Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom uz spoznaju o trajanju vegetacijskih sezona

Tanja Folnovic

Vegetacijska ili poljoprivredna sezona je razdoblje u godini u kojoj su uvjeti za rast, poput temperature i vlage, najpovoljniji za uzgoj usjeva. Spoznaja o pojavi i trajanju vegetacijsih sezona pomaže poljoprivrednicima u boljem upravljaju poljoprivrednom proizvodnjom, te boljem razumjevanju o tome kako varijabilnost klime bitno utječe na mogućnost poljoprivrednika da sadi, uzgaja i bere usjeve. Poljoprivredne sezone određene su početkom kišne sezone, potencijalnom evapotranspiracijom i temperaturom, iz čega proizlazi da neki dijelovi svijeta uopće nisu pogodni za rast usjeva, neki su pogodni za više vegetacijskih sezona tijekom godine, dok su neki pak pogodni za poljoprivredni uzgoj tijekom cijele godine. Diljem svijeta postoje različite poljoprivredne sezone, ovisno o udaljenosti zemlje od ekvatora. Poljoprivredna sezona u Europi i Sjevernoj Americi Europa i Sjeverna Amerika pripadaju umjerenoj regiji, koja ima topla ljeta i hladne zime, a dužina vegetacije najviše ovisi o temperaturi. Sezona obično traje od travnja do listopada ili studenog, iako to znatno ovisi o geografskoj širini i visini. Na primjer, u većem dijelu Portugala i Španjolske poljoprivredna sezona traje gotovo tijekom cijele godine, dok u sjevernoj Finskoj i višim dijelovima Alpa sezona traje samo od lipnja do rujna. Poljoprivredna sezona u Južnoj Americi i Indoneziji Srednja i Južna Amerika i Indonezija imaju tropsku klimu i sezona može trajati cijelu godinu. U Indoneziji poljoprivrednu sezonu ponekad prekine kišna sezona, tijekom koje je previše mokro za uzgoj usjeva.

eaa lgpr

Poljoprivredna sezona u Indiji Poljoprivredna proizvodnja u Indiji ovisi o monsunima, tlu i reljefu. Dijeli se na dvije glavne sezone na temelju monsuna i jednu sezonu na temelju navodnjavanja:
  • Kharif (jesen) sezona, traje od srpnja do listopada tijekom jugozapadng monsuna
  • Rabi (proljeće) sezona, traje od listopada do ožujka
  • Zaid sezona, usjevi se uzgajaju tijekom cijele godine, uslijed navodnjavanja

Poljoprivredna sezona u Africi Sezone u Africi dijele se također na tri razdoblja:
  • kišna sezona (prosinac-travanj): tijekom ovih mjeseci je toplo i vlažno, s temperaturama uglavnom 20°C, uz naveće godišnje količine oborina
  • hladna suha sezona (svibanj-kolovoz): temperatura je manja, u prosjeku oko 16°C. Srpanj je obično najhladniji mjesec.
  • topla suha sezona (rujan-studeni): temperatura raste na oko 30°C uz visoku vlažnost zraka, što ovu sezonu čini jedno od najmanje ugobnih doba godine
Poljoprivredna sezona u istočnoj Aziji Klima u istočnoj Aziji ima sličnosti i različitosti od one u Europi i Sjevernoj Americi. Slična je po hladnim zimama i toplim ljetima, a razlikuje se u tome što većina oborina padne tijekom toplih ljetnih mjeseci, a ne tijekom zimskih. To obilje vodom tijekom toplog dijela vegetacije omogućuje intenzivnan poljoprivredni uzgoj, s dvije a ponekad i tri sezone godišnje. Diljem svijeta postoji mnogo različitih vegetacijskih sezona, zbog različite nadmorske visine i temperature određenog područja. Prema tome, svaka regija ima svoje jedinstvene proizvodne cikluse, koji zahtijevaju određene poljoprivredne tehnike za postizanje viših prinosa. Sada, kada poljoprivrednici imaju uvid u mnoštvo poljoprivrednih sezona diljem svijeta, u mogućnosti su bolje upravljati svojom proizvodnjom na poljoprivrednom gospodarstvu. Ali ne pomaže im samo poznavanje vegetacijskih sezona za bolje upravljanje proizvodnjom, već i korištenje suvremenih poljoprivrednih tehnologija, poput Agrivi softvera za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Uz najbolje proizvodne prakse za preko 100 različitih kultura, moćnu analitiku i izvještaje, Agrivi pomaže poljoprivrednicima u praćenju kompletne poljoprivredne proizvodnje i omogućuje pregled produktivnosti i profitabilnosti.

Neka geografske širine i dužine diktiraju vegetacijska razdoblja i poljoprivredne aktivnosti, ali svojim gospodarstvom možete upravljati na jednostavan i lak način, uz Agrivi sustav.