Smanjena gnojidba uz optimalan pH tla

Tanja Folnovic

pH tla jedna je od najvažnijih karakteristika tla u poljoprivrednoj proizvodnji. Utječe na fizička, kemijska i biološka svojstva i procese tla, kao i na sam rast biljaka. Također utječe na ishranu, rast i prinos usjeva, koji su smanjeni pri niskom pH tla, a povećani pri optimalnom pH. Stoga, kako bi se postigli najbolji rezultati prinosa usjeva, nužno je znanje o tlu i biljkama za određivanje optimalnog pH tla. pH tla je mjera kiselosti i lužnatosti tla. Razina pH u tlu kreće se od 0 do 14, s tim da je 7 neutralno, manje od 7 kiselo, a veće od 7 alkalno. Optimalan pH raspon za većinu biljaka je između 5,5 i 7,0. Međutim, mnoge biljke su se prilagodile na rast uz pH vrijednosti izvan tog raspona. Budući da razina pH kontrolira mnoge kemijske procese koji se odvijaju u tlu - točnije, dostupnost hranjivih tvari biljkama - ono je bitno za održavanje na odgovarajućoj razini, kako bi biljke postigle svoj puni potencijal uroda. Kako tla postaju sve kiselija (nizak pH), važne hranjive tvari poput fosfora, kalcija, kalija, magnezija, dušika, bora i molibdena postaju teže dostupni biljkama. Drugi elementi, poput aluminija i mangana, postaju pak dostupni u većim količinama i mogu postati toksični za biljke, što rezultira smanjenim prinosima. Stvaranje optimalnog pH kalcizacijom ne samo da povećava dostupnost esencijalnih hranjivih tvari, već pruža biljkama dodatni kalcij i magnezij, poboljšava uvjete tla za mikroorganizme, povećava učinkovitost triazinskih herbicida i poboljšava samu strukturu tla. Na slikama ispod prikazan je deficit raznih elemenata na biljci kukuruza.

15032016-blogslika01-hr

slika02-15032016

Na vrlo alkalnim (lužnatim) tlima (visok pH) fosfor, dušik, željezo, bakar, cink i bor teže su dostupni biljkama. Čimbenici koji utječu na kiselost tla
  • Oborine - tla formirana u uvjetima velikih količina oborina tijekom godine su kiselija nego ona formirana u aridnim uvjetima
  • Dušična gnojiva – što je primjenjena veća količina dušičnih gnojiva, veća je i kiselost tla. Zakiseljavanje tla rezultat je intenzivnog uzgoja tijekom niza godina uz veliku upotrebu dušičnih ili stajskih gnojiva.
  • Biljke – konstantan uzgoj mahunarki poput soje, lucerne i djeteline doprinose zakiseljavanju tla

crops pH

pH raspon za uzgoj najraširenijeg voća i povrća

Povećanje pH tla pH tla povećava se kalcizacijom, dodatkom organskih ostataka i plodoredom. Ispravljanje kiselosti tla pomoću vapna temelj je dobrog programa upravljanja plodnosti tla. Materijali za kalcifikaciju sadrže kalcij i/ili magnezij u obliku kalcitnog (CaCO3) ili dolomitnog vapna (CaMg(CO3)2), koji se mogu naći u kalcitnom vapnencu, dolomitnom vapnencu, školjkama, hidratiziranom vapnu i običnoj troski. Smanjenje pH tla Primjena umjetnih gnojiva na bazi amonijaka, urea, sumporovog/željeznog sulfata, fertigacija kiselim gnojivima i korištenje kiselih organskih ostataka (kisela mahovina, borove iglice, piljevina) smanuje pH tla. Vođenje evidencija o pH tla uz Agrivi sustav pH tla najpreciznije se može odrediti laboratorijskom analizom uzoraka tla. Za svako polje poljoprivrednik mora znati točnu razinu pH, kako bi mogao pravilno odrediti koji će usjev uzgajati sljedeći. Praćenje pH tla vrlo je važno zbog pravilnog upravljanja i određivanja plodoreda. Ako npr. poljoprivrednik ima kiselo tlo na kojem je uzgajao batat, koji voli kiselo tlo, druga kultura u plodoredu bi također treba biti tolernatna na kiselo tlo ili će poljoprivrednik morati podići razinu pH tla kalcizacijom, kako bi ono bilo optimalno za uzgoj te kulture. Upravo tu Agrivi sustav pomaže poljoprivrednicima, kako bi lakše odredili mogu li na pojedinom polju uzgajati određenu kulturu, obzirom na izmjeren pH tog polja. Agrivi baza sadrži optimalne vrijednosti pH za sve poljoprivredne kulture, prema kojoj sustav pokazuje da li je izmjereni pH polja nizak, optimalan ili visok za kulturu koju se planira uzgajati na tom polju. Pregled pH vrijednosti po poljima možete pronaći u dijelu Analitike po poljima. Intenzivni poljoprivredni uzgoj i težnja za postizanjem većih prinosa dovode do veće i češće potrebe za primjenom kalcizacije, za smanjanje pH tla.

Održavajte optimalan pH tla za svaku kulturu koju uzgajate i koristite pri tom pH analitiku Agrivi sustava za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom.


Izvor: Crop Nutrition