Upravljajte svojim poljoprivrednim zalihama uz Agrivi softver

Tanja Folnovic

Svaki poljoprivrednik, bilo na malom obiteljskom gospodarstvu ili velikoj poljoprivrednoj kooperaciji, ima zalihe svih poljoprivrednih materijala koje koristi u proizvodnji; sjeme usjeva, gnojiva, pesticide, gorivo, ubrane usjeve i druge potrepštine. Bez obzira na veličinu njegove proizvodnje, on te koristi materijale na poljima i stoga ima potrebu voditi evidenciju o njihovoj količini na zalihama. U upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom, zalihe igraju ključnu ulogu, te je važno da poljoprivrednici u svakom trenutku znaju točno stanje zaliha za svaki artikal. Upravo to, poljoprivrednici mogu postići uz Agrivi softver za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, koji im omogućuje registraciju i praćenje poljoprivrednih zaliha. Kako unijeti zalihe poljoprivrednih artikala u Agrivi softver? Bez obzira na to koliko imate skladišta i na kojim lokacijama, Agrivi omogućuje upravljanje zalihama na više lokacija, organizirajući ih u jedno ili više skladišta.

sl1

Modul Zalihe u Agrivi softveru

U modulu Resursi, unutar Zaliha, možete kreirati sva svoja skladišta, na način kako ih imate na vašem gospodarstvu. Unutar pojedinog skladišta možete pak kreirati spremnike, gdje su pohranjeni svi artikli s istom mjernom jedinicom; bilo da su svi u težini, volumenu ili komadima.

sl2

Spremnici unutar skladišta u Agrivi modulu Zalihe

U modulu Zaliha, Agrivi vam omogućuje kreiranje neograničenog broja skladišta i spremnika, te svih poljoprivrednih zaliha unutar njih. Dodavanje artikala na zalihe U Agrivi zalihama, artikli se mogu dodavati na sljedeće načine:
  • registracijom početnog stanja: koristi se prilikom uspostavljanja Agrivi računa, kako bi se unijelo početno stanje svih artikala koje poljoprivrednik ima na svom gospodarstvu, izravno iz modula Zalihe
  • troškom: prilikom registracije troška za sjeme, gnojivo ili pesticid, artikal se automatski dodaje na zalihe; ako je taj artikal već postoji na zalihama, njegova će se količina povećati
  • prinosom: registriranjem berbe nekog usjeva unutar zadatka berbe, razina zaliha za taj usjev će se povećati

Razina zaliha pojedinih artikala može se automatski smanjiti, i to na sljedeće načine:
  • prodajom: pri registraciji prodaje nekog artikla sa zaliha, njegova razina će se automatski smanjiti
  • trošenjem u zadacima: registracijom trošenja gnojiva, sjemena, pesticida ili nekog drugog artikla unutar zadataka na pojedinoj plantaži, stanje tih zaliha će se automatski smanjiti
  • prilagodba (+/- ikona): podešavanje stanja artikla omogućuje povećanje ili smanjenje njegove razine zaliha; ono se može koristiti za inventuru zaliha, registriranje otpada, kupnju ili prodaju, te za registriranje prelaska određene količine ubranih plodova nekog usjeva u sjeme, koje će se koristiti za sjetvu (kukuruz ubran ove godine prebacuje se u sjeme za sjetvu tijekom iduće godine)

Alarmi niskog stanja zaliha Modul Zalihe omogućuje vam i upravljanje niskim stanjem zaliha. Ako je za pojedini artikal postavljen alarm, kada njegova količina padne ispod razine u alarmu, sustav automatski stvara podsjetnik za taj artikl, da se poveća njegova razina zaliha.

sl3

Agrivi alarmi za nisko stanje zaliha

Alarm za nisko stanje zaliha sprječava zastoje u proizvodnji uzrokovane nedostatkom poljoprivrednih artikala.

sl4

Alarmi za nisko stanje zaliha na popisu zaliha; crna zvona označuju nisku razinu zaliha

Upravljanje zalihama ima ključnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji, stoga je poljoprivrednicima vrlo važno u svakom trenutku znati točno stanje svih artikala na zalihama, kao i njihov životni ciklus (kupnja, skladištenje, korištenje, prodaja).

Olakšajte si poljoprivrednu proizvodnju; koristite Agrivi softver za upravljanje poljoprivrednim zalihama s jednog središnjeg mjesta.