Tehnologije koje mijenjaju poljoprivredu

Tanja Folnovic

Tijekom stoljeća, poljoprivredna tehnologija dovela je do velikih promjena u načinu na koji ljudi žive, a ulozi za tehnološkim napretkom nikada nisu bili veći. Uz smanjenje obradivih površina uslijed povećanja populacije i urbane raštrkanosti, poljoprivrednici su morali pronaći inovativne načine za proizvodnju istih (ili većih) količina hrane na istoj (ili manjoj) površini. Kroz inovacije, pažljivo planiranje i gospodarenje okolišem, poljoprivrednici mogu nastaviti povećavati proizvodnju hrane i pomoći u ishrani brzo rastuće populacije. Neke od tih inovacija su: Senzori za tlo i usjev Sve više poljoprivredne mehanizacije danas je opremljeno pametnim senzorima koji mogu čitati sve, od zdravlja usjeva i potreba za vodom, do razine dušika u tlu. Senzori zatim omogućuju očitavanje traženih podataka na drugim uređajima, na temelju realnih uvjeta u polju. Senzori omogućuju preciznije modeliranje terena, što predstavlja vrijedan alat za upravljanje rizicima. Danas su najpoznatiji senzori za mjerenje vlage tla, koji su popularni na navodnjavanim gospodarstvima. Senzor mjeri vlagu i temperaturu tla, kako bi imali bolji uvid u stanje tla u vrijeme sadnje. Tehnologija senzora dostupna je također za mjerenje karakteristika tla poput tla električne vodljivosti, visinske razlike, sadržaja humusa, te pH.

CaipoWaveInstallation

Bespilotne letjelice - dronovi Preletanjem malog drona preko polja, poljoprivrednik dobiva detaljnu sliku stanja usjeva. Iz slikea ili videa, može jasno vidjeti na kojim dijelovima polja je došlo do napada biljnih bolesti, štetnika ili nedostatka vode. U samo nekoliko minuta može se prikupiti mnogo više informacija, nego nakon satima hodanja kroz polja. Za nekoliko godina, tehnologija će biti u mogućnosti zumirati i identificirati insekate i korove, te prazna mjesta u polju koja smanjuju prinos.

Sustavi za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom Pametni/precizni poljoprivredni sustavi igraju važnu ulogu u poboljšanju poljoprivredne djelatnosti. Agrivi je sustav za cjelokupnu proizvodnju usjeva. Na temelju najboljih praksi proizvodnih procesa za više od 100 kultura, Agrivi aplikacija omogućuje poboljšanje poljoprivredne proizvodnje i povećanje produktivnosti. Njegove značajke uključuju upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom s jednostavanim i brzim planiranjem, pregledanjem i praćenjem svih poljoprivrednih aktivnosti i unos korištenih sredstava. Napredno praćenje prodaja i troškova osigurava kontrolu nad poljoprivrednim financijama. Ostale značajke uključuju upravljanje zalihama s alarmima za nisko stanje zaliha, koji sprečava zastoje u proizvodnji uzrokovane nedostatkom inputa, te praćenje vremena s detaljnom 7-dnevnom vremenskom prognozom i 3-godišnjom povijesti vremena za svako polje te pametne alarme za detekciju rizika bolesti i štetnika. Precizna tehnologija Tehnologija za preciznu poljoprivredu omogućuje navigaciju, prijavu, mjesto i ostale podatke koji se lako prenose na i s poljoprivredne mehanizacije. Ovi sustavi pomažu poljoprivrednicima poboljšati učinkovitost skupe poljoprivredne opreme. Omogućuju vam, na primjer, da vidite kartu koja pokazuje gdje svi strojevi rade, na kojim poljima, koliko imaju goriva, koliko je potrošeno nekog proizvoda, te koliko je usjeva pobrano. S preciznom tehnologijom, precizna sjetva i primjena gnojiva postaju stvarnost.

Iskoristivost dušika Sjemenske tvrtke trenutno razvijaju hibride kukuruza koji će imati mogućnost boljeg korištenja dostupnog dušika u tlu, kako bi se smanjila prihrana. Mini-kromosom tehnologija Primjena tehnologije mini-kromosoma omogućava brže i učinkovitije stvaranje hibrida s više osobina (otpronost na sušu, polijeganje, hladnoću) od klasičnih tehnologija. Tehnologija radi na principu da u laboratoriju stvori novi mini-kromosom koji sadrži jednu ili više osobina. Sorte otporne na sušu Znanstvenici su razvili hibride kukuruza otporne na rast u sušnim uvjetima. Ti hibridi koriste prirodne gene koji su locirani tamo gdje voda je ključni ograničavajući faktor.

Biološki proizvodi Budući da poljoprivrednici traže ekološki i cjenovno prihvatljiva sredstva za zaštitu od štetnika i stimulatore rasta, poljoprivrednici sve više koriste biološka sredstva. Uz napredne tehnologije, omogućeno je ubrzano razmnožavanje korisnih organizama (nematocidi, biofungicidi), a time i razvoj novih bioloških sredstava.

Izvor: Farm Industry News