Upravljanje dušičnom gnojidbom

Tanja Folnovic

Dušik je prirodan element i komponenta svih proteina, što ga čini neophodnim za sve oblike života. Kao anorganski plin (N2) čini oko 80% Zemljine atmosfere, no u tom obliku biljke ga ne mogu usvajati. Da bi postao biljkama dostupan, mora proći kroz procese pretvorbe poput fiksacije pomoću Rhizobium bakterija. Spojevi koji nastaju pretvorbom atmosferskog dušika, a biljka ih može apsorbirati putem korijena iz tla su aminokiseline, nitratni (NO3-), nitritni (NO2-) i amonijev ion (NH4+). Dušik se kao mineralno hranjivo najviše koristi u ishrani biljaka, stoga predstavlja i najveći trošak u poljoprivrednoj proizvodnji. Pravilna gnojidba dušikom pravi je izazov svakog poljoprivrednika, jer su njegov oblik i kemijski sastav podložni promjenama i konstantno se translocira u tlu. Primjena dušičnih gnojiva jedna su od ključnih ulaganja u poljoprivredi. Njihova važnost je posebno naglašena u godinama kada padne previše oborina, što dovodi do ispiranja dušika koje direktno utječe na smanjenje prinosa. U uvjetima duge izloženosti vlažnom tlu i visokim temperaturama, dušik se može i potpuno izgubiti iz tla. Gubitci mogu biti umjereni ili jaki, ovisno o obliku apliciranog dušičnog gnojiva, te opsegu vlažnog i toplog razdoblja koji utječu na njegov gubitak. Takvi uvjeti ne samo da dovode gubitka dušika, već i do većih količina unosa dušičnih gnojiva u tlo čime se negativno utječe na tlo, okoliš te na sam usjev. Povećana primjena dušičnih gnojiva znači i veće ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju.

Untitled

Poljoprivrednik obavlja gnojidbu poslije sjetve

Višak dušika od prekomjerne gnojidbe ostaje u tlu i dospijeva u izvore pitke vode ili u atmosferu uzrokujući zagađenje što utječe na klimatske promjene i širenje ozonske rupe. Zagađenje dušikom postaje jedno od najvažnijih ekoloških pitanja 21. stoljeća. Kako poljoprivrednici mogu izbalansirati uporabu dušičnih gnojiva i smanjiti troškove proizvodnje? Cilj gnojidbe je osigurati biljkama dovoljno dušika za postizanje optimalnog prinosa i profitabilnosti, uz minimalno zagađenje vode i zraka. Nekoliko je preporuka za uspješnu praksu primjene dušičnih gnojiva:
  • vrijeme gnojidbe – dušična gnojiva trebaju biti aplicirana u kada je biljka u fazi najvećeg usvajanja hranjiva
  • količina gnojiva – količina dušika potrebna za postizanje optimalnog prinosa razlikuje se od polja do polja, pa čak i unutar granica samog polja. Da bi se smanjila prekomjerna primjena i gubitak dušika, poljoprivrednici sve više koriste preciznu tehnologiju za određivanje koje dijelove polje treba više ili manje gnojiti
  • izvor dušika – koje dušično gnojivo primijeniti ovisi o vremenu, načinu i mjestu primjene (koji će se oblik dušičnog gnojiva primijeniti i u kojim količinama uglavnom ovisi o vrsti usjeva i razdoblju primjene)
  • ujednačenost primjene – neravnomjerna (prekomjerna ili nedostatna) primjena dušičnih gnojiva može rezultirati značajnim gubitkom prinosa. Izvor dušika i mehanizacija za gnojidbu ključne su odrednice za ujednačenost primjene
  • način primjene – ovisi o izvoru dušika, odnosno vrsti dušičnog gnojiva
  • ostali faktori – geografski položaj polja, tip tla, količina biljnih ostataka, padaline, temperatura i količina vlage u tlu
Vrlo je važno obaviti gnojidbu dušičnim gnojivima što bliže fazi najvećeg usvajanja hranjiva određene kulture, u količinama koje su optimalne za kvalitetan prinos. Uporabom kvalitetne mehanizacije može se spriječiti nejednaka gnojidba, koja može dovesti do značajnih gubitaka prinosa. Korištenjem novih tehnologija u uzgoju poput precizne poljoprivrede i sustava za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, poljoprivrednik ima mogućnost poboljšati svoju proizvodnju. Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom omogućava poljoprivrednicima uvid u poboljšati u produktivnost i profitabilnost poljoprivrednog gospodarstva, prateći potrošnju gnojiva po poljima i usjevima, uz pripadajući trošak.

Screenshot_1

Screenshot_2

Screenshot_3

Analiza polja u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

U modulu Analiza polja Agrivi sustava, poljoprivrednici mogu pratiti potrošene količine gnojiva, te svakog nutrijenta u sklopu gnojiva po kulturi i poljima. Dovoljan je samo jedan klik mišem da se vidi koje je polje više ili manje gnojeno, te s kojim pripadajućim nutrijentima.

Koristite Agrivi sustav i pronađite optimalnu količinu dušika za vaše kulture.