Tlo - izvor života

Tanja Folnovic

Bez njega nema života, ono nas hrani, a mi smo odgovorni za njega! Tlo je nastalo od stijena koje su se polako raspadale pod djelovanjem sunca, vjetra, kiše, životinja i biljaka. Ali, zbog širenja gradova, krčenja šuma, neodrživog korištenja zemljišta i praksi upravljanja, raznih zagađenja, nerazmjernih ispaša i klimatskih promjena, tlu prijeti opasnost. Trenutna stopa degradacije tla smanjuje njegovu sposobnost da zadovolji potrebe budućih generacija. Promicanje održivog gospodarenja tlom i zemljištem stoga postaje središte za osiguranje produktivnog sustava hrane, poboljšanje ruralnih životnih uvjeta i zdrav okoliš. Tlo je važan dio našeg života u kojem ima mnoge uloge: Tlo podržava bioraznolikost našeg planeta Tla sadrži četvrtinu ukupne bioraznolikosti našeg planeta. To je jedan od najsloženijih ekosustava u prirodi: sadrži bezbroj organizama koji djeluju i doprinose globalnom ciklusu koji omogućuje sav život na Zemlji.

Tla i bioraznolikost

Tlo je neobnovljivi resurs, njegovo očuvanje je bitno za sigurnost hrane i našu održivu budućnost Tlo je konačni resurs, što podrazumijeva da gubitak i propadanje tla nije nadoknadivo unutar ljudskog životnog vijeka. Kao temeljna komponenta zemljišnih resurasa, poljoprivrednog razvoja i ekološke održivosti, ono je osnova za proizvodnju ljudske i životinjske hrane, gorivo i vlakana, te za održanje ekosustava. Tlo je vrlo vrijedan prirodni resurs, što se često zanemaruje.

Tlo je neobnovljivi resurs

Zdrava tla osnova su za proizvodnju zdrave hrane Zdrava tla temelj su prehrambenog sustava. Tla su temelj poljoprivrede i medij u kojem rastu gotovo sve biljke uzgajane za proizvodnju hrane. Zdrava tla proizvode zdrave usjeve, koji pak hrane ljude i životinje. Kvaliteta tla izravno je povezana s kvalitetom i količinom hrane.

Dobra tla su temelj za zdravu proizvodnju hrane

Tla su temelj za vegetaciju koja se uzgaja ili koristi za hranu, vlakna, gorivo i lijekove Tla i vegetacija imaju uzajamni odnos. Plodno tlo potiče rast biljaka osiguravajući im hranjive tvari, djelujući kao spremnik vode, a služi i kao podloga na koju biljke učvrste svoje korijenje. Zauzvrat, vegetacija, pokrov od stabala i šume spriječavaju propadanje i dezertifikaciju tla stabilizirajući ga, održavajući ciklus vode i hranjivih tvari, te smanjujući eroziju vodom i vjetrom.

FAO-Infographic-IYS2015-en

2015 - internacionalna godina tla

Tla pomažu u borbi i prilagodbi na klimatske promjene, koje igraju ključnu ulogu u ciklusu ugljika Organska tvar tla jedan je od najvećih rezervoara ugljika, koji je u brzoj razmjeni s atmosferskim CO2, te je stoga kao potencijalni izvor stakleničkih plinova visoko na ljestvici ljudskog interesa. Tlo skladišti i filtrira vodu, povećavajući otpornost na poplave i suše Tlo je srce zdravog ekosustava. Jedna od primarnih funkcija tla je spremiti oborine, skladištiti vodu za biljke koje će je koristiti drugi dan. Druga primarna funkcija tla je sposobnost da pročisti otpadnu vodu. Značaj uloge tla kao zemljinog primarnog filtera postaje sve prepoznatija, budući da se već radi na smanjenju utjecaja intenzivnog ruralnog i urbanog korištenja zemljišta na kvalitetu vode.

Sources: FAO publications