Zdravlje tla i održiva poljoprivreda

Tanja Folnovic

Zdravo tlo za život Kako potreba za proizvodnjom hrane i svjetska populacija raste, održavanje zdravog i produktivnog tla postaje iznimno važno. Mogućnosti za dovođenje tla u optimalno stanje plodnosti s ciljem postizanja većih prinosa znatno su ograničene. Za stvaranje 30 cm tla, prirodi je potrebno čak 100-500 godina. Zadovoljavanje potreba zbog rastućeg globalnog apetita zahtijeva od poljoprivrednika da nastave s mjerama gospodarenja finog podešavanja tla, koje povećavaju produktivnost poljoprivrednog gospodarstva. Također trebaju primijeniti i najbolje proizvodne prakse kako bi osigurali dugoročnu održivost i zdravlje svakog dijela rala. Zdravlje tla, također nazivano i kvaliteta tla, definira se kao svojstvo tla da djeluje kao vitalni živi ekosustav koji održava biljke, životinje i ljude. Tlo sadrži žive organizme koji kada pruža osnovne životne potrebe - hranu, sklonište i vodu - obavlja funkcije potrebne za proizvodnju hrane i vlakana. Samo "žive" stvari mogu imati zdravlje, tako da promatranje tla kao živog ekosustava odražava temeljnu promjenu u načinu na koji se brinemo za tlo. Tlo nije inertan supstrat za uzgoj, već udruženje milijardi bakterija, gljivica i drugih mikroba koji su temelj simbiotskom ekosustavu. Mnogo je načina korištenja tla: osigurava hranjive tvari za rast biljaka, upija i zadržava kišnicu za iskorištenje tijekom sušnih razdoblja, filtrira i sprječava odlazak potencijalnih zagađivača iz tla, čvrst temelj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te osigurava stanište za mikroorganizme tla kako bi ekosustav nastavio besprijekorno funkcionirati. Što tlo čini?
  • Regulira vodu - tlo pomaže kontrolirati gdje odlazi kiša, voda od otpoljenog snijega i voda od navodnjavanja
  • Održava biljni i životinjski svijet - raznolikost i produktivnost živih bića ovisi o tlu
  • Filtrira i puferira potencijalne zagađivače - minerali i mikroorganizmi u tlu odgovorni su za filtriranje, puferiranje, degradiranje, imobilizaciju i detoksikaciju organske i anorganske tvari, uključujući industrijske nusproizvode i atmosferske naslage
  • Omogućuje kruženje hranjivih tvari - ugljik, dušik, fosfor i mnoge druge hranjive tvari se pohranjuju, transformiraju i kruže u tlu
  • Daje fizičku stabilnost i podršku - struktura tla pruža medij za korijen biljke, te podršku za objekte za stanovanje i zaštitu arheološkog blaga

soil-in-blog

Važna i dinamička svojstva tla Dinamička kvaliteta tla govori o tome kako se tlo mijenja, ovisno o načinu korištenja. Izbori korištenja tla utječu na količinu organske tvari u tlu, strukturu, dubinu tla i sposobnost držanja vode i hranjivih tvari. Jedan od ciljeva istraživanja zdravlja tla je naučiti kako upravljati tlom na način da se poboljša njegova funkcija. Tlo radi za vas, ako i vi radite za tlo, koristeći pritom najbolje proizvodne prakse, koje poboljšavaju zdravlje tla i odmah djeluju na povećanje produktivnosti i profitabilnosti, koje će se održati i tijekom budućnosti. Tlo koje funkcionira u potpunosti stvara maksimalnu količinu proizvoda uz najmanje troškove. Povećanje zdravlja tla neophodno je za ostvarenje veće profitabilnosti. Tlo je živi prirodni resurs koji daje život i koji neće raditi za vas, ako ga zloupotrebljavate.

Pročitaj sljedeće: