Vinograd bez botritisa?

Tanja Folnovic

Duga vinogradarska godina bliži se kraju. Već sredinom ljeta započinje berba ranijih sorti vinove loze. Vremenske (ne)prilike išle su na ruku marljivim vinogradarima, koji su se ove godine uspješno borili protiv najznačajnijih bolesti vinove loze – plamenjače, pepelnice i crne pjegavosti. Do početka berbe ostalo je obratiti pažnju na još samo jednu bolest koja, ako se ne tretira na vrijeme, može u samo nekoliko dana uništiti cjelogodišnji trud i urod. Riječ je o botritisu ili truleži grožđa, koja izaziva trulež bobica, ali i čitavih grozdova. Na zaraženim bobicama pojavljuju se smeđe pjege koje se povećavaju i zahvaćaju cijelu površinu bobice. Ako je u vrijeme dozrijevanja grožđa vrijeme suho, bobice se smežuraju i suše. Međutim, ako je vrijeme vlažno s mnogo oborina, na bobicama se pojavljuje pepeljasto siva navlaka, koja se širi s bobice na bobicu. Naročito brzo propadaju zbijeni grozdovi, jer je na njima olakšan prijelaz zaraze. Do zaraze dolazi ako nakon duljeg sušnog perioda, padnu jače kiše nakon čega čokot naglo povlači vodu, unutar bobica dolazi do jakog tlaka, uslijed čega dolazi do pucanja pokožice. Mjesta raspuknuća, bilo peteljčice od glavne peteljke ili bobica do peteljčice, raspucana pokožica, te oštećenja (od moljaca, osa ili tuče) na bobicama su ulazna vrata za napad parazita. Ako je došlo do infekcije za suhog vremena, dio grozda ispod mjesta infekcije se smežura i suši. Ako je infekcija za vrijeme kiše, cijeli grozd zahvaća micelij gljive Botrytis cinerea.

U pojedinim klimatskim predjelima (zap. Europa), Botrytis cinerea je "plemenita plijesan" pošto svojim napadom poboljšava kvalitetu berbe izazivajući tzv. "plemenitu trulež" grožđa. Međutim u našim klimatskim prilikama, ona predstavlja glavni problem uzgoja vinove loze, odnosno primarni faktor koji smanjuje kvalitetu i kvantitetu berbe. Intenzitet napada botritisa u prirodi je različit na pojedinim sortama, što uglavnom ovisi o vanjskim klimatskim čimbenicima, ali i otpornosti same sorte. Jedan od tih čimbenika, na koji ne možemo utjecati, jest vlaga, odnosno količina oborina pred i za vrijeme zriobe. Na jačinu zaraze međutim, može se utjecati ujednačenom gnojidbom i pravilnom rezidbom. Vinogradi gnojeni većim količinama dušika postaju prebujni, vegetacija im se produžuje, te podliježu i jačem napadu botritisa. Također, jače opterećeni čokoti koji su rezidbom formirani da imaju što bolje zračenje, redovito su manje napadnuti. Za suzbijanje botritisa mogu se koristiti i pesticidi- botricidi na osnovi vinklozolina, iprodiona, prosimidona. Pri tome svakako treba obratiti pažnju na karencu, jer ti preparati mogu negativno utjecati na vrenje mošta odnosno na čitav tok vinifikacije. Jako je bitno napraviti dobru zaštitu vinograda od pepelnice, plamenjače i grožđanih moljaca, jer ako se pojave oštećenja na bobicama, na ta mjesta lako se naseljava gljiva botritisa. U zaštiti vinograda najbitnije je pratiti vremenske uvjete, kako bi pravovremeno zaštitili svoj nasad. Agrivi sustav nudi detaljnu vremensku prognozu za svako polje te upozorava na mogući napad bolesti i štetnika na pojedinim poljima, ako su uvjeti za zarazu povoljni. Uz upozorenje na pojedinu bolest ili štetnika sustav nudi korisniku popis aktivnih tvari kojima ih može suzbiti, te trgovački naziv proizvoda koji sadrži tu tvar. Smanjite nepotrebne odlaske u vinograde i iščekivanje kakvo će biti vrijeme, koristite Agrivi sustav i bezbrižno dočekajte berbu.