Spriječite gubitak prinosa usjeva pravilnim upravljanjem procesom berbe

Tanja Folnovic

Kad dođe vrijeme berbe, važno je odabrati prikladne metode kako bi se osigurao što veći prinos, a smanjili gubitci. Mnogi poljoprivrednici imaju poteškoća tijekom samog procesa berbe i rukovanja usjevima. Moraju znati točno vrijeme kada započeti berbu, jer vrijeme početka berbe i samo trajanje utječu na kvalitetu, trajanje, transport i skladištenje ubranih usjeva. Sposobnost poljoprivrednika da uspješno bere i rukuje ubranim plodovima čini razliku između financijskog uspjeha i neuspjeha. Zašto je važno pridržavati se određenih pravila tijekom berbe? Cilj dobre berbe je povećati prinos usjeva i tako smanjiti gubitke usjeva i smanjenje kvalitete. Berba se može obaviti ručno, koristeći ruke ili noževe te mehanizirano, koristeći sjekače, kombajne i razne druge strojeve za berbu. Bez obzira koju metodu poljoprivrednici koriste, s ciljem postizanja što manjih gubitaka i očuvanja kvalitete usjeva tijekom cijelog procesa berbe, potrebno je voditi računa o nekoliko smjernica; vrijeme berbe, metoda, trajanje i procesi nakon berbe. Različiti načini berbe Četiri su načina na koje poljoprivrednici diljem svijeta beru svoje usjeve:
  • ručno; uključuje upotrebu tradicionalnih alata (ručno rezanje, ručno sakupljanje, prijevoz ubranih usjeva uz pomoć životinja)
  • ručno branje uz strojno sakupljanje; kombinacija ručne i strojne snage
  • strojna berba uz strojno sakupljanje; moguća upotreba ručne snage
  • berba kombajnima; sve operacije tijekom berbe obavljaju se kombajnima, nema potrebe za ručnom snagom. Vrsta i tip kombajna ovisi o usjevu koji se bere (kombajn za žitarice, povrće ili stroj za berbu voća). Kombajn je najučinkovitiji alat, čiji rad rezultira najmanjim gubicima, ali je njegov rad skup i zahtijeva veće poljoprivredne površine.

blog-slika1

Ručna vs. strojna berba grožđa

blog-slika2

Ručna vs. strojna žetva žitarica

Kada započeti berbu? Budući da je točno vrijeme berbe ključno u sprečavanju gubitka usjeva, vrlo je važno znati kada započeti berbu, jer gubitke također mogu uzrokovati poljske životinje, razne biljne bolesti, štetni insekti ili određeni vremenski uvjeti. Pravovremena berba stoga osigurava dobru kvalitetu usjeva i tržišnu vrijednost. Prerana ili prekasna berba će pak rezultirati većim udjelom nedozrelih/prezrelih i uglavnom netržnih plodova, koja će u konačnici rezultirati nižim prinosom. Postoje različite metode koje poljoprivrednici mogu koristiti kako bi lakše utvrdili pravo vrijeme berbe: sadržaj vlage (kod žitarica), sadržaj šećera te hranjivih tvari u voću, vizualna svojstva zrelih plodova (boja, miris, veličina), računanje broja dana vegetacije karakteristično za pojedinu sortu, i dr. Opće je poznato da se kvaliteta plodova postiže na samom poljoprivrednom gospodarstvu, gdje svakako značajnu ulogu igra primjena suvremenih poljoprivrednih praksi. Pod uvjetom da su sve mjere provedene na najbolji mogući način, vrijeme i način berbe znatno utječu na kvalitetu i održivost plodova. Organizacija moderne poljoprivredne proizvodnje nezamisliva je bez redovitog vođenja evidencije svih agrotehničkih mjera, od sadnje do berbe i skladištenja gotovih proizvoda, koje lako možete raditi uz Agrivi sustav za upravljanje poljorprivrednom proizvodnjom. U sustavu možete voditi kompletnu evidenciju o svim zaposlenicima, zalihama, financijama, a procesi najboljih proizvodnih praksi dati će vam upute kako i kada izvesti određenu aktivnost, npr. kada započeti berbu. Cilj dobre berbe je povećati prinos usjeva, stoga započnite berbu u pravo vrijeme.

Izvor teksta: Rice Knowledge Bank Videos