Zdravo tlo za održivu poljoprivredu

Tanja Folnovic

Tlo je osnova poljoprivredne proizvodnje. Ono osigurava vodu i hranjive tvari usjevima, fizički podržava biljke, pomaže u kontroli štetnika, određuje gdje ide kiša nakon što padne na tlo, štiti kvalitetu pitke vode, zraka te biljni i životinjski svijet staništa. Tijekom ljudske povijesti, naš odnos s tlom utjecao je na našu sposobnost uzgoja usjeva te na razvoj civilizacija. Ovaj odnos između ljudi, zemlje i izvora hrane potvrđuje kako je tlo zaista temelj poljoprivrede. Tlo nastaje djelovanjem raznih kemijskih i fizičkih atmosferskih procesa na svježi matični materijal, a razgradnjom biljnih ostataka i ostale biomase u tlo se ugrađuje organska tvar. Iako ovi prirodni procesi nastanka tla regeneriraju tlo, sam proces nastajanja je vrlo spor. Iz tog razloga, tlo treba tretirati kao neobnovljiv izvor kako bi ga se očuvalo za buduće generacije koje dolaze. Zbog vremena potrebnog za stvaranje novog tla, neophodno je da poljoprivredne prakse koje se provode na tlu budu najbolje prakse upravljanja tlom kako bi se spriječila erozija tla. Sloj tla koji prvi erodira (nestane) je organskom tvari i hranjivima obogaćen površinski sloj, koji je vrlo koristan za rast biljaka. Stoga je primarni rezultat degradacije tla smanjen prinos usjeva, jer biljkama ostaju dostupni samo manje plodni podzemni slojevi tla.

introduction-to-soil-science-3-728

Karakteristike tla u dobroj kondiciji; utjecaj tla na život u i oko njega

Cilj gospodarenja tlom je zaštita i poboljšanje učinkovitosti tla, s ciljem profitabilnog vođenja poljoprivredne proizvodnje i očuvanja kvalitete okoliša za naredna desetljeća. Upravljanje tlom obuhvaća sve aktivnosti, prakse i tretmane koji se koriste za zaštitu tla i poboljšanje njegove učinkovitosti. Najčešće prakse upravljanja koje određuju kvalitetu tla su:
  • kontroliranje prometa poljoprivrednih strojeva na površini tla, čime se smanjuje zbijanje tla, te provjetravanje i dubinske vode
  • pokrovni usjevi koji drže tlo ''usidrenim'' i prekrivenim tijekom sezone bez uzgoja usjeva, tako da tlo nije pod jakim utjecajem vjetra i kiše
  • plodored za uzgoj okopavina koji kombinira izmjenu usjeva s mnogo biljnih ostataka s usjevima s malo biljnih ostataka, čime se povećava količina biljnog materijala na površini tla koja štiti tlo od erozije
  • upravljanje hranjivim tvarima, s ciljem povećanja plodnosti tla i sadržaja organske tvari, koja poboljšava strukturu i funkciju tla
  • obrada tla, posebno smanjena ili izostavljena obrada, koja smanjuje količinu poremetnje tla za vrijeme uzgoja usjeva, te pomaže u održavanju biljnih ostataka na površini tla za zaštitu od erozije i zadržavanje vode
  • korištenje Agrivi softvera za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, za bilježenje i praćenje svih poljoprivrednih aktivnosti na tlu, kao i obradu tla, sjetvu usjeva i ostale prakse održavanja tla

Prakse upravljanja tlom omogućuju poljoprivrednicima pravilno upravljanje poljoprivrednim tlom za postizanje optimalnih prinosa usjeva te istovremeno održavanje ili poboljšanje kapaciteta tla kako bi provodio osnovne funkcije ekosustava. Tlo je temelj zemaljskog života koji osigurava mnoge bitne funkcije ekosustava, poput sredstva za rast biljaka, upijanja, filtriranja i polakog oslobađanja vode, pružanja staništa bakterijama, gljivicama, protozoama, nematodama i višim životinjskim vrstama, recikliranje hranjivih tvari i organskog otpada, te skladištenje i ispuštanje stakleničkih plinova.

sustainability_diagram

Kvalitetno tlo temelj je kvalitetnog i zdravog okoliša, te održive poljoprivrede

Održivo upravljanje tlom

Očito je da, u cilju održavanja i povećanja proizvodnje hrane, moramo nastojati spriječiti degradaciju tla, što zapravo mora postati prioritet našeg globalnog društva. Ako loše upravljanje tlom bude i dalje umanjivalo plodnost tla i količinu produktivnog obradivog zemljišta, tada ćemo izgubili dragocjen i bitan stup održive poljoprivrede koja nastoji zaštititi prirodna bogatstva, uključujući i tlo, te osigurati ekonomsku isplativost uz održavanje društvenog kapitala. Prihvaćanjem određenih suvremenih tehnologija, najboljih praksi upravljanja, i učenjem iz pogrešaka, naše društvo će moći nastaviti očuvanje resursa tla i proizvoditi zalihe hrane dovoljne da zadovolji sadašnje i buduće potrebe stanovništva.

Slijedite prakse upravljanja za održanje dobre kondicije tla i koristite Agrivi softver za unaprjeđenje svoje poljoprivredne proizvodnje.Izvori teksta: Penn State Extension || University of Minnesota

Izvori slika: Soil Quality || Slide Share