Vođenje evidencije korištenja vode za navodnjavanje u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

Tanja Folnovic

Zašto je navodnjavanje važno? Proizvodnja hrane zahtijeva velike količine vode. U većini zemalja, više vode koristi se za navodnjavanje usjeva, nego za bilo koju drugu svrhu. Globalno, 70% sve vode iz rijeka, jezera i podzemnih sustava odlazi za navodnjavanje usjeva te za hranjenje i napajanje životinja. Navodnjavanje omogućuje poljoprivrednicima učinkovito korištenje vode za siguran rast biljaka. Za ratara, voćara i vinogradara, navodnjavanje služi za povećanje biljnog potencijala i osiguranja kvalitete usjeva i proizvoda za tržište, s ciljem zadovoljenja potreba potrošača. Stočari pak koriste navodnjavanje za osiguranje dovoljnih količina stočne hrane (krme) za svoje životinje i održavanje zdravlja pašnjaka. Mnoge nove sorte usjeva zahtijevaju velike količine vode, što pak dovodi do povećanja interesa za navodnjavanjem. U područjima gdje biljke ne dobivaju dovoljno vode iz oborina, navodnjavanje je bitna mjera. Razlog za navodnjavanje je i osiguranje vode biljkama tijekom suhe sezone (suše), ili kako bi se visoko vrijednim usjevima (kiwi) osigurale dovoljne količine vode tijekom kritičnih faza rasta. Praćenje vode za navodnjavanje uz Agrivi sustav Bez obzira na to u kojem području poljoprivrednici uzgajaju usjeve, bitno je pronaći balans između vode iz oborina i vode za navodnjavanje, jer ako primjene previše ili premalo vode, rezultat će biti isti: uvenulo ili bolesno bilje. Također je vrlo važno pratiti svu vodu korištenu na poljima i usjevima navodnjavanjem, što Agrivi sustav i omogućuje poljoprivrednicima. U popisu svih aktivnosti na poljima, potrebno je samo kreirati zadatak s kategorijom ''navodnjavanje'' i svaki put kada se navodnjava, mogu upisivati utrošene količine vode, te opskrbljivača, trošak i trajanje navodnjavanja.

Screenshot_3

Zadatak korištenja vode za navodnjavanje u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

Količina vode za navodnjavanje može se također raspodijeliti po svakom polju, klikom na ikonu "raspodjela". U slučaju da se navodnjavalo samo jedno ili više polja odjednom, poljoprivrednici mogu ručno raspodijeliti utrošenu količinu vode po svakom polju. Navodnjavanje je često povezano s gnojidbom ili u tom slučaju, fertirigacijom. Poljoprivrednici tako mogu u Agrivi sustavu, uz vodu upisivati i utrošene količine gnojiva.

Screenshot_4

Zadatak korištenja gnojiva u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

Agrivi analiza vode za navodnjavanje Ključ produktivnosti poljoprivrednog gospodarstva je u bilo kojem trenutku znati ukupan trošak svih poljoprivrednih aktivnosti i količinu korištenih materijala. Praćenjem i upisivanjem svih aktivnosti u Agrivi sustav, poljoprivrednik dobiva točnu analizu ''zdravlja'' svog gospodarstva. Nakon svake upisane aktivnosti ili pak završene sezone, poljoprivrednik može analizirati utroške vode po polju i kulturama, u Agrivi nadzornim pločama, kao i korištenje gnojiva, te radne sate radnika i mehanizacije koji se koriste na određenoj plantaži.

Screenshot_5

Analiza vode za navodnjavanje i vode iz oborina po poljima i plantažama u Agrivi nadzornim pločama

Svako korištenje vode, gnojiva, pa čak i radni sati radnika koji obavljaju navodnjavanje, predstavlja trošak poljoprivrednika. Kada se unutar zadatka unese korištenje nekog materijala, npr. vode, sustav omogućuje i unos troška za taj artikal. Bilo da poljoprivrednik unosi troškove materijala izravno u zadatak ili registracijom kupnje, sustav automatski izračunava ukupni trošak pojedinog artikla ili aktivnosti, obzirom na utrošene količine. Unesene troškove poljoprivrednik može analizirati u bilo kojem trenutku proizvodnje, pod Agrivi analizama po poljima; npr. u analizi troška vode za navodnjavanje, može se vidjeti ukupan trošak za korištenu vodu za navodnjavanje po poljima, te na kojem polju i kulturi su ostvareni najveći troškovi, tj. gdje je utrošeno najviše vode.

Screenshot_6

Analiza troška vode za navodnjavanje po poljima u Agrivi analitici po poljima

Kako sustav omogućava analizu svih podataka upisanih za pojedinu plantažu, tako možete sve te podatke i printati u obliku izvješća. Pod Agrivi izvještajima možete pronaći više od 20 različitih izvješća koji uključuju podatke iz cijele poljoprivredne proizvodnje, od svih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu do financija. Navodnjavanje je neophodno za rast biljaka, a time i za uspjeh cijele poljoprivredne proizvodnje. Osigurajte stoga potpunu kontrolu nad količinom utrošene vode za navodnjavanje i ostalih materijala korištenih na gospodarstvu, s povezanim troškovima.

Osigurajte produktivnost i profitabilnost poljoprivrednog gospodarstva, koristite Agrivi sustav.