Zaposleni u poljoprivredi

Tanja Folnovic

Do 2000. godine, poljoprivreda je bila glavno mjesto zapošljavanja u svijetu. Tu ulogu je od tada preuzeo uslužni sektor, što je u konačnici dovelo do jaza među sektorima. Iako je rast zaposlenosti u poljoprivredi smanjen, broj zaposlenih prešao je preko jedne milijarde, što znači da svaki treći radnik radi u poljoprivredi. Poljoprivredni sektor ima neke karakteristike koje ga čine težim, u usporedbi s drugim sektorima, za određivanje točnog broja zaposlenih. Prvo, u mnogim zemljama još uvijek prevladavaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, gdje članovi obitelji rade povremeno tijekom godine. Drugo, mnogim poljoprivrednicima i oni koji su zaposleni u poljoprivredi, poljoprivreda je honorarna aktivnost i uz nju imaju druge više ili manje važne izvore prihoda. Treće, poljoprivredu karakterizira sezonski rad, gdje se veliki broj radnika zapošljava na relativno kratko vrijeme. S 1,3 milijarde ljudi zaposlenih u tom sektoru, poljoprivreda je drugi najveći izvor zaposlenja u svijetu, nakon uslužne djelatnosti i iznosi 28% od ukupne zaposlenosti. Kako se zemlje razvijaju, udio stanovništva zaposlenog u poljoprivredi opada. Dok je više od 2/3 stanovništva u siromašnim zemljama zaposleno u poljoprivredi, u bogatim zemljama taj udio je manji od 5%. Toliko smanjenje rada omogućeno je značajnim porastom produktivnosti. Prema podacima iz 2009. godine, udio zaposlenih u siromašnim zemljama:
  • u subsaharskoj Africi zaposleni u poljoprivredi čine 50% od ukupno zaposlenih
  • u Južnoj Aziji zaposleni u poljoprivredi čine gotovo 33% od ukupno zaposlenih
  • s druge strane, u istočnoj Aziji, Latinskoj Americi i na Karibima zabilježen je pad zapošljavanja u poljoprivredi
Poljoprivreda je najvažniji sektor zapošljavanja žena u mnogim zemljama, posebice u Africi i Aziji. Na globalnoj razini, žene u poljoprivredi čine udio od 38%, dok muškarci oko 33%. Globalno gledajući, zahtjevi rada znatno su veći za povrće nego za žitarice, kao što je i prikazano na grafikonu ispod.

pic1

Izvor: Our World in Data

Migracija, osobito mladih ljudi, loši uvjeti rada u sektoru, te velika potražnja za poljoprivrednim proizvodima samo su neki od faktora koji zahtijevaju prilagodbu i modernizaciju poljoprivrede, posebno u afričkim zemljama čije se gospodarstvo bazira na poljoprivredi. Za poboljšanje situacije, poljoprivredni radnici i mala poljoprivredna gospodarstva moraju početi zarađivati više za posao koje obavljaju, te bolje radne uvjete. Poljoprivredni sektor ima veliki potencijal za pružanje značajnog doprinosa i broju zaposlenih i kvaliteti rada. Održivi rast poljoprivrednog sektora može poticati i značajno doprinijeti u borbi protiv siromaštva. Zaposlenost u poljoprivredi, te u sektorima izravno povezanim s poljoprivredom, igra ključnu ulogu u postizanju tog cilja.