kontrolira korove, reciklira biljna hranjiva i pruža rahli sloj tla pogodan za presađivanje ili izravnu sjetvu.

Uzgoj kulture

Tijekom uzgoja i rasta kulture, prakse upravljanja poljoprivrednim aktivnostima su također bitne, npr. prakse sadnje, navodnjavanja, gnojidbe, plijevljenja te drugih mjera održavanja, koje poljoprivrednici također mogu pratiti u Agrivi sustavu. Svako korištenje vode, gnojiva, pesticida ili nekog drugog materijala poljoprivrednik može unijeti unutar zadataka, za svaku kulturu, sezonu i polje. Odabir vremena sadnje ključan je element za uspješan uzgoj kulture. Pravovremena sadnja u dobro pripremljeno tlo pomoći će u bržem rastu i ujednačenom urodu koji će imati veći prinos i bolju konkurenciju korovima i drugim štetočinama. Odabir vremena sadnje ovisi o lokalitetu, sorti, vremenskim uvjetima, dostupnosti vode, te vremenu žetve. Voda je vrlo ograničavajući faktor u biljnoj proizvodnji, posebno u područjima s malom količinom oborina. Biljke trebaju najveće količine vode u vrijeme cvatnje i razvoja plodova. Dobre prakse upravljanja vodom ključne su za maksimiziranje učinkovitosti vode i prinosa, kao i primjenu hranjivih tvari, što je bitno u upravljanju plodnosti tla.

Screenshot_2

Screenshot_3

Registracija sadnje i korištenja pesticida u Agrivi sustavu

Kontrola korova tijekom pripreme zemljišta znatno doprinosi smanjenju količine korova u polju. Korovi imaju najveći utjecaj na smanjenje prinosa tijekom prvog mjeseca nakon sjetve ili presađivanja. Korovi naime:
  • smanjuju prinos izravnom konkurencijom za svijetlo, hranjive tvari i vodu
  • povećavaju troškove proizvodnje, na primjer veći troškovi rada i sredstava
  • smanjuju kvalitetu plodova i cijenu

Uslijed kasnog tretiranja korova, insekata i bolesti ili potpunog izostanka istog, poljoprivrednici izgube 20-40% svojih usjeva svake godine. Osim praksi dobrog upravljanja uzgojem kultura, pravovremena i točna dijagnoza štetnika može značajno smanjiti gubitke prinosa. Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom pomaže poljoprivrednicima u zaštiti biljaka tako da ih alarmira o mogućem napadu štetočina, po poljima i kulturama, ovisno o predviđenim vremenskim uvjetima za svako polje.

Screenshot_4

Popis mogućih napada štetnika po kulturama i poljima (Agrivi alarmi za štetnike)

Postupci nakon uzgoja kulture

Berba je proces sakupljanja zrelog uroda s polja, prilikom čega je važno primijeniti dobre prakse, kako bi se maksimizirao prinos usjeva, a minimalizirale nastale štete. Nakon berbe, s ciljem osiguranja dobrih prehrambenih i tržišnih kvaliteta, kulture prolaze određene procese, uključujući sušenje, mljevenje, skladištenje i dr., a koje se također mogu pratiti u Agrivi sustavu. Poljoprivrednici tako mogu registrirati berbu za svaku kulturu i pojedinu sortu, te za svako polje i pri tome odrediti mjesto pohrane ubrane kulture (skladište).

Screenshot_5

Registracija berbe jagoda u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

Ne trebate više trošiti vrijeme na traženje najboljih poljoprivrednih praksi kako bi povećali svoju proizvodnju. Učinite poljoprivrednu jednostavnom, koristite Agrivi sustav!