Važnost sustava za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

Tanja Folnovic

Suvremeni poljoprivredni poslovi sve više postaju poslovno orijentirani. Poljoprivreda je više od same proizvodnje usjeva, ona zahtijeva od poljoprivrednika i zemljoposjednika da obrate pozornost na profitabilnost, plodnost, zaštitu, te poreze. Da bi ostao u tom poslu više nije dovoljno samo biti dobar proizvođač. Ključ kako postati uspješan poljoprivrednik je biti dobar proizvođač, ali i dobar upravitelj poljoprivrednog gospodarstva. Upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom jedna je od najvažnijih značajki vođenja gospodarstva. Upravljanje određuje kako će se organizirati život na poljoprivrednom gospodarstvu, rasporediti sredstva i obavljati aktivnosti. Ono se bavi i raznim strategijama i metodama za produktivno, održivo i isplativo poljoprivredno gospodarstvo.
  1. Baza znanja o najboljim proizvodnim procesima Educiranost i profesionalnost poljoprivrednika neophodna je za postizanje isplativosti i prihoda od ulaganja u poljoprivredno zemljište. Da bi bili uspješni, poljoprivrednici moraju biti vješti u proizvodnji onog što tržište želi i onoga što zadovoljava potrošače. Baza znanja o najboljim proizvodnim procesima s informacijama o tome kada i kako obaviti određene poslove u polju, tretiranju štetnika i odabiru najboljih proizvoda i gnojiva omogućuju poljoprivrednicima donositi prave odluke na temelju danih informacija.
  2. Osobni podaci Sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom omogućuje prikupljanje, obradu, pohranu i razmjenu podataka u obliku informacija potrebnih za obavljanje određenih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu. To mogu biti podaci o korištenju zemljišta (priprema zemljišta, prinosi, gnojidba i zaštita, plodored) podaci o korištenim proizvodima, cijena proizvoda i njihov trošak, njihova količina i ukupna cijena te gdje ih naći. Detaljni osobni podaci, zajedno s financijskim i podacima o proizvodnji, pomažu poljoprivrednicima analizirati podatke i napraviti potrebne prilagodbe da rade još učinkovitije, povećavajući time profitabilnost.
  3. Pravovremene informacije U poljoprivredi, poljoprivrednici su suočeni s mnogo rizika, kao što su vremenske prilike, bolesti, potražnja, ponuda ili tržišna cijena njihovih proizvoda, koji su često daleko izvan izravnog utjecaja poljoprivrednika. Ako se nepoželjni uvjeti i pojave, sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom ih odmah dojavljuje poljoprivredniku, kako bi se spriječili daljnji gubitci i štete. Planirane i pravovremene aktivnosti, te potrošnja resursa moraju se stalno bilježiti, kako bi se za svaki trošak i svaku aktivnost svakodnevno vršili zapisi o potrošnji za svaki sat i dan.
Softver za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom pomaže poljoprivrednicima sudjelovati u strateškom, taktičkom i operativnom planiranju, te im omogućuje mnogo viši stupanj u organizaciji, procjeni i optimizaciji obavljenog rada na poljima. Sa softverom, poljoprivrednik je opremljen alatom koji sav rad u polju i papirologiju stavlja pod zajedničku kontrolu jednostavnije nego ikad.