Erozija tla

Tanja Folnovic

Tlo je jedan od čudesnih proizvoda prirode i najdragocjenijih resursa za ljude, bez kojeg ne bi bilo života. Povećana potražnja za poljoprivrednim proizvodima stvara potrebu za pretvaranje šuma i travnjaka u poljoprivredna polja. Prijelaz iz prirodne na poljoprivrednu vegetaciju često dovodi do nemogućnosti držanja tla, te mnoge poljoprivredne biljke mogu zapravo povećati eroziju tla. Uzroci erozije tla Erozija tla je odnošenje površinskog dijela tla pod utjecajem prirodnih sila vode, vjetra ili poljoprivrednih djelatnosti, poput obrade tla (dubina, smjer i vrijeme oranja, vrsta mehanizacije za obradu tla i broj prolaza) i krčenje vegetacije. Krčenjem vegetacije uklanja se zaštita bilja i korijenja potrebnih za održavanje tla na mjestu. U osnovi, što je tlo izloženije ili jače obrađivano, to je vjerojatnije da će erodirati tijekom kiša ili oluja. Vjetar pak može oštetiti mlade sadnice, te otpuhati površinski sloja tla i izložiti sadnice ili ih ukopati preduboko. Erozija tla, bilo vodom, vjetrom ili obradom, uključuje tri različita djelovanja – odvajanje tla, kretanje i taloženje. Erozija može biti spor proces koji se odvija relativno nezapaženo, što uzrokuje ozbiljan gubitak površinskog sloja tla. Problem zbijenosti tla, niske količine organske tvari, gubitka strukture tla, loše unutarnje drenaže, salinizacije i kiselosti tla, druga su ozbiljna stanja degradacije tla koja mogu ubrzati proces erozije tla.

Erozija tla smanjuje produktivnost poljoprivrednih površina, te doprinosi onečišćenju susjednih vodotoka, močvara i jezera. Kada voda odnese poljoprivredno tlo, ona sa sobom nosi i zagađivače poput gnojiva i pesticida. To otjecanje može prouzročiti onečišćenje vode, koja zatim zagađuje pitku vodu i ometa ekosustav jezera i močvara. To negativno utječe i na ribe i divljač, kojima su te vode nužne za ishranu i stanište. Kako smanjiti eroziju tla? Erozija tla vodom, vjetrom i obradom može se smanjiti raznim mjerama zaštite tla. Obrada tla, prakse uzgoja biljaka, kao i praksa upravljanja zemljištem, izravno utječu na cjelokupni problem erozije tla i rješenja na poljoprivrednom gospodarstvu. Kada plodored ili promjena prakse obrade tla nisu dovoljne za kontrolu erozije, potrebni su kombinirani pristupi ili ekstremnije mjere, poput konturiranog oranja (oranje duž krivulje nagnutosti terena), sadnja u pruge ili terasiranje. U ozbiljnijim slučajevima gdje dolazi do koncentriranog otjecanja, potrebno je uključiti i strukturne kontrole kao dio cjelokupnog rješenja - travnate vodne putove, odvodne cijevi, bazene za kontrolu vode i sedimenata. Jedan od najboljih načina za sprečavanje erozije tla je povećanje vegetacije, sadnja usjeva koji pružaju potpuni zaštitni prekrivač tijekom većeg dijela godine (npr djetelina ili zimski pokrovni usjevi), ili razne biljke i drveće.

how-soil-erosion-destroyes-chernozems_54948e485b32d_w1500

U posljednjih 150 godina nestala je polovica poljoprivrednog tla na planeti. Osim erozije, na kvalitetu tla utječu i drugi aspekti poljoprivrede, koji uključuju zbijenost, gubitak strukture tla, smanjenje hranjivih tvari i salinitet tla. To su stvarni i ponekad vrlo ozbiljni problemi. Erozija tla ključni je izazov u poljoprivredi diljem svijeta. Mnogi poljoprivrednici već su napravili značajan napredak u rješavanju problema erozije tla na svojim poljoprivrednim gospodarstvima. Zdravlje tla je primarna briga za poljoprivrednike i globalnu zajednicu čija egzistencija ovisi o dobro upravljanoj poljoprivredi. Porast ekstremnih vremenskih uvjeta uslijed klimatskih promjena u budućnosti će povećati već postojeću eroziju vodom i vjetrom i dovesti do novih briga, te stoga poljoprivredno zemljište mora biti zaštićeno koliko god je to moguće, s posebnom pažnjom na rizičnije situacije koje ga čine podložnijim eroziji.