Sljedivost - što to zapravo znači?

Tanja Folnovic

U novije vrijeme, točna i pravovremena sljedivost proizvoda i aktivnosti u lancu opskrbe postala je novi čimbenik u hrani i agrobiznisu općenito. Sve češće, potrošači diljem svijeta traže provjerljiv dokaz sljedivosti, kao važan kriterij za kvalitetu i sigurnost prehrambenog proizvoda. Sigurnost hrane i sljedivost trenutno su glavna tema rasprava i vlada i industrija diljem svijeta. Sljedivost je zapravo mogućnost praćenja nekog proizvoda kroz određene faze proizvodnje, prerade i distribucije. Sljedivost ili alat za praćenje proizvoda pomaže identificirati proizvod u svakom stupnju lanca opskrbe (od proizvodnje do distribucije), od kuda je hrana došla i gdje je hrana otišla, u skladu s ciljevima nadzora hrane i certifikacijom sustava. Sljedivost igra važnu ulogu u olakšavanju konkurentnosti tvrtkama na domaćem i globalnom tržištu. Sposobnost praćenja proizvoda kroz sve faze proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu, prerade, distribucije, transporta i maloprodaje do krajnje točke, ili potrošača, postaje standardna praksa poslovanja za sve koji su uključeni u današnjem lancu opskrbe hranom. Prednosti sljedivosti široko su prepoznate. Ipak, za male poljoprivrednike u zemljama u razvoju, posebno poljoprivrednike koji proizvode hortikulturne i druge svježe prehrambene proizvode, zahtjevi sljedivosti mogu predstavljati zapreku u trgovini. Tržište za sigurnu i sljedivu hranu može tako isključiti male poljoprivredne proizvođače koji nemaju sredstava da udovoljavaju sve strožim standardima, a osobito zahtjeve za praćenje i nadzor okolišnih varijabli i varijabli lanca opskrbe korištenjem sofisticirane tehnologije. Sljedivost je vrijedan poslovni alat za poljoprivrednike, upravo zbog sposobnosti praćenja proizvoda kroz sve faze njegove proizvodnje i distribucije. Sljedivost je alat koji ispunjava očekivanja kupaca i krajnjih korisnika i služi kao potvrda da uzgajivač zaista ispunjava njihove zahtjeve. Potrošači danas žele znati što se događa s prehrambenim proizvodima na svakom koraku - od proizvodnje do prodaje. Sve više brinu i za sigurnosti hrane, dok određeni dio populacije pak postaje zabrinutiji, primjerice, o tome na koji je način ta hrana proizvedena, da li je organska i koliko je korišteno kemikalija. Prihvaćanje sljedivosti nije stvar izbora. Pitanje je samo kako ćemo to učiniti na najbolji mogući način, a kako ćemo iskoristiti prilike koje su tek u nastajanju. Agrivi sustav nudi najbolje proizvodne prakse za više od 100 kultura, s detaljnom evidencijom praćenja radnog vremena, zaštite od štetočina, gnojidbe i zemljopisnim lokacijama polja na kojima se neki usjev uzgaja. Funkcionalnost izvještavanja pak osigurava da je proizvod povezan s realnim podacima, koji prikazuju kako je usjev tretiran tijekom cijele mvegetacije i na kojim lokacijama. To će osigurati konkurentsku prednost i lakši pristup kupcima do ubranih proizvoda. Registrirajte se u Agrivi sada i povećajte razinu sljedivosti vašeg rada lakše nego ikad.