Vođenje kredita u sustavu Agrivi

Tanja Folnovic

U ovom blogu donosimo vam još jednu novost o funkcionalnostima u Agrivi sustavu – dopuna u vođenju financija. Uz dosadašnju prodaju, troškove i kapitalna ulaganja, sada imate mogućnost unositi kredite, te voditi plan otplate za svaki. Bilo da imate jedan kredit kojim ste kupili više stavki ili više manjih kredita, Agrivi vam omogućuje jednostavan pregled i praćenje otplate. Prvo registrirate kredit - unesete naziv, datum, iznos glavnice i trajanje u mjesecima, te nominalnu i efektivnu kamatu. Zatim popunjavate plan otplate za svaki mjesec.

1

Uređivanje plana otplate kredita

Nakon registriranja kredita, u kapitalna ulaganja i troškove unosite stavke koje ste kupili tim kreditom. Za jedan kredit možete unijeti više kupljenih stavki. Unos troškova i investicija je ostao isti, samo se kod načina plaćanja odabere 'kredit'. Ako je u sustavu registrirano više kredita, u padajućem izborniku možete odabrati na koji se kredit uneseni trošak odnosi.

2

Odabir kredita kao vrste plaćanja troškova i investicija

Za svaki kredit zasebno možete pregledati kolika je glavnica, koliko ste potrošili ukupno za sve kupljene stavke, a koliko je još ostalo.

3

Prikaz kupovina plaćenih iz kredita

Svaki put kada uneste stavku u plan otplate kredita, ona se automatski registrira kao trošak i kao takvu je možete pregledati u listi troškova, te u izvještajima. Olakšajte si samu pomisao na kredit i otplatu uz jednostavno vođenje evidencije kredita. Budite sam svoj bankar. Koristite Agrivi.