Utjecaj biljnih mikrohranjiva na prinos

Tanja Folnovic

Mikrohranjiva su od iznimne važnosti za biljni rast i imaju važnu ulogu u uravnoteženoj ishrani bilja. Jednako su važna kao i makrohranjiva, jer nedostatak i jednog od njih može biti ograničavajući za rast biljke. Mikrohranjiva koja utječu na prinos su bor (B), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cink (Zn) i klor (Cl). Simptomi nedostatka mikrohranjiva na biljkama Bor (B) je neophodan za razvoj staničnih biljnih stijenki i razvoj reproduktivnih organa. Simptomi nedostatka bora razlikuju se po kulturama, a najviše su naglašeni tijekom sušnih razdoblja.

slikaaaaa

Bakar (Cu) aktivira enzime i katalizira reakcije u nekoliko procesa biljnog rasta, poput razvoja klorofila, proizvodnje vitamina A i sinteze proteina. Kod manjka bakra, lišće biljaka gubi turgor i poprima plavo-zelenu boju, a zatim postaje klorotično i kovrča se.

slika1-hr

Željezo (Fe) se nalazi u sastavu mnogih enzima povezanih s prijenosom energije, redukcijom i fiksacijom dušika, te građom lignina. Nedostatak željeza uzrokuje blijeđenje listova (klorozu) s naglašenom razlikom između zelenih žila i žutim međužilnim tkivom.

slikica

Mangan (Mn) aktivira nekoliko važnih metaboličkih reakcija i ima direktan utjecaj na fotosintezu, ubrzavanje klijanja i dozrijevanje. Mangan povećava dostupnost fosfora (P) i kalcija (Ca). Simptomi nedostatka pojavljuju se na mlađem lišću u obliku žućenja tkiva između žila. Ponekad se pojavljuju i crno-smeđe mrlje.

slika2-hr

Molibden (Mo) je izuzetno važan u procesu fiksacije dušika (N) putem simbioze s Rhizobium bakterijama u kvržicama na korijenju leguminoza. Nedostatak molibdena je relativno rijedak, a simptomi su žućenje i zakržljalost biljke, uz rubne opekotine, te uvijanje listova.

slika21-hr

Cink (Zn) promovira određene metaboličke reakcije, sintezu proteina i regulaciju rasta. Simptomi nedostatka su kraći internodiji i zakržljali listovi, a pojavljuje se prvo na mlađim listovima.

slika3-hr

Klor (Cl) sudjeluje u regulaciji puči (stres izazvan manjkom vode), regulaciji osmoze i transportu hranjiva unutar biljke (kalcij, magnezij i kalij).

slika4-hr

Prihrana mikrohranjivima Nedostatak određenog mikrohranjiva u tlu i njegova dostupnost biljci uvjetovani su svojstvima tla:
  • tip tla
  • pH
  • sadržaj organske tvari
  • sadržaj vode i kisika
  • temperatura
  • količina drugih elemenata

Stoga, da bi se provela prikladna gnojidba mikrohranjivima, potrebno je prvo napraviti analizu tla. Također, biljke imaju različite potrebe za određenim mikrohranjivom, što zahtijeva kombinaciju znanja o potrebama biljaka s dobivenim rezultatima analize tla kako bi se odredila točna količina gnojiva potrebna za siguran rast biljaka. Gnojidba mikrohranjivima može se izvršiti putem tla i folijarno, što se dokazalo kao odlična metoda koja omogućuju brže djelovanje hranjiva na biljke koje pokazuju simptome njegovog nedostatka. Također, folijarna gnojidba može biti učinkovit način za poticanje pre-reproduktivne faze rasta biljaka da bi se kompenzirali nepovoljni utjecaji okoline na uzgoj. Provođenje folijarne prihrane mikrohranjivima prije no što biljka pokaže znakove nedostatka također djeluje pozitivno na biljke, čime se stimulira snažan porast i povećava potencijal prinosa. Uz brzo usvajanje hranjiva preko lista, folijarna prihrana ima i dodatnu prednost zbog utroška manjih količina gnojiva u usporedbi s prihranom putem tla. No, treba biti i oprezan, jer određena gnojiva sadrže visoke koncentracije soli koje, ako se dodaju u malo većim količinama, mogu opržiti lišće. Kako Agrivi može pomoći? Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom pomaže poljoprivrednicima pratiti kompletnu biljnu proizvodnju. Kroz zadatke, poljoprivrednici mogu voditi evidenciju o svim aktivnostima na poljima, poput analize tla i potrošnje gnojiva (bilo da se primjenjuje putem tla ili folijarno). Svi podaci koje poljoprivrednik unese u sustav automatski se analiziraju i mogu se printati u obliku izvještaja. Na taj način, poljoprivrednici imaju kompletnu kontrolu nad svojom poljoprivrednom proizvodnjom i cjelokupnim zdravljem poljoprivrednog gospodarstva.

Poboljšajte svoju poljoprivrednu proizvodnju koristeći Agrivi sustav.Izvori teksta: Crop Nutrition || Clemson || MidWest Labs

Izvori slika: Thompson Limited ||Pioneer||IPNI||MTVernon||Yara||University of Idaho ||Ministry of Agriculture, Food & Rural Affairs||Crop Nutrition||Department of Agriculture and Food||Lotus Export