Najbolje prakse za iskorištenje posliježetvenih ostataka

Tanja Folnovic

Agronomy Expert

Posliježetveni ostatak je biljni materijal, poput stabljika, lišća i korijenja, koji ostane na polju nakon žetve usjeva. Iako su prije posliježetveni ostaci smatrani otpadom, te uništavani paljenjem, danas se ta praksa ne preporučuje, i stoga nije zastupljena među poljoprivrednicima. Dva su načina upravljanja posliježetvenim ostacima; jedna je obrada tla prije sjetve, čime se posliježetveni ostaci unose u tlo, dok je druga, modernija poljoprivredna praksa, smanjena obrada ili čak potpuno izostavljanje obrade tla, čime se posliježetveni ostaci ostavljaju na tlu, a sjetva se vrši bez prethodnog oranja.

Unošenje posliježetvenih ostataka u tlo

Glavna svrha zaoravanja posliježetvenih ostataka jest poboljšanje organske tvari u tlu. Oranjem na dubini 20-30 cm, uz dodatak dušičnih gnojiva (UREA, KAN) obogaćuje tlo humusom i sprječava dušičnu depresiju. Poljoprivrednici koji u upravljaju svojim poljima primjenjuju ovu praksu, najčešće se oslanjaju na sljedeće prednosti posliježetvenih ostataka:

    • vraćanje hranjivih tvari iznesenih prethodnim usjevom

 

    • održavanje ili povećanje organske tvari u tlu, odgovorne za rad mikroorganizama tla i povećanje organske komponente tla

 

  • poboljšanje apsorpcije kišnih kapi koje smanjuju potencijal erozije

 

Uz zaoravanje posliježetvenih ostataka, poljoprivrednik u svoje prakse može uključiti i zaoravanje pokrovnih usjeva, odnosno zelenu gnojidbu. Na taj način, tlo se obogaćuje organskom tvari, poboljšava se biološka aktivnost tla, omogućuje se bolja dostupnost hranjivih tvari, te biološka drenaža vode na težim tlima. Zelena gnojidba također ima pozitivan utjecaj na teška i pjeskovita tla, a preporučena je za tla koja su konstantno gnojena samo kemijskim mineralnim gnojivima.

blog-hrvatska

Upravljanje posliježetvenim ostacima - izostavljanjem obrade tla

Izostavljena obrada tla moderna je poljoprivredna praksa koju uglavnom koriste poljoprivrednici u SAD-u, gdje se na oko 40% obradivih površina prakticira izostavljena obrada tla. Ova praksa temelji se na zadržavanju biljnih ostataka na tlu i sijanju novih usjeva direktno u neobrađeno tlo. Izostavljanje obrade tla zahtijeva različite prakse poput sijanja pokrovnog usjeva, gnojidbe i tretiranja pesticidima, s ciljem poboljšanje svojstava tla. Izostavljanje obrade tla ima mnogo prednosti:

    • posliježetveni ostaci pomažu u hlađenju površinskog sloja tla, povećavaju vlažnost tla i ograničavaju isparavanje, a biljni ostaci štite tlo od erozije i služe kao izvor ugljika

 

    • smanjeni su prolasci strojeva po polju; ova poljoprivredna praksa koristi samo sijačicu, čime se sprječava zbijanje tla i narušavanje strukture tla što olakšava biljkama nicanje i razvoj dubokog korijenja

 

  • poljoprivredni troškovi vezani uz rad, strojeve i gorivo su znatno manji

 

Izostavljena obrada zahtijeva korištenje posebnih sijačica koje na tlu prekrivenom posliježetvenim ostacima u jednom prohodu prave uske brazde, stavljaju sjeme u tlo i zatim ga prekrivaju tlom. Cilj ove prakse je što manje prekretati tlo, kako se sjeme korova ne bi iznijelo na površinu i tako potaknuo njegov rast. Ostaci prijašnjeg usjeva u velikoj mjeri ostaju netaknuti na površini tla, i tako služe kao malč.

p1000849a

Posebna sijačica prilagođena za sjetvu bez obrade tla

Odluke kao dio upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom

Svaki poljoprivrednik suočen je s dvojbama prilikom donošenja odluka o najboljim praksama upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom. Prilikom donošenja odluka o upravljanju posliježetvenih ostataka, važno je razumjeti prednosti i mane i jedne i druge prakse. Koju god praksu poljoprivrednici koristili, najbitnije je izbjeći paljenje biljnih ostataka, jer oni igraju važnu ulogu u poboljšanju tla, a paljenje narušava sva pozitivna svojstva tla. Agrivi softver za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom podržava sve poljoprivredne tehnike obrade tla. Uz Agrivi, poljoprivrednici mogu pratiti sve svoje aktivnosti od sijanja do žetve, odnosno berbe, kao i raspoložive zalihe i financije.

Bez obzira na to kako poljoprivrednik upravlja proizvodnjom usjeva, Agrivi softver je uvijek korisna podrška.

 

Izvor teksta: Plant & Soil Sciences || Iowa Agriculture Literacy Foundation

Izvor slika: The Hawthorns Estate || Iowa Agriculture Literacy Foundation || Monotec