Svjetski dan voda 2015: Voda i održivi razvoj

Tanja Folnovic

Svake godine, Svjetski dan voda naglašava određeni aspekt slatke vode. Temom ''Voda i održivi razvoj'', ove godine pruža se mogućnost za konsolidaciju i nadogradnju na prethodne Svjetske dane voda, kako bi se istaknula važnost vode u programu održivog razvoja. Voda je u središtu održivog razvoja. Vodni resursi i raspon usluga koje pružaju, doprinose smanjenju siromaštva, ekonomskog rasta i održivosti okoliša. Od hrane i energetske sigurnosti, do zdravlja ljudi i okoliša, voda doprinosi poboljšanju društvenog blagostanja i uključiv rast, koji utječe na egzistenciju milijarde ljudi.
 • Voda je zdravlje Voda je bitna za ljudsko zdravlje. Ljudsko tijelo može izdržati tjednima bez hrane, ali bez vode samo nekoliko dana. Voda je neophodna za naš opstanak. Unatoč impresivnim napredcima tijekom zadnjih deset godina, 748 milijuna ljudi još uvijek nema pristup poboljšanim izvorima pitke vode, a 2.5 milijarde nema poboljšane sanitarne objekte. Ulaganja u vodu i sanitarne usluge rezultiraju značajnim gospodarskim dobicima.
 • Voda je priroda Ekosustavi - uključujući, šume, močvare i travnjake - leže u srcu globalnog ciklusa vode. Sve slatke vode u konačnici ovise o kontinuiranom zdravom funkcioniranju ekosustava, stoga je poznavanje ciklusa voda bitno za postizanje održivog upravljanja vodama. Ipak, većina ekonomskih modela ne cijeni blagodati koje pruža slatkovodni ekosustav, što dovodi do neodrživog korištenja vodnih resursa i degradacije ekosustava.
 • Voda je industrija Za izradu svakog industrijskog proizvoda potrebna je voda. Npr. za proizvodnju jednog lista papira potrebno je 10 litara vode, dok je za 500 grama plastike potrebno 91 litra. Očekuje se da će se 2050. godine globalna potražnja za vodom koja se koristi u proizvodnji povećati za 400%, što je mnogo više od ostalih djelatnosti. Glavna povećanja bit će na velikim gospodarstvima, te u zemljama u razvoju. Mnoge velike korporacije već su napravile značajan napredak u vrednovanju i smanjuju uporabe voda, što su također zahtjevale i od svojih nabavnih lanaca. Mnoga mala i srednja poduzeća (MSP) suočavaju sa sličnim izazovima u upotrebi vode, ali u manjem opsegu. Smanjena upotreba vode postiže se primjenom tehnologija i pametnim planiranjem, a može se poboljšati i kvaliteta otpadnih voda.
 • Voda je energija Voda i energija su prirodni partneri. Voda je potrebna za stvaranje energije. Energija je potrebna za isporuku vode.
 • Voda je hrana Jedna litra vode potrebna je za navodnjavanje jedne kalorije hrane. Neučinkovito korištenje voda znači da je za proizvodnju jedne kalorije potrebno čak 100 litara vode. U nekim zemljama u razvoju na navodnjavanje otpada do 90% ukupne raspoložive vode. Gledajući globalno, najviše vode korisiti se u poljoprivredi, čak 70% od ukupne vode.

  waterday

  Hrana koju koristimo svakodnevno zahtijeva mnogo vode u proizvodnji.

  Trenutni porast poljoprivrednih potreba za svjetskim slatkovodnim resursima je neodrživ. Neučinkovito korištenje voda u proizvodnji usjeva iscrpljuje vodotoke, smanjuje riječne tokove, degradira staništa divljih životinja, a već je uzrokovalo salinizaciju 20% svjetskih površina koje se navodnjavaju. S ciljem povećanja učinkovitosti u korištenju voda, poljoprivreda može smanjiti gubitke voda i, što je najvažnije, povećati produktivnost usjeva u odnosu na vodu.

Pročitaj sljedeće: