Tuta absoluta, razarajući štetnik rajčice

Tanja Folnovic

Tuta absoluta ili lisni miner rajčice glavni je štetnik rajčica, kako u staklenicima tako i na otvorenom polju. Također napada patlidžau, papriku, krumpir, te razne druge kultivirane biljake i korove iz porodice Solanaceae- pomoćnica (Solanum nigrum, Datura spp.). Od uvođenja u Europu 2006. godine, ovaj se štetnik vrlo brzo širi, i u roku od samo nekoliko godina njegov se globalni status u potpunosti promijenio – od običnog štetnika rajčice u Južnoj Americi do velike prijetnje proizvodnji rajčice u svijetu. Na rajčici, moljac može napasti bilo koji dio biljke u bilo kojoj fazi rasta, a ako ga se ne tretira, može dovesti do 100%-tnog uništenja usjeva. Da biste zaštitili svoj nasad rajčice od ovog razornog štetnika, potrebno je provesti sve mjere kontrole, od kulturalnih, bioloških do kemijskih. Kulturalne mjere zaštite Za suzbijanje štetnika preporuča se provođenje mjera obrade tla poput oranja, gnojidbe organskim gnojem, navodnjavanja, držanja pravila plodoreda, provođenje solarizacije, te uklanjanje zaraženog lišća i dijelova stabljike rajčice. Prije i tijekom vegetacije kulture strogo se preporuča uklanjanje potencijalnih domaćina štetnika, iz porodice pomoćnica. Jedan od načina upravljanja kontrolom štetnika u staklenicima, za smanjenje početne razine populacije, je držati zaražen staklenik zatvorenim nakon berbe, kako bi se spriječila migracija odraslih jedinki van na druga polja. Izmjenjujući kulture domaćine, poput rajčice i krumpira, s ne-domaćinima, može se osigurati dugoročno smanjenje napada lisnog minera rajčice. Biološke mjere zaštite Najčešći predatori za suzbijanje T. absoluta, komercijalno dostupni i naširoko korišteni, su kukci Nesidiocoris tenuis, Pseudo Apanteles, Podisus, Macrolophus pygmaeus, te bakterije Trichogramma i Bacillus thuringiensis (Bt), koje suzbijaju prvi stadij ličinki. Za kontrolu jaja, ličinki i odraslih oblika lisnog minera, može se također koristiti nekoliko vrsta gljiva, uključujući Metarhizium anisopliae i Beauveria bassiana i entomopatogene nematode Steinernema feltiae. Dodatne alternativne metode kontrole za suzbijanje T. absoluta, temelje se na uporabi spolnih feromona kukaca, za kontrolu populacije štetnih moljaca. Spolni feromoni su kemijski signali koje ispušta jednika jedne vrste štetnika, kako bi privukao jedinku te iste vrste suprotnog spola za parenje. Preporuča se koristiti 1 zamku/ha u staklenicima manjim od 2.500 m2, dok u onim većim 2-4 zamke/ha. Za primjenu na otvorenom preporuča se postaviti 2-3 zamke/ha. Kako bi se odredio smjer zaraze, mogu se dodati još dvije zamke uz sva četiri ruba polja. Kemijske mjere zaštite Za suzbijanje Tuta absoluta trenutno postoji veliki broj insekticida, poput spinosina, indoksakarba, abamektina, emamektin benzoata i ciromazina. Popis pesticida registriranih za suzbijanje ovog štetnika je dug, ali insekticidi su niske do umjerene učinkovitosti zbog same prirode ličinke i visokog biološkog potencijala kukaca (10-12 generacija godišnje). U nekim zemljama štetnik pokazuje otpornost na insekticide iz skupine organofosfornih insekticida, piretroida, abamektina, kartapa, permetrina i spinozada. Upravo zbog toga, lokalna procjena insekticidne učinkovitosti je vrlo važna i treba se smatrati kao prvi korak u bilo kojem programu lokalnog upravljanja u suzbijanju lisnog minera. Nakon uvođenja u Europu, Sjevernu Afriku i na Bliskom istoku, T. absoluta je već izazvala velike ekonomske štete, poput gubitka prinosa do 100%, povećanje cijena rajčice, zabrane prodaje plodova i sadnica rajčica, povećanje upotrebe sintetskih insekticida i povećanje troškova zaštite bilja. Osim toga, pojava ovog štetnika dovela je do značajnog povećanja rizika za uzgajivače, potrošače i okoliš, povezana prekomjernim korištenjem kemikalija. Za potpuno i pravilno upravljanje vašom poljoprivrednom proizvodnjom u zaštiti od lisnog minera rajčice ali i drugih štetnika na raznim kulturama, možete koristiti Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Za lakšu kontrolu štetnika u kulturama, kao što su Tuta apslouta na rajčici, sustav vam daje popis svih aktivnih tvari (kemijskih i organskih) s kojima možete tretirati štetnika, uz preporučenu dozu. Također imate mogućnost pratiti vremenske uvjete po poljima, kako bi spriječili pojavu štetnika i bolesti. Sustav vam omogućuje i da pratite cijelokupnu proizvodnju s jednog mjesta, te sve resurse poput gnojiva, pesticida, goriva, mehanizacije, ljudi i inventara. Agrivi ima bazu znanja s opisom zadataka, što bi poljoprivrednik trebao učiniti, od obrade tla pa do berbe. Obzirom da preventivne mjere tijekom vegetacije usjeva, kao što su pravilna obrada tla, gnojidba i navodnjavanje značajno smanjuju pojavu lisnog minera rajčice, koriste Agrivi sustav koji će vam pomoći u borbi protiv ovog štetnika.